Brunssum

Dhr. Peeters uit Brunssum te paard tijdens de algemene mobilisatie van 1939.
Bron: Familie Peeters

Voor meer "Mobilisatietijd"........ Klik Hier
peeters01zw
   
Al ver voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kon men lid worden van de NSB (1931-1945). Op 19 januari 1936 trad de Brunssummer H.J.Hendriks toe tot deze beweging. Hij kreeg het stamboeknummer: 66075. De bijbehorende oorkonde werd echter pas uitgereikt op 24 Augustus 1941.
Bron: J.P.
nsbbrsm03bew
   
Op 10 mei 1940 vallen de Duitse troepen Nederland binnen, de bezetting is begonnen. Op deze foto's zien wij de eerste Duitse soldaten van het 30e infanterie regiment, van de 18e Divisie, via de Prins Hendriklaan de Dorpstraat in Brunssum binnentrekken (Het regiment vetrok in Ubach-Palenberg (Duitsland), en marcheerde via Waubach naar Brunssum en vervolgens via Amstenrade en Oirsbeek naar Schinnen-Puth-Sweikhuizen en hierna via Geleen naar Elsloo). De foto's zijn genomen ter hoogte van de Poststraat.
Bron: Jan Plagge + H. Rouvroye
plagge08
   
Originele Bekendmaking voor het "bezette gebied" van de Duitse bezetter, welke op 10 mei 1940, werd opgehangen aan de boerderij van Keulen aan de Dorpstraat hoek Kasteelstraat.
Bron: Webmaster
(klik hier voor de bekendmaking "groot" - Pdf file)
posterbev003
   
J.H. Wijers uit Brunssum - Sergt 4 Res. Gr. C. Zuid-Limburg. Gesneuveld voor het vaderland op 10 mei 1940. (Sergeant Joseph Wijers, die te Meerssen zwaar werd gewond en te Heerlen in het ziekenhuis stierf. Thans begraven op het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, Rij 12 - Nummer 16. (Was voorheen R.K. Kerkhof Rumpen).
Bron: Familie Wijers
wijersjh03zw
   
Op 12 mei 1940 liet soldaat Johannes Schoonwater zijn jonge leven op het slagveld te Rijswijk. Hij werd op zaterdag 20 juli 1940 van het ouderlijk huis aan het Treebeekplein 17, ten grave gedragen op het protestantsche kerkhof te Treebeek. Op 27-8-1971 werd hij herbegraven op het "Militair Ereveld Grebbeberg".

De ouders van Johan waren Hendrikus Everardus Schoonwater en Wilhelmina Josephs uit Treebeek (toen gem. Heerlen).
Familie Schoonwater + Richard van de Velde
jschoonwater01kln
   
Graf van C.J. "Johan" Schoonwater - Grebbeberg - Rij: 6A - Nr: 29.

Het II-16 RA (Regiment Artillerie) was ingedeeld bij het IIIe Legerkorps, dat  op 11 mei 1940 vanuit Brabant terugtrok op de Waal- Lingestelling. Het bewuste Regiment kwam daarbij in stelling in de buurt van Kerk-Avezaath. Van hieruit werd ze verplaatst naar  het westelijk bruggenhoofd van de brug over het Amsterdam - Rijnkanaal te Rijswijk (Gld). Hemelsbreed is dat maar een paar kilometer. Johan zat met vier anderen militairen achter een muurtje van genoemd bruggenhoofd. Doordat het geweer van één van hen afging, werd hij gedood. (Bron: Dagboek van Vdg. Pieter Kooij van 3-I-46 R.I. p.8).
Begr. 12-5-1940 Rijswijk (Gld) veldgraf bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Herb. 12-5-1940 Maurik ABP militair graf herb. 20-7-1940 Treebeek Bijz. Prot. BP Samenwerking huurgraf.
Herb. 27-8-1971 Militair Ereveld Grebbeberg.

Johan wordt genoemd in het Jaarverslag van 1944 van de Staatsmijnen in Limburg als postsleper bij de Staatsmijn Emma. Met dank aan o.a. H. Groenman van www.grebbeberg.nl
Familie Schoonwater + Richard van de Velde
jschoonwater02
   
Kreuzkirche (Witte-Kerkje) aan de Kruisbergstraat, thans een woonhuis. De eerste steenlegging vind plaats op 24 juni 1934. Het is de eerste kerk in Limburg van de "Deutsche Evangelische Gemeinde", en was bestemd voor met name de vele Duitse mijnwerkers in Brunssum en omstreken. Maar de predikant, een Duitser, had ook heel duidelijk de opdracht de mijnwerkers te "bekeren" tot het nationaal socialisme. de kerk wordt na de oorlog (1945) in beslag genomen (vanwege het sympathiseren met het nationaalsocialisme) en kan dan vervolgens worden gekocht van de Nederlandse Staat. Ontwerper was de beroemde Duitse architect Otto Bartning, vooral bekend van zijn vele kerken, welke thans onder “Denkmalschutz” vallen. Jaren later koopt Dhr. M.R. Ekhart het markante kerkgebouw, om het om te toveren tot woonhuis. Hierbij stuit hij in 1999 op het originele document van de eerste steenlegging. Het document werd gevonden in de muur waar de eerste preekstoel heeft gezeten. Het document was verpakt in een koker en bevatte ook de liturgie van de eerste dienst en een feestprogramma.  Markant hierbij is het volgende stukje tekst:  BRUNSSUM am tage Johannes des Taufers,  den 24 juni des Gottesjahres 1934  dem zweiten Jahre des Bestehens der Gemeinde, da

Wilhelmina Köningin von Holland,  Paul von Hindenburg Präsident des Deutschen Reiches,  Adolf Hitler Kanzler und Fűhrer des dritten Reiches.
(klik op de afbeelding - zoom in)

De inscriptie op de luidklok herinnert er nog aan: "AD 1934 - Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft".
Bron: M.R. Ekhart
kerkjekruisberg01a
   
Zaterdag 6 juli 1940

Niet ontplofte bom explodeert  Een dode en verscheidene gewonden

Enkele dagen geleden was een zestal bommen terecht gekomen in de Brunssumse heide in de nabijheid van de Rimburgerweg. Vijf daarvan ontploften, doch een zesde, een z.g. blindganger bleef liggen, na zich ongeveer vier meter in den grond te hebben geboord. Nadat van politiewege voor de nodige voorzorgsmaatregelen was gezorgd, zou donderdagmorgen de bom door deskundigen van de Duitsche Weermacht, een Oberfeldwebel en drie ondergeschikten, onschadelijk worden gemaakt. Ter plaatse bevonden zich voorts vijf werklieden van de Gemeente Brunssum, en politie, die onder leiding van den hoofdagent Hendrikx, met de afzetting van het terrein waren belast. Nadat om acht uur de werkzaamheden bij het uitgraven van den grond waren begonnen, werd om negen uur even gepauseerd. De werklieden begaven zich naar een veilig gelegen plaats in de heide. Nauwelijks waren zij daar, of een hevige slag volgde. De bom was plotseling ontploft. Op het moment van ontploffing waren, behalve de vier Duitsche deskundigen, in de onmiddellijke nabijheid van de ligplaats nog aanwezig de hoofdagent van politie Hendrikx, de agent Bex en een Nederlandsche grenscontroleur, de heer Kraay. De geweldige luchtdruk wierp de omstanders tegen den grond, terwijl een hoge zuil van klei en zand in de lucht spoot. Een der Duitsche soldaten werd een eind weggeslingerd en vond daarbij den dood. Alle personen werden min of meer onder neervallenden grond bedolven en allen, uitgezonderd hoofdagent Hendrikx, liepen verwondingen op, voornamelijk aan gezicht en oogen. Na een voorlopige behandeling in de verbandkamer van de Staatsmijn Hendrik moesten de gewonden zich onder verdere behandeling stellen van een oogspecialist te Heerlen, terwijl twee Duitsche militairen in het ziekenhuis aldaar moesten worden opgenomen. Het lijk van den verongelukten Duitschen soldaat werd naar het lijkenhuis van de Staatsmijn Hendrik overgebracht. Vermoedelijk zal het stoffelijk overschot te Sittard ter aarde worden gesteld.
Bron: Webmaster
bommennietop
   
Marcel Hendrix als lid van de luchtbeschermingsdienst, welke hij verrichte vanuit het torentje van het oude raadhuis van Brunssum.
Bron: M. Hendrix

Met de invoering van de Luchtbeschermingswet van 23 april 1936 werden de gemeenten verplicht een aantal maatregelen te nemen tegen aanvallen vanuit de lucht. De burgemeesters werden verantwoordelijk gesteld voor de luchtbescherming en elke gemeente kreeg de verantwoordelijkheid om een Luchtbeschermingsdienst (LBD) op te richten.

Deze luchtbeschermingsdiensten waren gemeentelijke diensten, die nauw samenwerkten met de politie. In veel gemeenten was het Centraal Bureau van deze dienst daarom ondergebracht in het politiebureau. De doelstellingen van de LBD waren om in vredestijd de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen voor te bereiden en in tijden van mobilisatie en/of oorlog te zorgen voor daadwerkelijke bescherming van de bevolking.

mhendrix01zw
   
Direct na de bezetting in 1940 reorganiseerden de Duitsers de LBD. Voor de bezetting bestond deze dienst vrijwel uitsluitend uit vrijwilligers. De Duitsers vonden dat maar niets omdat ze van mening waren dat dit een professionele taakuitvoering in de weg stond. Voortaan bestond een deel van het personeel, de zogenaamde vaste kern, uit mensen die in loondienst kwamen. Het werd dus hun dagelijkse werk. Het waren ambtenaren die betaald werden door de gemeente.
Bron: Wikipedia

Ook werden dit soort boekjes uitgedeeld onder de bevolking met "nuttige wenken voor gasbescherming en luchtbescherming".
Bron: Jack Theunissen
(klik hier voor het hele boekje - Pdf file)

 boekjegasbjpg
   
Kampioensteam St. mijn Hendrik 1940.
Bron: Roos Peulen-Smeets
rpeulen02
   
Van het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB). Dit "paspoort" behoorde toe aan Mevr G. R-K uit Brunssum. Zij had het stamboeknummer: 66126
Bron: J.P.

De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (afgekort NSB) was een Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945 heeft bestaan. De NSB was op nationaalsocialistische leest geschoeid en fungeerde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als collaboratiepartij.
Bron: Wikipedia
joeyp 0091azw
   
Op de laatste pagina van dit paspoort vinden wij een opsomming van onderscheidings-teekenen van de functionarissen der NSB.
Bron: J.P.
joeyp 0092kopiezw
   
Ook kapper W. uit Treebeek was lid van de NSB.
Bron: Webmaster
kapperwnsb
   
Spotprenten over de NSB, welke men als landverraders zag.

Op de hoek van de straat staat een N.S.Ber. T' is geen man, t' is geen vrouw maar een rasplebeer. Met een krant in zijn hand staat hij daar te venten, en verkoopt zijn Vaderland, voor zes rooie centen.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen18
   
Bewijs voor een bezoek aan den schuilkelder van STM. (Staatsmijn) Hendrik van 3 februari 1941.
Bron: Webmaster
schuilkelder01
   
Schuilkelder van de Staatsmijn Hendrik te Brunssum.

