Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van: WWII in South-Limburg (ww2insouthlimburg.nl). Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. WWII in South-Limburg spant zich in om de inhoud van haar webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  2. WWII in South-Limburg verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de gebruiker van de webpagina.
  3. WWII in South-Limburg is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  4. WWII in South-Limburg mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. WWII in South-Limburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  5. WWII in South-Limburg is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden (links) van derden.
  6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 
  7. WWII in South-Limburg behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan WWII in South-Limburg de toegang tot de webpagina monitoren. 
  8. U zal WWII in South-Limburg vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

© 2014 ww2insouthlimburg.nl - mail: info@glorysmile.nl

puksuperhigh tekst