Met rechts op de muur de tekst:
Men is verplicht zich voor het verlaten der schuilplaats te melden bij den leider.
Bron: Webmaster
schuilenhndrk01zw
   
Als Duitse inwoner van Brunssum (zoon van de Koster van de Lutherse Kerk aan de Heugerstraat), moest ook August Wagener zijn diensplicht vervullen bij de Duitse oorlogsmachine. Hij deed dienst in Noorwegen waar hij ook gewond raakte. Na de oorlog is hij weer in Duitsland gaan wonen. Zijn zus Gerda, bleef de taken van haar vader in de Lutherse Kerk in Brunssum voortzetten. Een andere zus van hen beide was getrouwd met een Joodse man, waarvan het lot tot op de dag van vandaag ongewis is.
Bovenste foto: vlnr - Nicht v.d. familie, Gerda Wagener, August Wagener en Mevr Wagener (moeder).
Onderste foto: August Wagener en zijn moeder.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
awagener10
   
Vlnr: Gerda Wagener, August Wagener, Mevr Wagener, Nicht v.d. familie.
Op de achtergrond zien wij de Lutherse kerk aan de Heugerstraat te Brunssum.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
awagener11
   
Vlnr: Mevr Wagener, Gerda Wagener, August Wagener, Nicht v.d. familie.
Op de achtergrond zien wij de Lutherse kerk aan de Heugerstraat te Brunssum.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
awagener05
   
Op deze foto kijken wij de Heugerstraat in vanaf de Prins Hendriklaan. Links op de hoek ligt Hoeve Orbons (huidige ArtHouse Limburg). Direct achter de eerste boom in de Heugerstraat ligt links de Lutherse kerk.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
kerkheugerstr
   
Soldaat August Wagener in Bergen (Noorwegen) 1941. Op de linker foto zit August (links) met een kameraad op de rotsen bij een van de Noorse Fjorden.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
awagener12
   
In 1941 raakte August Wagener gewond en verbleef hij enige tijd in een Lazaret in Noor-wegen.
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
awagener09
   
Deze foto is later in de oorlog genomen toen August op verlof was in Brunssum. Ook op deze foto zien wij weer moeder Wagener, zus Gerda en in uniform August, welke op zijn uniform een armband draagt met de tekst "Deutsche Wehrmacht".
Bron: Mevr. Bomhof-Wagener
awagener13
   
Deze armband draagt August Wagener op bovenstaande foto aan zijn linker arm.
Bron: Internet
wehrmachtarmb
   
Certificaat van aankondiging
Anmeldebescheinigung van het wehrbezirkskommando ausland op naam van Hermann Becker uit Treebeek. Dit bureau had tot taak, Rijksduitsers van dienstplichtige leeftijd op te roepen voor dienstname in de Wehrmacht. De gebeurde ook met Becker uit Treebeek-Trebeck, welke hiervoor op 29 Mei 1941 werd aangemeld.
Bron: J.P.
nsbbrsm23
   
Lidmaatschapsboekje van "Die Deutsche Arbeitsfront" op naam van Hermann Becker uit Brunssum.
Bron: J.P.
nsbbrsm32
   
Bevel - Befehl
Via dit bevel van 7-5-1943, werd Hermann Becker opgeroepen, om zich op 4 Juni 1943 onvoorwaardelijk in Maastricht te melden, voor zijn daadwerkelijke indiensttreding.
Bron: J.P.
nsbbrsm26
   
Reisepass (paspoort) - Deutsches Reich
Afgegeven op 3 november 1937, op naam van: Paul Buchholz, geb te Wattenscheid (Dld), woonachtig te Rumpen (Brunssum).
Bron: M.P.
plagmarc01
   
Vernieuwde "Reisepass - Deutsches Reich"
Afgegeven op 9 juli 1941, op naam van: Paul Buchholz, geb te Wattenscheid (Dld), woon-achtig te Brunssum. Paul Buchholz was werkzaam als ondergronds mijnwerker op de Staatsmijn Hendrik te Brunssum, net als vele van zijn landgenoten.
Bron: M.P.
plagmarc02
   
Groentekaart, welke recht gaf op extra groente, op naam van Johann Anna Bursy van het Gregoriusplein 37 (Eggeplein) in Brunssum. Deze werd verstrekt aan partijleden van de NSDAP door de plaatselijke "Ortsgruppe".

Goedkeuring van het Nederlandsche Arbeidsfront voor een sportcursus gymn. heren, voor 25 leden van de gemeenschap Vreugde en Arbeid uit Brunssum. Deze werd gehouden in het lokaal van K. Schnettelker.

Ontvangstbewijs voor de levering van artikelen. Hierop ziet U dat vanuit het NSV kantoor op de Honigmanstraat 37b te Heerlen, allerlei goederen voor zuigelingen, o.a. luiers werden verzonden naar de Ortsgruppe in Brunssum. Deze zending was bedoeld voor de families Echtenar, Munker, Reufels en Tuchter in Brunssum.
Bron: J.P.
nsbbrsm33
   
Soldaat Guus Spronk in wehrmacht uniform. In 1943 huwde hij de Brunssumse Keetje Nauts, de dochter van de familie Nauts, van Hotel De Kroon. Deze foto werd genomen door Foto Kraum in Herzogenrath (D) - febr 1941.
Bron: T. Spronk
tnauts16
   
Deze omrekentabel kreeg de Duitse troepenmacht mee bij de bezetting van Nederland. Hierdoor wist men precies wat met voor goederen moest betalen.
Bron: M.P. 

De Reichsmark (afgekort RM) was van 1924 tot 1949 het officiële betalingsmiddel in Duitsland gedurende de Weimarrepubliek (1924-1933), de periode van het Nationaal-socialisme (1933-1945) en van het door de overwinnende mogendheden bezette Duitsland (1945-1949) na de Tweede Wereldoorlog.
Bron: M.P.
plagmarc25
   
Persoonsbewijs van Johannes Theodorus Plagge uit Brunssum.

Het persoonsbewijs is een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal. De "B" bovenaan het persoonsbewijs, staat voor de plaats Brunssum.

In april 1941 werden alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. Het bewijs had op de voorkant een pasfoto. Andere gegevens die het bevatte waren:
De vingerafdruk van de betrokkene
De woonplaats van de betrokkene
De geboortedatum en het geslacht van de betrokkene

Verder zien wij hier zijn bedrijfspas van de Staatsmijn Emma waar hij werkzaam was als bovengronds mijnwerker bij het spoorwegbedrijf. Deze werd afgegeven door de militair commissaris van de Mijnstreek.
Bron: M.P.
plagmarc18
   
Bewijs van Nederlanderschap t.n.v. Martha Josephina Grooten, echtegenote van de boven-genoemde J.Th Plagge. Het gezin dat woonachtig was op de Heulenderstraat 56 had in-middels 3 zonen.
Bron: M.P.
plagmarc19
   
Royal Refugees in Canada

Deze foto's van de Koninklijke familie in ballingschap, werden tijdens de bezettingsperiode afgeworpen boven bezet Nederland.
Bron: Mevr. Franssen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Juliana met haar dochters Beatrix en Irene in Canada. Prinses Margriet werd geboren in een ziekenhuis te Ottawa. Juliana kreeg in Canada één miskraam. Bernhard stond koningin Wilhelmina in Londen terzijde en kwam sporadisch over.

Juliana bezocht minstens acht keer de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt en zijn echtgenote en hield zestig toespraken over de strijd tegen het Duitsland van Adolf Hitler, de zogenoemde "pep talks". Roosevelt was hiermee zeer ingenomen, omdat het hem rugsteunde bij zijn streven het Congres te winnen voor Amerikaanse interventie in Europa om de invloed van Hitler tot staan te brengen. Het Nederlands bataljon in Stratford werd door haar zes keer met een bezoek vereerd. Van Amerikaanse universiteiten ontving zij drie eredoctoraten.
Bron: Wikipedia
mfranssen15
   
Foto's van Juliana met haar dochters Beatrix, Irene en Margriet in Canada. Deze foto's van de Koninklijke familie in ballingschap, werden tijdens de bezettingsperiode afgeworpen boven bezet Nederland.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen16
   
Foto's van Juliana met haar dochters Beatrix, Irene en Margriet in Canada. Deze foto's van de Koninklijke familie in ballingschap, werden tijdens de bezettingsperiode afgeworpen boven bezet Nederland.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen17
   
Brief verstuurd in Oktober 1941 uit Oberschlesien in Polen, door Paul Mainka. Deze brief is gericht aan Dhr. Roeselers van de Hofpoelstraat 41 te Brunssum. De bruine zegel aan de zijkant van de brief geeft aan dat deze geopend is. Waarschijnlijk werd de inhoud gecon-troleerd voordat hij werd bezorgd. Er was vrijwel altijd sprake van censuur door de nazi’s.
Bron: Dhr. Willems
fwillems07
   
Foto's en lidmaatschapkaart (vriendenkaart Fort Eben-Emael), van Pauline Jansen uit Brunssum, welke tijdens de oorlogsjaren betrokken was bij het verzet in deze Regio. Zij maakte deel uit van de groep van "Kapitein Konings" uit Brunssum. Hierin was ook Loes Westra, dochter van een plaatselijke slager actief. Op de twee z/w foto's zien wij Pauline met haar jongere broer Martin in Indonesië.
Bron: M. Jansen
paulinejansen01
   
Dietsch zangfeest te Brunssum.
Zondag 16 nov 1941 in de Wilhelminazaal te Rumpen.
Bron: Delpher
dietshzangfeest
   
Het verhaal van de Brunssummer Leo Vandeberg, welke door de Duitse bezetter werd opgepakt bij de Nacht und Nebel acties (Decreet van 7 December 1941), waarbij alle belangrijke tegenstanders van het Duitse Rijk werden gearresteerd. Leo Vandeberg was een van opgepakte mannen, en hij werd afgevoerd naar een concentratiekamp.

Originele persoonsdossier van VandeBerg, Leo uit Brunssum. Het betreft hier de stukken uit concentratiekamp Natzweiler - Struthof. Leo zat eerder in kamp Amersfoort en kamp Herzogenbusch "Vught".
Bron: NARA
(klik hier voor het hele dossier van Leo VandeBerg - Pdf file)
vdberg03
   
Natzweiler - Struthof
De plek waar Leo Vandeberg uit Brunssum moest knokken om te overleven.

Natzweiler-Struthof was een concentratiekamp van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ligt ongeveer vijftig kilometer buiten Straatsburg bij de plaats Natzwiller (Duits: Natzweiler), op 800 meter hoogte. Het was het enige door de Duitsers opgezet concentratiekamp op Frans grondgebied, hoewel er ook nog diverse kampen waren, zoals in Drancy en Le Vernet. De locatie was door Albert Speer gekozen wegens het ter plaatse voorkomen van graniet dat nodig was voor de bouw van de nieuwe hoofdstad Germania.
Het kamp was van 21 mei 1941 tot 23 november 1944 operationeel. In totaal werden 52.000 mensen (afkomstig uit Frankrijk, Nederland, Polen, Noorwegen, Duitsland en de Sovjet-Unie) vastgehouden in Natzweiler-Struthof en de Außenlagern. De gevangenen moesten zware lichamelijke arbeid verrichten. Mede door voedseltekorten en de minieme sanitaire voorzieningen leidde dit tot veel slachtoffers. Ook werden mensen in de gaskamer van het kamp vermoord en vervolgens in het crematorium verbrand. Voor het einde van de oorlog stierven 22.000 mensen in Natzweiler-Struthof en de Außenlagern. In september 1944 werd het kamp door de SS geëvacueerd vanwege de naderende geallieerden. Op 23 november 1944 werd Natzweiler-Struthof officieel door de Amerikanen bevrijd.
Dit kamp was net als Groß-Rosen aangewezen als Nacht und Nebel-kamp, waar mensen spoorloos moesten verdwijnen. De familie zou nooit van het overlijden op de hoogte mogen worden gesteld. Er hebben ongeveer 590 Nederlandse verzetsmensen met uiteenlopende politieke achtergronden gevangengezeten, waarvan 280 de oorlog niet overleefd hebben.
Bron: Wikipedia
vdberg02
   
Dachau 19 Mei 1945.
Liefste vader, Zusters, Broer, Zwagers en verdere familie.
Brief geschreven door de Brunssummer Leo Vandeberg, welke door de Duitse bezetter werd opgepakt bij de Nacht und Nebel acties (Decreet van 7 December 1941), waarbij alle belangrijke tegenstanders van het Duitse Rijk werden gearresteerd. Leo Vandeberg was een van opgepakte mannen, en hij werd afgevoerd naar het concentratiekamp (Werkkamp) Natzweiler-Struthof, vlak buiten Straatsburg in Frankrijk, waar hij direct te horen kreeg dat hij niet langer dan 3 weken zou leven. Het was het enige Duitse concentratiekamp op Frans grondgebied. De locatie was door Albert Speer gekozen wegens het ter plaatse voorkomen van graniet dat nodig was voor de bouw van de nieuwe hoofdstad Germania. Dit kamp was net als Groß-Rosen aangewezen als Nacht und Nebel-kamp, waar mensen spoorloos moesten verdwijnen. De familie zou nooit van het overlijden op de hoogte mogen worden gesteld. Er hebben ongeveer 590 Nederlandse verzetsmensen met uiteenlopende politieke achtergronden gevangengezeten, waarvan 280 de oorlog niet overleefd hebben. Toen de geallieerden in Frankrijk landen, werd Leo overgebracht naar het concentratiekamp Dachau, waar hij maanden later werd bevrijd door de Amerikanen. In Dachau liep hij nog tuberculose op, en werd een stuk long bij hem verwijderd. Leo overleefde deze hel en keerde terug naar zijn familie in Brunssum.
Leo Vandeberg 23-08-1913 / 11-01-1972.
Bron: Ruud Vandeberg
(klik hier en lees de aangrijpende brief van Leo VandeBerg - Pdf file)
vdberg04
   
Foto van eerste reünie oud-Natzweilers in Den Haag, 1947.

1 Herman Fontijn, 2 Godert van Dedem, 3 Pastoor Schaars, 4 Arie van Soest 5 Velo Hierman, 6 Leen v.d. Meijden, 7 Piet Bouwense, 8 Jan van der Schantz 9 Onbekend, 10 Carel Witmond, 11 Ries Ville, 12 Dick Moerland, 13 Wim Takken 14 Wim van den Burg, 15 Onbekend, 16 Nico Wijnen, 17 Otto van Camerijk 18 Lau Wezepoel, 19 Cor Brouwer, 20 Van de Broek, 21 Henk Arendse 22 Bert Timmers, 23 Onbekend, 24 Frits Santman, 25 Jaap Oud 26 Freek Niemeyer,27 Louis van den Dungen, 28 Henk Knoester, 29 Harry van Gestel 30 Joop Scheepmaker, 31 Isaäc de Rot, 32 Sjef Reintjes, 33 Onbekend, 34 Toon van der Pelt 35 Siem Wolff, 36 Floor Bakels, 37 Johnny Maas, 38 Jan Payens 39 Carel Steensma, 40 Onbekend, 41 Ivo van Voorst van Beest, 42 Pim Boellaard 43 Jan Broedelet, 44 Jan Schutrup, 45 Herman Trotsenburg, 46 Onbekend 47 Wim Hofman, 48 Onbekend, 49 Johan Timmermans, 50 Leo Vandeberg 51 Onbekend.
Bron: Ruud Vandeberg
vdberg01
   
Nieuwe Duitse School in Brunssum (maart 1941).

Unter der fahnenspruch der jungen und mädel gingen die Hakenkreuzflagge und die fahne der Hitler-Jugend an den masten hoch.
Bron: Delpher
duitseschlbrsm
   
Duitse school aan de Kerstraat. Deze school lag ter hoogte van de huidige Jan Linders supermarkt. Het was oorspronkelijk een lagere school, hierna een Poolse school, tijdens de oorlogsjaren Duitse school en distributiekantoor, na de oorlog interneringskamp en later ambachtsschool.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
dsb04
   
Deze kinderen krijgen les op de Duitse school aan de Kerkstraat te Brunssum. Het zijn kinderen van Rijks-Duitsers en NSB'ers welke hier les krijgen in de Germaanse leer. De kinderen moesten het Duitse volkslied zingen op het schoolplein, en wanneer de vlag werd gehesen moesten zij de hitlergroet brengen. Op de tweede rij in het midden zien wij Dhr. K(onderste foto), welke verplicht naar deze school moest. Na de oorlog ging hij weer naar zijn oude school in Brunssum.
Bron: Familie K
dsb05
   
1942 Communie van Kitty Heutink, dochter van Kapper Heutink, welke was gevestigd aan de Prins Hendriklaan ter hoogte van de Wilhelminastraat. Rechts van kapper Heutink, direct op de hoek van de Wilhelminastraat lag de zaak van Karl Arzt (rookwaren). Op het raam van Arzt zien wij de tekst "Voor Joden Verboden". Arzt welke van Oostenrijkse komaf was, werd hiertoe door de Duitse bezetter gedwongen, getuige onderstaand stuk tbv zijn latere naturalisatie. Fam Heutink had tijdens de oorlog een ondergedoken Joodse vrouw in Huis.
Bron: Familie Arzt
graus06zw
   
Voor Joden Verboden

Na januari 1941 mochten joden niet meer in een bioscoop komen en een half jaar later ook niet meer in de bibliotheek. Iedere maand kregen ze te horen dat er iets nieuws verboden was door de Duitsers.

Ze mochten niet meer reizen zonder vergunning. Ze mochten alleen tussen drie en vijf uur in niet-joodse winkels boodschappen doen en niet meer telefoneren. In cafés en restau-rants hingen bordjes met ‘Voor joden verboden’.De joden moesten nog herkenbaarder worden, vonden de Duitsers. Alleen een zwarte ‘J’ in hun persoonsbewijs was niet genoeg. Alle joden (ook alle kinderen) moesten vanaf mei 1942 een gele, zogenaamde jodenster zichtbaar op hun kleren dragen.
Bron: Wikipedia
graus10
   
Bij de later naturalisatie aanvraag van Karl Arzt werd duidelijk vermeld dat hij zich tijdens de oorlogsjaren krachtig heeft verzet tegen Duitse dwangmaatregelen, en hiervoor enkele malen door de bezetter is gearresteerd.
Bron: Familie Arzt
graus09
   
"Luchtbeschermingsdienst Brunssum"
Deze verklaring geeft aan dat de restauranthouder Hendrik Joseph Gerard Leenders vanaf 3 juni 1941 tot en met 23 mei 1942 lid is geweest van de luchtbeschermingsdienst.

(Luchtbeschermingsdienst)
In 1939 werd de Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht, een organisatie waarvan het personeel uit vrijwilligers bestond; tijdens de bezetting werd het personeel uitgebreid met ambtenaren. De LBD had tot taak de burgerbevolking te wijzen op de gevaren van luchtaanvallen, en op de maatregelen die de burgers zelf konden nemen om de risico's te beperken. Hierbij had men Brunssum opgedeeld in verschillende wijken, waar onderafdelingen van de luchtbescherming gevestigd waren.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen10
   
"Bewijs van Nederlanderschap"
Dit bewijs afgegeven door Aussenstelle Maastricht op 7 juli 1943, geeft aan dat de res-tauranthouder Hendrik Joseph Gerard Leenders uit Brunssum mag reizen naar of verblijf in België en of Luxemburg en voor grensverkeer naar Duitschland. Verder wordt hierin aangegeven dat er "Keine Bedenken" tegen hem zijn.
Bron: Dhr. J. Kohnen

Per 1 oktober 1940 moest iedere Nederlander zich kunnen legitimeren met een distri-butiestamkaart met pasfoto, een geldig paspoort, een bewijs van Nederlanderschap of een door de Burgemeester afgegeven tijdelijk identiteitsbewijs. Op 14 oktober 1940 besloten de Secretarissen Generaal tot invoering van de legitimatieplicht en op 17 oktober 1940 kwam het besluit tot invoering van het Persoonsbewijs. Op 2 november 1940 werd de invoering van het Persoonsbewijs officieel bekend gemaakt in de pers.
Bron: Wikipedia

skohnen23
   
Hotel Restaurant Leenders - Brunssum
Dit etablissement was gelegen aan de Kerkstraat te Brunssum ter hoogte van o.a. de hui-dige Kruidvat winkel.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
leenders01
   
Bedrijfspapieren van de Hotel-Restauranthouder Leenders, Hendrk Joseph Gerard uit Brunssum. Afgegeven op 1 maart 1944 door de Hauptabteilung Wirtschaft. Verder zien wij hierop vermeld dat er in Brunssum een groot tekort is aan slaapgelegenheden. Bij Leenders wonen een zuivel-assistent der zuivelfabriek (Julianastraat) en twee mijn-ambtenaren. De gehele zaak wordt door hemzelf, slechts met hulp van zijn zuster gedreven. Ondergetekende is voor tewerkstelling in het buitenland en voor elke tewerk-stelling buiten zijn beroep in Nederland afgekeurd. Een eventuele uitzending van ondergetekende zou onherroepelijke sluiting van het bedrijf betekenen.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen24
   
"Ausweis-Legitimatie"
Van Leenders, Hendrk Joseph Gerard uit Brunssum. Afgegeven op 6 augustus 1943. Met dit bewijs hoefde Leenders niet te vrezen om te werk te worden gesteld in Duitsland. Hij werd hiervoor dan ook officieel afgekeurd, zodat hij zijn zaak in Brunssum kon voortzetten. Zie ook bovenstaande papieren.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen09
   
Duits paspoort - Reisepass afgegeven op 6 juni 1942 aan de in Brunssum woonachtige huisvrouw, Aloisie Schlein, geboren te Rettenberg (Beieren -Dld) op 15-5-1888.
Bron: M.P.
plagmarc15
   
13 november 1942
Kwitantie op naam van B. Jankowiak uit Brunssum ten gunste van het Winterhilfswerk.

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes (kurz Winterhilfswerk oder WHW) war in der Zeit des Nationalsozialismus eine Stiftung öffentlichen Rechts, die Sach- und Geldspenden sammelte und damit bedürftige „Volksgenossen“ entweder unmittelbar oder über Neben-organisationen der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ (NSV) unterstützte.

Durch das Winterhilfswerk konnte das NS-Regime die materielle Not von Teilen der Bevölkerung lindern und zur inneren Stabilisierung beitragen. Zugleich zielte die Spen-densammlung auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der „Volksgemeinschaft“ ab. Das Spendenaufkommen übertraf ab dem Rechnungsjahr 1939/1940 die Summe, die aus Steuermitteln für öffentliche Fürsorgeverbände aufgebracht wurde. Der Staatshaushalt wurde somit von Sozialausgaben entlastet (Dld).
Bron: J.P. en Wikipedia
nsbbrsm35
   
Certificaat van Dhr. Hendricks(Hendriks) welke als goed Duitser natuurlijk zijn steentje bijdroeg aan de Winterhulp, d.m.v. giften. Hendricks woonde aan de Akerstraat op de Langeberg. Bron: J.P. nsbbrsm08bew
   
Winterhilfswerk. winterhilfe
   
Certificaat van Dhr. Hendricks(Hendriks) welke als goed Duitser natuurlijk zijn steentje bijdroeg aan de Winterhulp, d.m.v. giften. Hendricks woonde aan de Akerstraat op de Langeberg.
Bron: J.P.
nsbbrsm07
   
De Duitse soldaat, Bergmann Heinrich Gerhard Hendriks (Hendricks). woonde al ver voor, en tijdens de oorlog aan de Akerstraat op de Langeberg in Brunssum. Waarschijnlijk was hij werkzaam op de Mijnen. Hij was lid van de TENO (Technische Nothilfe-Technische Noodhulp), dit is af te leiden aan zijn geruite overhemd.
Bron: J.P.
nsbbrsm06
   
Certificaat van het "Erekruis voor Frontsoldaten" "Ehrenkreuz für Frontkämpfer" dat werd uitgereikt aan Duitse soldaten die meevochten aan het front tijdens WOI 1914-1918. Dit werd ook uitgereikt aan Dhr. Hendriks (Hendricks) uit Brunssum op 21 Februari 1936 Op de bovenstaande foto draagt hij dit kruis.
Bron: J.P.
nsbbrsm04
   
De Duitse soldaat, Bergmann Heinrich Gerhard Hendriks (Hendricks). woonde al ver voor, en tijdens de oorlog aan de Akerstraat op de Langeberg in Brunssum. Waarschijnlijk was hij werkzaam op de Mijnen. Hij poseert hier met en zonder een onbekende medestrijder. Beide dragen zij een luchtmacht "LuftWaffe" uniform. Op de foto draagt Dhr. H. een band om zijn arm met het opschrift: Deutsche Wehrmacht. Hij was lid van de TENO (Technische Nothilfe-Technische Noodhulp), dit is af te leiden aan zijn geruite overhemd.
Bron: J.P.
nsbbrsm05
   
De Duitse soldaat, Bergmann Heinrich Gerhard Hendriks (Hendricks).
Bron: J.P.
nsbbrsm06a
   
Twee prominente Nazi leden op bezoek in Brunssum.
Robert Ley (Met Hitler Groet) & Seyss Inquart 3e van rechts met rechter hand in de jas Hier op bezoek op het Bodemplein te Brunssum (op de achtergrond de oude mijnwinkel). Robert Ley (Niederbeidenbach, 15 februari 1890 – Neurenberg, 25 oktober 1945) was een Duits nazi-politicus. Ley studeerde scheikunde. In 1924 werd hij lid van de NSDAP (Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij). In 1932 werd hij tot rijksdag-lid gekozen. Na de machtsovername van Adolf Hitler werd Ley benoemd tot leider van het Deutsche Arbeitsfront (DAF), de enige nog toegestane vakbond. Als leider van het Arbeidsfront leidde hij een weelderig bestaan. Veel van zijn taken moesten door anderen vervuld worden omdat hij door zijn alcoholisme vaak verstek liet gaan. Bezeten door fanatisme en alcohol behoorde Ley tot de uiterst radicale vleugel binnen de NSDAP die tot het einde wilde doorvechten. Eind 1944 steunde hij de oprichting van de Weerwolven, de Duitse guerrilla's die achter de geallieerde linies zouden moeten vechten. Na de capitulatie werd hij gearresteerd. Hij verhing zichzelf in Neurenberg, waar hij terecht stond tijdens het Proces van Neurenberg.
Arthur Seyss-Inquart, geboren als Artur Zajtich, (Stannern (Oostenrijk-Hongarije), 22 juli 1892 – Neurenberg, 16 oktober 1946) was een Oostenrijks jurist en nazi-politicus. Behoorde hij aanvankelijk tot de gematigde vleugel van de Oostenrijkse nazi's, later zou hij zich in het bezette Nederland ontpoppen als hardliner.
seysbrsm03
   
Rijkscommissaris van Nederland
In 1940 werd hij rijkscommissaris (officieel voluit "Reichskommissar für die besetzten Niederlande") van het door de Duitsers bezette Nederland en in de Ridderzaal officieel door de Duitse Wehrmachtgeneraals en Nederlandse en Duitse ambtenaren ingehuldigd. Deze verplaatsing van Wenen naar Den Haag werd overigens door velen als degradatie gezien; Seyss stond binnen de NSDAP als te gematigd bekend om de "joodse problematiek" in Wenen op te lossen.
Seyss-Inquart kreeg in Nederland al snel een bijnaam: Zes-en-een-kwart (hij liep mank). Eerst probeerde hij met zachte hand de Nederlanders voor het nationaal-socialisme te winnen, onder meer door publieke optredens, strikte normen voor Duitse soldaten alsmede het oprichten van Duits-Nederlandse vriendschapsinitiatieven. Maar na de Februaristaking in 1941 werd de Duitse onderdrukking ook door Seyss-Inquart - die onder druk werd gezet door de SS - sterk opgevoerd. Toen de oorlog langzamerhand verloren was, trad hij steeds harder en fanatieker op tegen het Nederlandse ondergrondse verzet. Verschillende keren heeft hij echter wel geprobeerd om harde wraakmaatregelen van de SS uit te stellen of te verbieden, wat echter vanwege Himmlers invloed steeds moeilijker werd.
seysbrsm01
   
Hij was verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan honderdduizend Joden naar de concentratiekampen en vernietigingskampen. Hoewel hij wist van de Jodenvervolgingen en werkkampen (o.m. Westerbork), beweerde hij tijdens het Proces van Neurenberg dat, als hij op de hoogte was gebracht van het bestaan van daadwerkelijke vernietigingskampen in Oost-Europa, hij alles zou hebben gedaan om deze deportaties te voorkomen. Bij Himmler heeft hij - dat staat vast - verschillende malen geprobeerd een einde te maken aan de Jodenvervolgingen met als argument dat dit tijdens de oorlog alleen maar tot onnodige onrust leidde, in zowel de materiële productie als onder de rest van de "Arische" bevolking. Hij verzette zich echter niet daadwerkelijk tegen zijn superieuren, vermoedelijk uit carrièrezucht en vanwege praktische onmogelijkheid zonder afzetting tot gevolg.
Seyss-Inquart woonde tijdens zijn verblijf in Nederland op het landgoed Clingendael te Wassenaar. Toen de oorlog was verloren keerde Seyss-Inquart vanuit Flensburg, waar hij met de Duitse regering van admiraal Dönitz had overlegd, per schip terug naar het juist nog "bezette" Nederland. Bij aankomst werd hij al snel door de binnenrijdende geallieerde troepen gearresteerd en wekenlang vastgehouden in een speciaal gevangenhuis in de Twentse stad Delden, vlak bij het kasteel Twickel waar hij een residentie had.
Seyss-Inquart bevond zich onder de 24 oorlogsmisdadigers die tijdens het Proces van Neurenberg werden berecht; hij werd op 1 oktober 1946 op drie van de vier aanklachten schuldig bevonden en ruim twee weken later ter dood gebracht.
Bron: Bekend bij webmaster
seysbrsm02
   
Bij Jakob Emondts welke woonachtig was op Bodemplein 37 te Brunssum, waren Robert Ley & Seyss Inquart op visite, tijdens hun rondreis door de mijnstreek. De Duitse Jakob Emondts was een prominent lid van de NSDAP, en werkzaam op de staatsmijn Hendrik in Brunssum als hoofdopzichter. Een en ander blijkt wel uit de onderstaande documenten.
Bron: J.P.
nsbbrsm01
   
Bedrijfspas nr. 4493 van de Staatsmijn Hendrik te Brunssum op naam van Jakob Emondts, Ondergronds Beambte.
Bron: J.P.
nsbbrsm29gif
   
Verschillende lidmaatschapskaarten "Mitgliedskarte" van Jakob Emondts.
Bron: J.P.
nsbbrsm27
   
Verschillende lidmaatschapskaarten "Mitgliedskarte" van Jakob Emondts.
Bron: J.P.
nsbbrsm28
   
Schoolrapport van de St. Vincentiusschool te Rumpen. Ook tijdens de bezettingsjaren werd er normaal lesgegeven. Dit schoolrapport van Frans Kuijpers behelst de periode 1939-1945.
Bron: Frans Kuijpers Jr.
rapkuijp01
   
Stamkaarten (2e Wereldoorlog)

De volgende distributiebescheiden zijn tijdens de bezetting in Nederland van kracht geweest.

- Eerste Distributiestamkaart
- Tweede Distributiestamkaart
- Tabakskaart
- Textielkaart
- Servicegoedkaart
- Nieuwe Bonkaart
- Lopende Bonkaart
- Inlegvel

De Eerste Distributiestamkaart werd vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland ingevoerd. De kaart uitwisselen met anderen (familieleden en anderen) was verboden. De Tweede Distributiestamkaart werd door de Duitse bezetter ingevoerd om de duizenden onderduikers van voedsel af te snijden. (Deze mensen zaten veelal ondergedoken, omdat zij niet voor de Duitse bezetter wilden werken in Duitsland). Wie immers geen stamkaart had, kon geen bonnen krijgen en dus ook geen voedsel en andere goederen kopen.
Bron: Familie Hoenen
hoenen0b
   
Om aan de Tweede Distributiestamkaart te komen, moest men zich eerst bij de overheid melden met het Persoonsbewijs. Was dit in orde (er waren wel vervalsingen in omloop), dan kreeg het Persoonsbewijs en de Stamkaart een controlezegel opgeplakt. Zat men ondergedoken (deze mensen hadden veelal een vervalst Persoonsbewijs), dan kon men zich niet legaal melden en dus verkeeg men geen stamkaart en dus ook geen distributiebonnen. Het inlegvel was een kaart waarop stond wanneer je de volgende bonnenvellen kon afhalen. Hiervoor moest je een zegel afscheuren en die inleveren. Vervolgens werd dan op de Stamkaart en het Inlegvel aangetekend welke bonnen waren afgehaald. De inlegvellen bestonden uit K-inlegvellen en L-Inlegvellen. Dit onderscheid werd gemaakt naar leeftijd en welstand van de betrokkenen. Kinderen bijvoorbeeld hadden nu eenmaal andere bonnen (en dus ook andere inlegvellen) nodig dan volwassenen.
Bron: Familie Hoenen
hoenen0a
   
Persoonsbewijs van Jan Hendrik Hoenen uit Brunssum.

Het persoonsbewijs is een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal. De "B" bovenaan het persoonsbewijs, staat voor de plaats Brunssum.

In april 1941 werden alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. Het bewijs had op de voorkant een pasfoto. Andere gegevens die het bevatte waren:
De vingerafdruk van de betrokkene
De woonplaats van de betrokkene
De geboortedatum en het geslacht van de betrokkene
Bron: Familie Hoenen
hoenen03a
   
Distributiestamkaarten van de familie Jongen-De Bruyn en De Kraker (kind), wonende Hazekampstraat 29 te Brunssum.
Bron: P.R.
prompen35a
   
  prompen34a
   
  prompen33a1
   
Persoonsbewijs van Schobben, Petrus Joseph uit Brunssum.

Het persoonsbewijs is een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal. De "B" bovenaan het persoonsbewijs, staat voor de plaats Brunssum. In april 1941 werden alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. Het bewijs had op de voorkant een pasfoto. Andere gegevens die het bevatte waren:
De vingerafdruk, de woonplaats en geboortedatum en het geslacht van de betrokkene.
Bron: Familie Schobben
pjschobben
   
Persoonsbewijs van Arets, Peter Joseph uit Brunssum. In het midden boven zijn vinger-afdruk is deze getekend door de Amerikaanse soldaat: C.P.L. Raymond Ryle.
Bron: Marco Arets
aretspj
   
Persoonsbewijs van Jouke Sipsma, geb 19 sept 1929 te Brunssum en wonende op de Vos-senstraat 23 alhier (voormalig Leeuwstuk).
Bron: J. Sipsma
perbjsipsma01
   
Persoonsbewijs van Johannes van der Zwaard, geb 21 juli 1887 te Aalsmeer en wonende aan de Treebeekstraat 41 alhier. Johannes was bouwkundig hoofdopzichter op de Staats-mijn Emma.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
vdzwrdpersb01
   
Persoonsbewijs van Johannes van der Zwaard, geb 21 juli 1887 te Aalsmeer en wonende aan de Treebeekstraat 41 alhier. Johannes was bouwkundig hoofdopzichter op de Staats-mijn Emma.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
vdzwrdpersb02
   


Fritz (Friedrich) Venn in wehrmacht uniform, geboren op 7 Augustus 1911 te Sterkrade-Buschhausen (Oberhausen), in het Duitse Ruhrgebied. Hij was gehuwd met Nellie (Petro-nella) Jaspers. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen, Corrie en Antoon, geboren. Fritz was in Brunssum werkzaam als ondergronds Los arbeider op de Staatsmijn Hendrik, en later bij de W.I.M. (Werkverschaffing Invalide Mijnwerkers). In juli 1942 is Fritz als geboren Duit-ser door het Duitse leger ingelijfd. Hij deed dienst bij de wehrmacht als infanterist. Fritz zou nooit meer naar huis terugkeren, het is onbekend waar hij  gesneuveld is, men ver-moedt ergens in Polen.
Bron: Familie Venn
(klik hier voor meer info mbt Fritz Venn - Pdf file)

fv04zw
   
Ook Lodewijk Nicolaas Palm uit Brunssum moest als Rijksduitser in de Duitse dienst tre-den. Hier zien wij hem met zijn kameraden al zittend op een motor (3e van links). Na de oorlog schreven veel medeburgers positieve verklaringen aan de gemeente c.q. politie ten gunste van L.N. Palm.
Bron: Familie Palm - via H.D.J.
(klik hier voor meer info mbt L.N. Palm - Pdf file)
palmln01zw
   
Reisepass v.h. Deutsches Reich
Met dit document kon men vanuit Nederland naar het buitenland reizen en terug. Dit pas-poort is van Mevr. Schramek uit Brunssum. Het paspoort werd uitgegeven in Maastricht, op 9 juli 1942
Bron: Familie van Santen
santen06
   
Links: Brief van de Blokorganisatie aan de inwoners van Brunssum.
Rechts: Kennisgeving aan de Nederlandsche Beambten, m.b.t. hun houding tegenover de N.S.B.
Bron: Familie Houben
(klik hier voor beide stukken - Pdf file)
houbenmath08
   
Boven: Aanstellings- en Legitimatiebewijs voor de dienst Luchtbescherming, van P.M. Mengelers, wonende Dorpstraat 202 Brunssum - nu Pastoor Hagenstraat. Hierop zien wij o.a. dat hij als lid van de blokploeg verantwoordelijk was voor blok 15 in Brunssum. Dit legitimatiebewijs was alleen geldig in combinatie met het persoonsbewijs.
Onder: Bescheinigung - Certificaat van P.M. Mengelers uit Brunssum. Hiermee was hij vrijgesteld van de "Schanzarbeit", omdat hij het bedrijf moest opstarten (Staatsmijn Hendrik).
Bron: Familie Houben
houbenmath03
   
Persoonsbewijs van P.M. Mengelers, Dorpstraat 202 Brunssum - nu Pastoor Hagenstraat.
Bron: Familie Houben
houbenmath001
   
Boven: Dit briefje laat zien dat Dhr. Mengelers zijn rijwiel "fiets", nodig heeft i.v.m. zijn functie op de Staatsmijn Hendrik te Brunssum.
Onder: Sonderausweis - Vergunning van P.M. Mengelers uit Brunssum. Hiermee mocht hij zich tussen 20.00 uur en 04.00 uur op de openbare weg, van en naar zijn woning en de steenkolenmijn waar hij werkzaam was als bureaubeambte begeven.
Bron: Familie Houben
houbenmath002
   
Tijdens een nachtgevecht boven Brunssum in de nacht van 5 oktober 1942, kwam de gehele bemanning van de Avro Lancaster R5701 om het leven. Het toestel stortte neer ter hoogte van de wijk het "Leeuwstuk". Het toestel was onderweg naar Aken in Duitsland.

De bemanning bestond uit de volgende zeven mannen:
P/O N.J. Briant, DFC (24jr)  - Sgt. A.E. Musgrave (21jr)  - P/O L.C. Dorward, DFC, RAAF (29jr)  - Sgt. J.R. Dawson (27jr)  - Sgt. K.O. Mackay, DFM (22jr)  - Sgt. A.H.J.G. Desmond (29jr) - P/O K.H. Harrison, DFM.

De bemanning bestond naast Engelse bemanningsleden ook uit 1 Australiër (L.C. Dorward). Op de Platanendreef te Brunssum is een monument ter nagedachtenis aan deze helden gecreëerd. Zij zijn allen begraven op Jonkerbos War Cemetery te Nijmegen.
Bron: J. Sipsma
(klik hier voor de toestelgegevens van Lancaster R5701 - Pdf file)
lanccrewbrsm01
   
Links: Lancaster R5487.
Deze foto werd genomen in augustus 1942 te Woodhall Spa - Lincolnshire UK.
Met van  links naar rechts: Sgt. A.H.J.G. Desmond , Sgt. J.R. Dawson (27jr) , P/O N.J. Briant, DFC , Flight Officer Grieves, P/O L.C. Dorward, DFC, RAAF (29jr) , Sgt. A.E. Musgrave (21jr) . De foto werd genomen door, P/O K.H. Harrison, DFM . Op een na vormden deze mannen later ook de bemanning van de in Brunssum neergestorte Lancaster R5701, waarbij Flight Officer Grieves werd vervangen door, Sgt. K.O. Mackay, DFM (22jr).
Rechts: De bemanning van Lancaster R5701.
Bron: Jouke Sipsma
amusgrave01
   
Sgt. A.E. Musgrave 21jr - Avro Lancaster R5701.
Bron: Jouke Sipsma
amusgrave02
   
Sgt. A.E. Musgrave 21jr - Avro Lancaster R5701. Op deze foto geheel vooraan zittend, met zijn kameraden tijdens de opleiding bij de R.A.F. (Royal Air Force).
Bron: Jouke Sipsma
amusgrave03
   
Originele stempel van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij -NSDAP. "Arbeitsbereich der NSDAP i.d. Niederlanden - NS Frauenschaft Brunssum". Deze Frauenschaft - NSF, was de vrouwenorganisatie van de NSDAP. Deze was gevestigd in het voormalige Unitas gebouw te Brunssum.
Bron: Eyewitness (Collectie Eyewitness museum)
stempelbrsm
   
Lidmaatschap spaarkaart van Martha Zapusch uit Brunssum.
Zij was lid van het "Deutsches Frauenwerk der NSDAP" Haar maandelijkse bijdrage be-droeg Fl 8,32 cent. Op de achterzijde werden zegeltjes geplakt met de waarde van 30,2 pfennig Deze kaart was in gebruik vanaf Februari 1941 tot en met September 1942.
Bron: J.P.
nsbbrsm34
   
8 nov 1942
Aanvraag bouwvergunning (bouwen van een schuilkelder voor 5 gezinnen). Ingediend door de gebroeders van Bree, Haafheidestraat 5-7 te Brunssum. De vergunning werd later door de Gemeente Brunssum verleend.
Bron: Familie van Bree
vanbree02
   
Bouwtekening van de schuilkelder van de gebroeders van Bree, Haafheidestraat 5-7 te Brunssum.
Bron: Familie van Bree
vanbree01
   
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam bruinkool weer in de belangstelling in verband met de nieuwe brandstofschaarste. In 1942 kwam de groeve "Energie" weer in bedrijf. De exploitatie werd door de N.V. Bergerode verpacht aan Hub Jaartsveld wegenbouwbedrijf te Silvolde. In 1943 werd bijna 180.000 ton bruinkool gedolven, waarna de productie geleidelijk terugliep en in 1949 werd stopgezet. In 1953 werd de put, met een oppervlakte van 55.000 m2, in gebruik genomen als slikbassin voor de kolenwasserij van staatsmijn Hendrik.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
jaartsveld01
   
Pierre Overhof uit Brunssum, geneuveld op 27-2-1942 in de Javazee op de kruiser Hr. Ms. De Ruyter.
Bron: Familie Overhof
overhofdubbelzw
   
Begrafenis van Jozefiak, Müller(Geb: Wladislawa) op de begraafplaats aan de Marebosjesweg in Treebeek. Zij was de vrouw van de Ortsgruppenleiter van Hoensbroek, Wilhelm Müller. Zij werd hier begraven omdat zij protestant was (Protestantse Begraafplaats). Op de bovenste foto trekt de rouwstoet over de Markt in Treebeek, hoek ABC straat-Marktstraat, op de onderste foto is de stoet afgeslagen op de Trichterweg en loopt richting de ingang van de begraafplaats op de Marebosjesweg.
Vervolg: zie onderstaande 
fraumuller04bew
   
Vervolg:
Op deze foto wordt de kist van de overledene, voorzien van swastika vlag, gedragen door mannen in Luftwaffe uniform. Haar word de laatste groet gebracht, d.m.v. de "Hitlergroet".

Op 17 September 1944, trof men vlak bij de Duitse grens in OnderSpekholz (Kerkrade), een dode man aan gekleed in uniform van de nazi partij. Het lijk werd herkend als zijnde dat van Wilhelm, Müller de Ortsgruppenleiter van de N.S.D.A.P. te Hoensbroek
Bron: Rijckheyt (centrum voor regionale geschiedenis)
fraumuller05
   
"ICK DIEN"

Links zien wij Marcel Beaujean bij de beruchte trap van Waltmans aan het Lindeplein te Brunssum. Marcel poseert hier in zijn "Arbeidsdienst" uniform (1943). Op de foto rechts zien wij Marcel Beaujean met links naast hem Hub Stevens uit Venlo. Op de onderste foto een training ergens in den lande. Marcel Beaujean is 2e van links.
Bron: Mevr. Beaujean

De Nederlandse Arbeidsdienst was een overheidsinstelling, die oorspronkelijk niet nationaal socialistisch van opzet was, maar waarvan al zeer snel het kader samengesteld was uit nazi gezindten. Het werd een semimilitair apparaat volgens Duitse opzet, dat bij het gros der Nederlanders allerminst gezien was en feitelijk alleen diende als wervingscentrum voor dienst in het leger van het Derde Rijk.

Het devies “Ick Dien” van de NAD werd al in 1933 door het Verbond voor Nationaal Herstel van Generaal Snijders gebruikt. De slagzinnen van de NAD waren: ‘Eerbied voor den Arbeid’ en ‘door arbeidsvreugde tot levensvreugde’. Aanvankelijk bestond de NAD uit vrijwilligers, maar op 1 april 1942 werd hij verplicht gesteld voor alle jonge mannen van 18 tot 23 jaar. Vanaf die datum werden bepaalde categorieën verplicht opgeroepen. In 1943 moest zelfs een gehele jaarlichting (1925) eraan geloven. Naast marcheren en exerceren, was het de bedoeling dat de Arbeidsdienst zich zou gaan bezig houden met grondwerken, wegenbouw, bosbouw en grondbewerking. Graven van sloten en greppels, versterken van taluds, plaatsen van duikers, dammen (voor het afsluiten van sloten, enz.), ophogen van dijken, onderhoud van watergangen, draineren, ontginning, onderhoud plantsoenen, aanleg en onderhoud van grasvelden, moestuinen (onderhoud, aanleg). Hiervan is echter weinig terecht gekomen. De werkzaamheden ‘beperkten’ zich tot het ontginnen van heide gebieden en het rooien van aardappels ten behoeve van de voedselvoorziening. Later moest er worden gewerkt voor de Duitsers, zoals zo vele Nederlandse mannen.
Bron: Wikipedia
beaujm01
   
Ook tijdens de bezettingsjaren deed de plaatselijke politie haar werk. Dit werd hun vaak niet in dank afgenomen. Het uniform staat voor de periode 1940-45, met een kermerkende Duitse invloed. Marcel Hendrix heeft zich hier in het uniform van zijn vader gehesen.
Bron: M. Hendrix
mhendrix02zw
   
Verklaring van de afd bevolking aan de distributiedienst, dat Ferdinand Pelzer tijdens de mobilisatie in militaire dienst is geweest.
Bron: C. van Haaren
pelzer04
   
Lubbert Bos
Geboren 10-8-1900 te Emmen, woonadres: Kempstraat 57 Brunssum, mijnwerker, gehuwd, gearresteerd (datum onbekend) wegens verspreiden van illegale lectuur (socialistisch blad "De Vonk"), overleden 6-4-1943 in concentratiekamp Buchenwald (volgens bericht d.d. 4 juni 1945 van den regeeringscommissaris voor repatrieering).
Bron: Familie Bos

De Vonk is de naam van verschillende illegale blaadjes tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bijbehorende Nederlandse verzetsorganisatie wordt als De Vonk-groep aangeduid. De naam De Vonk is een vertaling van het Russische woord Iskra, wat de naam was van een ondergronds blad uit 1903 dat Lenin vanuit Zwitserland naar Sint-Petersburg liet smokkelen. Lenin had die naam ontleend aan Poesjkin, die geschreven had Uit de Vonk zal de vlam oplaaien, waarmee het vuur van de revolutie bedoeld werd. De naam is dan ook zeer symbolisch voor de combinatie van begrippen als communisme, ondergronds en revolutionair.
Bron: Wikipedia
lubbertvonk
   
De van origine Duitse "Brunssummer" F.F, zoon van een ondernemer uit Rumpen, moest van zijn vader verplicht dienst nemen in het Duitse leger. Hij nam met enige tegenzin zijn intrede tot de Hitler Jugend. F. heeft nooit aan enige gevechtshandeling deelgenomen, en heeft na de bevrijding nog enkele dagen vastgezeten in Merkelbeek. Na de oorlog heeft hij nog jaren de zaak van zijn ouders aan de Rumpenerstraat voortgezet. Op de foto's welke zijn gemaakt in augustus 1944, ziet U linksboven F. in Duits uniform (Luftwaffe) met zijn zus M. en zwager F.W., rechtsboven F. met zijn zus M, evenals op de onderste foto, welke is genomen in het vijverpark te Brunssum, met op de achtergond de woningen aan de Doorvaartstraat en de school aan de Kerkstraat (huidige Jan Linders).
Bron: Bekend bij Webmaster
ffluftwaffe
   
20 april 1943
Seys-Inquart bezoekt de OVS (ondergrondse vakschool) van de staatsmijn Emma. Links achter zien wij Ir. JB van der Drift van de staatsmijnen (zwarte hoge hoed). Ir. van der Drift werd een maand later door de Duitse politie gearresteerd.
Fotograaf: Henry van Els
Bron: Hans Heltzel + Paul Borger
borgerp21
   
Tweede Distributie Stamkaart + Textielkaart tnv. Theunis Spoelstra van de Vossenstraat 16 te Brunssum (Oud-Leeuwstuk).
Bron: Bert Spoelstra
bertspers03
   
Oorkonde behorende bij het Erekruis voor Duitse moeders (Ehrenkreuz der Deutschen Mutter). Het Erekruis werd op 16 Mei 1943 uitgereikt aan Emilie Samulski, geb. Musiol welke woonachtig was in Brunssum. "Die Zweite Stufe" houd in dat Mevr 6 kinderen had. Zij kreeg hiervoor dan ook het Moederkruis in Zilver.
Bron: J.P.
nsbbrsm02kln
   
Op 31 mei 1943 vond er een "Kameraadschapsmiddag der SS" plaats in het beambten casino te Treebeek. Hoofdstormleider Kooymans (foto rechts) sprak de vergadering toe.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum

Met ingang van 31 augustus 1943 werd Kooymans benoemd tot Stafchef van de Nederlandse Politie. Kooijmans was actief betrokken bij de Jodenvervolging en bedacht in zijn Eindhovense periode de zogenaamde "Preventieve Politie". Die was bevoegd om zonder duidelijke aanleiding iemand op te pakken. Na zijn vrijlating uit Rusland ging hij voor de Duitse geheime dienst werken. Daardoor is hij nooit vervolgd voor zijn daden in Nederland.
Bron: Gemeentepolitie Eindhoven
sscasino
   
"Dode bij bominslag Brunssum"
Dit gebeurde op 14 Juli 1943 aan het Lindeplein te Brunssum. Op de bovenste foto zien wij het pand van de familie Schrijen (in de rij met de klokgevels), alwaar zich het verschrikkelijke drama voltrok. Walter hun zoon, die verplicht moest werken in Duitsland was net met verlof toen fosforbommen het pand vernielden. Walter die sliep op de bovenste verdieping, werd door de kracht van de explosie dood teruggevonden in de kelder van het pand. Nog jaren lang hing er een penetrante fosforlucht. Hij was het eerste slachtoffer in Brunssum als gevolg van een bominslag. Onderaan zien wij het bidprentje van Walther Peter Schrijen.
Bron: J. Sipsma

De materiële schade welke die nacht in Brunssum geleden werd is volgens het door de toenmalige Opper-Luitenant der politie Dhr. W.H. van Vuuren opgemaakte proces verbaal als volgt:
- Lindeplein 7, bewoond door de weduwe Eggen. Glas en waterschade aan winkel, achterbouw en meubilair. f 2500,--
- Lindeplein 8, bewoond door L.L.N. Houtvast. Totaal uitgebrand. f 10.000,--
- Lindeplein 9, bewoond door H.J. Schrijen. Totaal uitgebrand. f 7000,--
- Lindeplein 10, bewoond door J. Brvar. Meubilair en inventaris. f 4500,--
- Lindeplein 11, bewoond door J.H. Konings. Waterschade aan meubilair en groente in de winkel. f 1000,--
- Lindeplein 19, bewoond door J. Dautzenberg. Schade aan gebouw en meubilair. f 3800,--
Verder was er nog lichte schade o.a. in de Kerkstraat op de nummers 8 en 33 en op de Ouverberg 20.
Bron: J. Sipsmawpschrijen01klein
   
De zes omgekomen bemanningsleden van de Halifax JB 894 DY-X van het 102th RAF squadron, welke op 14-07-1943 verongelukte boven Brunssum, en neerkwam ter hoogte van de steenberg van de staatsmijn Hendrik (Ganzepool-Waubacherweg).
Van links boven naar rechts onder: Piloot R. G. Amos - Staartschutter J. Raw - Bombardier W. H. J. Smith - Boordwerktuigkundige J. R. G. Smith - Navigator B. P. Dowthwaite - Marconist J. R. Fradley. Vijf van hen zijn begraven op Rheinberg War Cemetery in het Duitse Rheinberg. J. Raw ligt begraven op de grote algemene begraafplaats te Maastricht. Alleen Sgt. D.H. Brown overleefde de crash, hij werd als POW (prisoner of war) door de Duitse bezetter weggevoerd. Waarschijnlijk komen de bommen die op het Lindeplein zijn gevallen (zie bovenstaand artikel) uit dit aangeschoten vliegtuig.
Bron: J. Sipsma
halifax1943brsmkln
   
Links: foto van staartschutter J. Raw, welke als enig Bemanningslid begraven ligt te Maastricht. Op zijn half-wing zien wij de letters AG, welke staan voor Air Gunner.

De Handley Page Halifax was een viermotorige bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Er zijn ongeveer 6100 Halifaxes tijdens de oorlog gebouwd. Hij werd gebruikt door Britse, Poolse, Franse, Australische, Canadese en Nieuw-Zeelandse squadrons. In Verenigd Koninkrijk heeft hij gevlogen voor de Bomber Command en de Coastal Command.

Het vliegtuig wordt veel vergeleken met de veel bekendere Avro Lancaster, die in het begin sneller was dan de Halifax. De draagkracht van beide toestellen was ongeveer hetzelfde.
Bron: Wikipedia
halifax1943brsmkln02nw
   
Kees Heslenfeld, was huisarts in Treebeek. Net als vele andere artsen vertikt hij het om toe te treden tot de Artsenkamer, terwijl de bezetter dat eist. Hij wordt naar Kamp Amersfoort gebracht wegens deze weigering en verblijft daar 3 maanden. Lichamelijk en geestelijk aangeslagen komt hij terug, maar herstelt. Deze tekening van Kees is gemaakt door een medegevangene.
Bron: Toon Heslenfeld
drheslenfeld02
   
Luchtfoto van Brunssum (Spionagefoto), uit grote hoogte. Deze werd gemaakt midden in de Tweede Wereldoorlog, op 31 Aug 1943, door het Engelse 541 Squadron, dat vloog met de Spitfire PR XIX.
Bron: Gemeente Brunssum

luchtfotobrsm01
   
Op deze foto, welke een uitvergroting betreft van de bovenste, ziet men links de voormalige Staatsmijn Hendrik, en rechts de zandvlakte op de Brunssummerheide.
Bron: Gemeente Brunssum

luchtfotobrsm03
   
Op 14 oktober 1943 stierf in het centrum van Brunssum de 12 jarige Peter Jozef Quaedvlieg. Hij werd getroffen door een mitrailleur-kogel uit een vliegtuig.
Bron: J. Sipsma + Zuster Barbara Quaedvlieg
pjquaedvlieg
   
GEVAARLIJKE ONDERDUIKERS

In zijn boekje getiteld “Een maandag in augustus” betreffende het onderzoek naar d eliquidatie op de beruchte landwachter en jodenjager Math Raeven in Heerlen, schreef de Limburgse auteur Bert Spoelstra ook het volgende over de joodse onderduikers bij zijn grootouders en moeder (deels ingekort):

“Ook onderduikers konden door hun gedrag een dusdanig gevaar vormen, dat zij noodgedwongen uit de weg moesten worden geruimd. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Zoals ik eerder schreef, hielden zich in de mijnwerkerswoning (Heidestraat 47 in Brunssums Schuttersveld) van mijn grootouders drie joden schuil: een ouder echtpaar genaamd Frank (nee, geen familie van) en een jong meisje van dertien jaar, genaamd Alie.

Kwam Alie uit de arbeidersbuurten van Amsterdam, het echtpaar Frank was zeer goede tijden gewend geweest. Compleet met een riante villa of herenhuis en eigen personeel. Dat hen het verblijf in die kleine woning in Brunssum tegen viel, kan niemand ze kwalijk nemen. Dat ze mijn grootouders –en moeder- als een soort slaven behandelden, wél. Meneer presteerde het eens om mijn opa –een hartstochtelijk roker- een dikke bolknak onder de neus te houden. “Ruik eens, Albert. Da’s nog een goeie van vóór de oorlog!” Hij had er een grote volle doos van op zijn kamer staan. Terwijl mijn opa begerig snuffelde, stak de man zijn sigaar aan. Mijn opa kreeg niks.

Mevrouw Frank had last van een lekkende sluitspier en verloor overal waar ze kwam kwakjes ontlasting. Dat mijn oma en moeder die rommel moesten opruimen vond zij niet meer dan normaal. Dit –en andere gebeurtenissen- waren nog de onschuldige ergernisjes. Er werd door hen echter ook eten gestolen en er werd geïntrigeerd en gemanipuleerd. Het meisje Alie werd op een gegeven moment door “de ondergrondse” opgehaald: ze moest naar een ander duikadres. Dit tot haar –en mijn moeders-  groot verdriet. De twee meiden waren aan elkaar gehecht als zusjes. Alle –huilende- protesten mochten niet baten en Alie verdween. Over het waaróm dan wel, dringend uitgesproken door mijn grootouders, werd geen informatie gegeven. Oorlogstijd hè. Mondje dicht. Later, na de oorlog, werd bekend dat Alie de rest van haar onderduiktijd (bijna een half jaar!) vrijwel voortdurend liggend in de kruipruimte onder een woonkamervloer bij oude en doodsbange mensen had doorgebracht. Die traumatische ervaring was van dien aard, dat zij daar de rest van haar leven last van is blijven houden en onder psychiatrische behandeling is moeten blijven. En waarom? Omdat echtpaar Frank achter de rug van mijn grootouders bij het verzet geklaagd had, dat die Alie weg moest. Dat kind ging met mijn moeder mee naar school (halskettinkje om met daaraan een katholiek kruisje) terwijl het zulke pure joodse trekken had! Dat kon toch niet; dat blaag was een gevaar voor het leven van iedereen! Het verzet liet zich min of meer door de Frank’s chanteren en de arme Alie ging haar ellendigste tijd tegemoet. Maar zij heeft de oorlog in ieder geval nog overleefd.

Door alle vervelende en bedreigende ervaringen met echtpaar Frank (hun onvolwassen zoon van een jaar of vijfendertig zat trouwens twee of drie huizen verder ondergedoken) had mijn opa –lid van het verzet meermaals gevraagd om een ander adres voor het echtpaar. Verzoek afgewezen! Niemand wilde de lastposten hebben; ze waren eerder ook al elders weg gejaagd. In machteloze woede had mijn opa al eens tegen echtpaar Frank gezegd, dat hij ze “eruit zou schoppen”. Dat maakte geen indruk. Fijntjes en arrogant met haar neus in de lucht zei mevrouw Frank, dat zij in dat geval regelrecht naar de Gestapo zouden lopen om daar eens precies uit de doeken te doen, wie er allemaal bij het verzet in de Mijnstreek was betrokken… Mijn grootouders woonden tegenover het Schutterspark in Brunssum. Ik wéét, dat mijn opa heeft overwogen de twee gevaarlijke joden mee te nemen naar dat park en ze daar met een kogel in hun hoofd achter te laten. Hijzelf heeft me dat trouwens nooit verteld; daar was hij ook te introvert voor. Echter, een pistool hád hij en daarbij een prima motief!

Hij deed niets van dat alles. Maar toen op 18 september 1944 de eerste Amerikaanse gevechtswagen van de Second Armoured Division door de straat was gereden, gooide hij het echtpaar zijn woning uit. Geen nood: klagend wendde familie Frank zich tot het nieuwe gezag. En zie, een straat verderop (de Brunahildestraat) had een NSB-er (of een Duitser) met zijn gezin de benen genomen, met achterlating van een goede woning vol inventaris. Echtpaar Frank kon er met het moederszoontje gelijk intrekken..! Andere verzetsmensen hebben met dit soort onderduikers minder pardon gehad dan mijn grootvader!”
Bron: Bert Spoelstra
frankbrsmjood01
   
Maria Grada Verheijen (roepnaam: Riet-je) van de Heidestraat 47, met rechts naast haar het joodse onderduikstertje Alie. Alie huwde na de oorlog met ene Koffijberg.
Bron: Bert Spoelstra (zoon van Maria)
bertspers04
   
Gelukkig ging het met de meeste joodse onderduikers wel goed. Met name de joodse kinderen hadden het in Brunssum erg naar hun zin.

Links: Amerikaanse bevrijders poseren met twee joodse meisjes, welke ergens in Brunssum ondergedoken hebben gezeten. Helaas ontbreekt verdere info.Rechts: v.l.n.r. Rob Waltmans, Hilletje Meily, Dhr. Buysers. Het joodse meisje (midden), Hilletje Meily of Meilie ??? kwam uit Rotterdam. Ze was ondergebracht bij de familie Buysers, aan de Lindestraat. Het huis van Buysers grensde met de tuin aan onze tuin (Foto Waltmans-Lindeplein), daar liep een voetpad tussen. Hilletje was zo oud als ik, dus waarschijnlijk geboren in 1940. Ze had ook nog een zus. Mijn broer Henk heeft haar later nog wel ontmoet. Ik meen dat ze later het (RK)-klooster is ingegaan. Voor hoe lang weet ik niet..(Rob Waltmans).
Bron: R. Waltmans
robwww2013
   
In den strijd tegen het goddelooze bolsjewisme sneuvelde aan het Oostfront onze lieve dappere zoon, SS Panzergrenadier Johannes Thuis.
Hij stierf voor Fuehrer en Leider, Volk en Vaderland op 15-2-1944.
Zijn diepbedroefde ouders:
J. Thuis
J.C. Thuis-Neijenhuis
Treebeek - Zonnestraat 25
Bron: Delpher
johnnesthuisbew
   
Schuilkelder van de familie Schobben, in de tuin van hun woning aan de Dorpstraat 129 te Brunssum. Het jongetje op de rechter foto (geheel rechts) is de eigenaar van deze foto, Jo Schobben.
Bron: Jo Schobben
joschobben01
   
"Sonderausweis - Vergunning"

Ferdinand Pelzer van de Wieënweg 11 mag zich hiermee tussen 20.00 en 04.00uur in de gemeente Brunssum in de openlucht bevinden, en wel op weg van zijn woning naar de plaats van zijn beroepsbezigheden (werk op de staatsmijn Hendrik).
Bron: C. van Haaren
pelzer02
   
Voormalig woonwagenkamp aan de Rimburgerweg te Brunssum. Dit kamp lag ter hoogte van de huidige ingang naar de manege (Rode Beek), en werd o.a. bewoond door de familie Steinbach. Van deze Brunssumse familie werden o.a. Maria en Anna afgevoerd en vergast in concentratiekamp Auschwitz.
Bron: Webmaster
steinbachbrsm06
   
De Steinbachs horen tot de Sinti-stam, die wortelt in India. Noch altijd hechten zij aan eeuwenoude zeden en gewoontes. Het eten van paardenvlees is taboe. Want wie eet er nu zijn eigen vrijheid op.

Wil een jongen een meisje ten huwelijk vragen, hoort hij eerst met haar weg te lopen en minstens twee nachten weg te blijven. Pas dan vraagt hij de ouders om de hand van hun dochter.
Bron: Webmaster
steinbachbrsm03
   
Zigeunermuziek wordt vooral uit het hoofd, liever gezegd uit het lijf, het hart, gespeeld. De talrijke, virtuoze en meestal heel persoonlijke improvisaties van - de primas - , de eerste viool, en nagenoeg alle instrumentalisten zijn nauwelijks na te volgen. Daarbij komen nog de extra versieringen als glissando’s en trillers die eveneens nergens in de partituren staan. Ook ingewikkelde tempi in bijvoorbeeld 5/8ste, 7/8ste, 9/8ste of 11/8ste maat wisselen elkaar af, soms zelfs in één muziekstuk! Dat is allemaal niet aan te leren: dat moet je erven. Van vader op zoon; van generatie op generatie: op zeer jonge leeftijd leren muzikanten zich het bespelen van een instrument eigen maken. In enkele gevallen volgt daarop een opleiding op een conservatorium, maar het produceren van de eigen klanken gaat altijd voor de theorielessen. Links zien wij Frans en rechts met viool Celestinus, roepnaam "Willy".
Ook de vijftienjarige Willy Steinbach komt om het leven in Auschwitz. De kleine violist is een van de 17.964 Joodse, Roma en Sinti kinderen die door de nazi’s uit Nederland zijn weggevoerd naar vernietigingskampen en die niet meer terugkeerden.
Bron: Wikipedia + Rob Hendrikx
steinbachbrsm04
   
Moeder Maria Steinbach zit gezellig met de jeugd om het kampvuur.
Bron: Webmaster
steinbachbrsm05
   
Acht minuten over drie, zondagmiddag 14 mei 1944 draait de Duitse sicherheitspolizei “SD”, de zandloper om voor de zigeuners in bezet Nederland. In een geheime telex krijgen de Nederlandse politie, marechaussee en landwachten bevel om op dinsdag 16 mei alle zigeuners en/of Mischlinge geruisloos op te pakken. Uiterlijk acht uur ’s avonds moeten deze ‘onnutten’ keurig in het kamp Westerbork zijn afgeleverd. Stipt en gretig wordt  deze razzia uitgevoerd. Van Brunssum tot Drachten, tussen vier en vijf uur ’s ochtends, omsingelen de wetsdienaars in minstens achttien plaatsen de verdachte huizen en woonwagens. Daags voor Hemelvaart registreren de Duitsers  578 unter-Untermenschen  ofwel economische  non-valeurs voor wie elders een oplossing is gevonden. ‘Elders’ heet dan allang Auschwitz, Buchenwald, Sobibor, Treblinka. Kortom pakhuizen van de dood. Blijkbaar heeft de Nederlandse politie haar vooral tijdens de oorlog gekoesterde motto ‘opgeruimd staat netjes’ te ruim opgevat. Want van de 578 naar Westerbork afgevoerde ‘asocialen’ gaan er op vrijdag 19 mei welgeteld 245 zigeuners, voornamelijk behorend tot de Sinti-stam, op transport naar ‘elders’. Het Zigeunerlager van Auschwitz, al vanaf 1943 volgepropt met 22.000 zigeuners, is op 1 augustus 1944 akelig stil. Die maandagnacht vergassen de Duitsers in crematorium  I massaal de laatste, bijna vierduizend zigeuners. Onder hen zeker twee dozijn Steinbachs, een vooral in Zuid-Limburg rondtrekkende familie van muzikanten en paardenhandelaars. Dit verhaal is een trieste terugblik op deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

Bovenste foto: Maria Steinbach, geboren in Hoensbroek, 06-11-1912 (links) en Anna Steinbach, geboren in Langensalza, 24-03-1916 (rechts), werden tijdens de bittere oorlogsjaren afgevoerd en vergast in het beruchte concentratiekamp Auschwitz.
Onderste foto: Links, Magdalena midden, Maria en rechts Anna Steinbach met jeudige familieleden. Het zijn gezichten uit een "Vergast" verleden.
Bron: Webmaster + LD + Rob Hendrikx
steinbachbrsm01
   
Het is opmerkelijk dat in de politiedagrapporten uit mei 1944 niets te vinden is mbt deze deportatie en of enig bevel. Wel frappant is het feit dat juist op deze dag een voetbalwedstrijd werd gespeeld tussen het gemeentelijk politie-elftal van Brunssum en de mijnpolitie van de staatsmijn Hendrik. Deze werd gewonnen door de politie van de gemeente Brunssum met 2-1.
Bron: Gemeente Brunssum
politierapmei44
   
"Auschwitz-Birkenau"
Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland nabij de Poolse stad Auschwitz (Pools: Oświęcim) werden opgezet. Het was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond uit Auschwitz I (Stammlager of basiskamp), Auschwitz II-Birkenau (Vernichtungslager of vernietigingskamp), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp) en een aantal subkampen.

Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen, waarvan het grootste deel werd vergast.
In dit concentratiekamp werden ook vele zigeuners vermoord.
(Foto's in 2014 gemaakt door webmaster).
Bron: Wikipedia
auschwitz2014
   
Boven: Het graf van "Alte Mutter Steinbach" Oude moeder Steinbach. Een pijprokende 'peetmoeder' die voor een stuiver waarzegt. ligt sinds 1935 in Brunssum (Rumpen), waar Feigli Steinbach en zijn neven eens per jaar viol komen spelen.
Bron: Webmaster + LD 

Onder: Anna Maria (Settela) Steinbach (Buchten, 23 december 1934 – Auschwitz, 31 juli 1944) was een Nederlands meisje dat in Auschwitz werd vergast. Ze was lange tijd een icoon voor de Nederlandse Jodenvervolging, tot in 1994 werd ontdekt dat ze niet Joods was, zoals werd aangenomen, maar tot de Sinti-familie van de Roma (ook wel zigeuners genoemd) behoorde.

Steinbach werd geboren in Buchten bij Born (Zuid-Limburg) als dochter van de handelaar en violist Heinrich (Moeselman) Steinbach en Emilia (Toetela) Steinbach. Op 16 mei 1944 werd door geheel Nederland een razzia tegen Roma gehouden. Settela werd in Eindhoven opgepakt. Diezelfde dag arriveerde ze met nog 577 anderen in kamp Westerbork, van wie er al snel ruim 300 weer mochten vertrekken omdat ze weliswaar woonwagenbewoners waren, maar geen Roma. In Westerbork werd Settela preventief kaalgeschoren tegen hoofdluis. Omdat ze zich schaamde voor haar kale hoofd scheurde haar moeder een stuk van een laken af dat ze om haar hoofd kon doen.

Op 19 mei werd ze met 244 andere Sinti per trein naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Toen de deuren van de goederenwagon waarin ze zou worden vervoerd werden gesloten, keek ze nog even naar buiten, naar een hond die daar liep. Dit beeld werd vastgelegd door Rudolf Breslauer, een Joodse gevangene in Westerbork, die in opdracht van de kampcommandant Gemmeker een film over het kamp maakte. Haar moeder zei "Settela ga bij die deur weg, straks komt je kop er nog tussen". Zo hoorde Crasa Wagner, die zich achter haar in de wagon bevond, dat ze Settela heette.
Bron: Wikipedia
steinbachbrsm02bew
   
Het schitterende boek van Rob Hendrikx.
Hierin vind U meer informatie mbt de familie Steinbach....aanrader!
coverboeksteinbachs
   
Textiel en Rijks-Broodkaart.
Bron: Mevr. Franssen

Zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland distributie, waarbij allerlei voedingsmiddelen en goederen "op de bon" waren. Ook ná de Tweede Wereldoorlog was nog een aantal jaren distributie nodig van schaarse artikelen. Om aan distributiebonnen te komen moest men in het bezit zijn van een zogenoemde door de overheid verstrekte Distributie-stamkaart. Wanneer men de bonnen had verkregen, kon men op in de kranten aangekondigde tijden de winkel bezoeken om gerantsoeneerde producten te kopen. Omdat iedereen op hetzelfde moment zijn bonnen moest inleveren, stonden voor de winkels lange rijen. Men had geld en distributiebonnen nodig, had men wel geld maar geen bonnen dan mocht er niet verkocht worden.
Bron: Wikipedia
mfranssen19
   
(Luchtbeschermingsdienst)
In 1939 werd de Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht, een organisatie waarvan het personeel uit vrijwilligers bestond; tijdens de bezetting werd het personeel uitgebreid met ambtenaren. De LBD had tot taak de burgerbevolking te wijzen op de gevaren van luchtaanvallen, en op de maatregelen die de burgers zelf konden nemen om de risico's te beperken. Hierbij had men Brunssum opgedeeld in verschillende wijken, waar onderafdelingen van de luchtbescherming gevestigd waren.

Hier zien wij het legitimatiebewijs van H. Hoenen van de Rumpenerstraat 100, welke tbv van deze dienst is ingedeeld als "Gasontsmetter".
Bron: Familie Hoenen
hoenen06
   
Schrijven van een Luchtbeschermingsdienst oefening op 25 mei 1944 van 3 to 4 uur, afkomstig van de "Kringchef L.B.D." van de staatsmijn Emma. H.G.J. Theunissen nam hieraan als LBD-functionaris deel.
Bron: Jack Theunissen
htheunissen06
   
Bij de oorlogsramp op 21 juli 1944 waarbij zeven meisjes van de naaischool het leven lieten, zijn op verschillende plaatsen in Brunssum brandbommen gevallen. Het betrof bommen van een Brits toestel dat getroffen was en voor dat het neer ging storten de bommen wilde lossen. Er zijn toen ook bommen gevallen op het houten kleuterschooltje in het Schutterspark, dat geheel afbrandde. Gelukkig waren de kleuters naar huis gestuurd en vielen er in het schooltje geen slachtoffers. In het Schutterspark zijn nog plekken "gaten" aan te wijzen waar de bommen gevallen zijn. Het vliegtuig is nabij de neutrale weg / Heering neergestort. Een aantal bemanningsleden werd gedood. De gewonde bemanningsleden werden door fam. van Bree (Neutrale weg) opgevangen en ondergebracht (onderduik adres). Op de begraafplaats van Rumpen, gelegen naast de Vincentius à Paulokerk is ter nagedachtenis aan deze meisjes, die omkwamen bij deze verschrikkelijke tragische ramp een monument geplaatst. "Monument van Offervaardigheid"
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
Foto: Webmaster
mommeisjes01
   
Krantenartikel inzake het monument ter nagedachtenis aan de omgekomen meisjes van de naaischool (Monument van offervaardigheid).
Bron: Delpher
naaischl02bew
   
Krantenartikel inzake het monument ter nagedachtenis aan de omgekomen meisjes van de naaischool (Monument van offervaardigheid).
Bron: Delpher
naaischl03bew
   
Nicolosine Suzanne (Sientje) Timmers was het tweede kind van het echtpaar Johan Martien Timmers en Elisabeth Quaedvlieg. Johan Timmers was afkomstig uit Oss en werkte als mijnwerker op de Staatsmijn Hendrik. Elisabeth Quaedvlieg was geboren en getogen Sjilvendse. Het echtpaar was op 11 juni 1926 in Schinveld gehuwd en had vijf kinderen. Sientje werd geboren op 21 juli 1928 en kwam om 21 juli 1944, de dag dat ze haar 16de verjaardag vierde.

Bij de familie Quaedvlieg is nu nog bekend dat haar vader het liever niet had dat ze die dag naar de Naaischool in Brunssum ging. Maar omdat daar een feestje was is het aannemelijk dat Sientje om die reden toch is gegaan.

Omstreeks 11 uur die ochtend verscheen er een Britse bommenwerper boven Brunssum en liet, waarschijnlijk per vergissing, een aantal brandbommen los. Twee projectielen raakten het houten bijgebouwtje waarin Sientje en haar klasgenootjes verbleven. Sientje en een klasgenootje werden op slag gedood. Een aantal anderen werden zwaar gewond doordat het houten gebouw meteen vlam vatte en door de explosies de deuren versperd waren. Ze bezweken later aan hun verwondingen. Sientje werd in haar geboorteplaats Schinveld begraven.

Maria Philomena Tilmans stierf op 11 oktober 1944, na haar smartvol lijden geduldig te hebben gedragen.
Bron: Frans Dohmen + Heemkundevereniging Brunssum
(klik hier voor het schaderapport van 21-7-1944 - Pdf file)
naais01
   
Een van de laatste foto's van de 16 jarige Sientje Timmers met haar moeder, vlak voordat zij zou sterven tijdens de vreselijke ramp die de meisjesschool trof.
Bron: Jos Timmers
naaischl04
   
Bidprentjes van de omgekomen meisjes, Petronella Stolk en Bertien Vliegen.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
naais02
   
De naaischool te Rumpen, alwaar het vreselijk drama zich voltrok.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
sjilvend22
   
Bidprentje van Maria Christina Cox, een van de omgekomen meisjes.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
naais04
   
Dankbetuiging van de familie Cox.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
naaischl01bew
   
Bidprentjes van de omgekomen meisjes, Gerda Jansen en Anna Catharina van den Brand.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
naais03
   
"Bommen op Brunssum"
Op 20 juli 1994 verscheen van de hand van Jouke Sipsma een gedetailleerd verslag van de ramp in het Limburgs Dagblad.
Bron: LD
(klik hier voor het hele artikel - Pdf file)
monukerkhfnaais01kln
   
Groepsfoto van meisjes welke de vreselijke ramp van de naaischool overleefden. Deze foto werd genomen op het Lindeplein direct na de bevrijding van Brunssum.
Bron: Fam. Timmers
ovnaaischool03
   

Jan Theunissen vertelt hier in dialect, hoe hij de oorlogsjaren in Brunssum beleefde, en met name de gebeurtenissen rondom de meisjes van de naaischool.
Dit verhaal werd voorrgelezen door Jan tijdens een herdenkingsdienst voor de omgekomen meisjes op 19 juli 2014 bij het monument op het kerkhof van Rumpen.
Bron: Jan Theunissen
(klik hier voor het hele verhaal van Jan Theunissen - Pdf file)
jtheunissen01kln
   
Augustus 1944 - foto van 4 Brunssumse verzetsstrijders op de boot waarin ze ondergedoken zaten. Aanvankelijk zaten Toon Linsen en Chris Bosmans in een boerderij "De Belt" in Boerhaar, van de familie Streppel ondergedoken. Toen dat te gevaarlijk werd zijn ze overgebracht naar een onderduikersschip in Wijhe (Overijssel). Toon Linsen overleed samen met nog een tiental bewoners uit Wijhe toen de voorraad landmijnen die men verzameld en opgeborgen had in een fabriekshal op onverklaarbare wijze ontplofte. V.l.n.r: Antonius (Toon) Linsen, Xavier Jansen, Paul Velraeds en Chris Bosmans.
Bron: S. Giezenaar
sjaakgiez01
   
Op deze foto twee verzetsmensen uit Brunssum. T.w. Chris Bosmans, toen woonachtig aan de Dorpstraat 20 te Brunssum en Pater van Waterschoot die o.a. wapens transporteerde. Chris Bosmans verbleef lange tijd in een in het riet van de Vecht, nabij het Zwartewater verscholen onderduikersschip. Ook verbleef hij lange tijd in Wijhe totdat deze plaats in april 1945 werd bevrijd. Met v.l.n.r: Xavier Jansen ?, Paul Velraeds of Antonius  Linssen, Chris Bosmans, Pater Piet van Waterschoot. Na de bevrijding is Chris geëmigreerd naar Texas (USA).
(Wijhe is een dorp aan de IJssel in de tegenwoordige gemeente Olst-Wijhe in de Nederlandse provincie Overijssel. Wijhe ligt tussen Deventer en Zwolle).
Bron: S. Giezenaar
(klik hier voor meer info mbt Chris Bosmans - website)
sjaakgiez02
   
Tijdens de oorlogsjaren reed deze melktankwagen op gas. Op de achtergrond de winkel van de melkcentrale aan de Julianastraat.
Bron: P. Vermeulen
melkfabriekww2
   
De Wervelwind, maandblad voor vrijheid, waarheid en recht. Dit blad werd boven bezet gebied uitgeworpen door de RAF (Royal Air Force). Dit exemplaar in uitgeworpen boven het Amstenraderveld (Brunssum-Amstenrade). Dhr Moorer kreeg deze uitgave van zijn buurvrouw.
Bron: W. Moorer
wmoorer01
   
Dolle Dinsdag-5 Sept 1944, een gering aantal "Moffen", trok terug van Sittard naar Heerlen. Voornamelijk SS en alle mogelijke onderdelen. Hier op de Akerstraat-Noord (Brunssum-Hoensbroek) ter hoogte van de Wenckebachstraat bij de voormalige staatsmijn Emma. Duitse voertuigen zijn half-tracks van het type: Sd. Kfz 251.
Bron: F. Faro
ffaro04
   
Schade aan turbine van de staatsmijn Emma, toegebracht door uit Heerlen vluchtende Duitsers. Door uitval van de turbines hadden de mijnschachten onder water kunnen komen staan (september 1944).
Bron: Rijckheyt (centrum voor regionale geschiedenis)
rijkhey38
   
Op 6 september 1944, verlieten de op Vossenstraat nummer 3, wonende Rijks Duitsers "Familie Justen" het Leeuwstuk. Dit hield verband met het terug trekken der Duitse bezettings-troepen. Zij wilden naar hun in Duitsland gelegerde zoon gaan. Volgens het bovenstaande bidprentje, bleven op 8 september 1944 (2 dagen na hun vertrek uit Brunssum), 3 kinderen van dit gezin dood tijdens een geallieerde luchtaanval op de plaats Neuwied am Rhein, in de buurt van Koblenz.
Het is voorts moeilijk te begrijpen, dat in een land dat zo zwaar geteisterd was door de oorlogs-omstandigheden, er toch nog materiaal beschikbaar was voor het drukken van dit soort z.g. bid of gedachtenis prentjes.
Bron: J. Sipsma
justenkids
   
De overblijfselen van een Duits legervoertuig en zijn inzittenden, welk op dinsdag 19 september 1944, op een eigen landmijn reed, bij het voormalige spoorviaduct op de Rimburgerweg in Brunssum. Links de foto van een van de omgekomen Duitse soldaten.
Bron: Gemeente Brunssum + Marco van Pol + P.Janssen
gemarcbrsm01bew
   
Persoonlijke bezittingen van de bovenstaande Duitse soldaat, welke omkwam op de Rimburgerweg te Brunssum. De foto zijn gemaakt door "Photo Kletzsch" uit Wilsdruff, een plaats in de buurt bij Dresden (Duitsland).
Bron: Marco van Pol
vp12
   
Persoonlijke bezittingen van de bovenstaande Duitse soldaat, welke omkwam op de Rimburgerweg te Brunssum. Hier ziet U 2 verjaardagskaarten en een kaart voor moederdag.
Bron: Marco van Pol
vp11
   
Persoonlijke bezittingen van de bovenstaande Duitse soldaat, welke omkwam op de Rimburgerweg te Brunssum. De familie foto's zijn gemaakt door "Photo Kletzsch" uit Wilsdruff, een plaats in de buurt bij Dresden (Duitsland).
Bron: Marco van Pol
vp13
   
Persoonlijke bezittingen van de bovenstaande Duitse soldaat, welke omkwam op de Rimburgerweg te Brunssum. De familie foto's zijn gemaakt door "Photo Kletzsch" uit Wilsdruff, een plaats in de buurt bij Dresden (Duitsland).
Bron: Marco van Pol
vp15
   
Persoonlijke bezittingen van de bovenstaande Duitse soldaat, welke omkwam op de Rimburgerweg te Brunssum. De familie foto's zijn gemaakt door "Photo Kletzsch" uit Wilsdruff, een plaats in de buurt bij Dresden (Duitsland).
Bron: Marco van Pol
vp14
   
Moed en Vertrouwen
Twee uitgaven van de ondergrondse krant "Moed en Vertrouwen", van maandag 18 en dinsdag 19 september 1944.
Bron: Familie Houben
(klik hier voor Moed en Vertrouwen nr 5 - Pdf file)
(klik hier voor Moed en Vertrouwen nr 6 - Pdf file)
moedenvertrouwen
   
Albert (A.H.) Inberg.
De mijnwerker A.H. Inberg uit Brunssum kwam in de zomer van 1944 in aanraking met enkele provocateurs uit Amsterdam, die hem na een wapen en dynamiet transport op 31 augustus 1944 aan de "Sipo" Sicherheitspolizei uitleverden. Op 19 september werd hij in Amsterdam geëxecuteerd (Bron A.P.M. Cammaert). Dit is een fout in dit boek! Moet de 18e september zijn.

Zie hiervoor de bijgevoegde documenten van zijn dochter en het onderstaande schrijven van Begraafplaats en Crematorium Westerveld (De plaats waar Albert werd gecremeerd - Velsen):
De crematie van de heer Albert Inberg heeft in ons crematorium plaatsgevonden op 18 september 1944. Zijn as is verstrooid op 19 september 1944 op ons terrein. In zijn dossier met crematie nummer 16221, staan weinig gegevens vermeld.

Albert word als verzetsman genoemd op de bovenstaande plaquette van gesneuvelde Brunssummers. Deze bevind zich achter het grote kruis op de Algemene Begraafplaats.

Wat verder nog aardig is om te vermelden; Albert werd geboren in Duitsland (Sölde) en werd Duitser doordat zijn vader, door Naturalisatie in 1906 de Duitse nationaliteit had verkregen. In feite pleegde hij als Duitser dus verzet tegen de Duitsers.  
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg + Mevr. Bomhof + Begraafplaats & Crematorium Westerveld
alberti03
   
Persoonsbewijs, bedrijfspas van de staatsmijn Hendrik en een aanstellings en legitimatiebewijs voor de luchtbescherming van Albert (A.H.) Inberg.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
alberti11
   
Persoonsbewijs van  Johanna Hoks-Inberg de weduwe van Albert (A.H.) Inberg. Dit persoonsbewijs is voorzien van een zwarte rouwband. Verder staan hierop twee adressen van Amerikaanse bevrijders (Rechts naast pasfoto). De Distributie Stamkaart staat op naam van Wiepkje Inberg, geb 24 juni 1933, de dochter van Albert en Johanna.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
alberti12
   
Deze Joodse onderduiker werd opgevangen en ondergebracht bij familie Inberg van de Bouwbergstraat 30 in Brunssum. Helaas is niet meer bekend over deze persoon. Albert Inberg werd op 18 september 1944 in Amsterdam geëxecuteerd door de Duitse bezetter.
Bron: Webmaster + Mevr. Hoenjet-Inberg
hoks05
   
Links: Schriftelijke verklaring van Dhr. Suykerbuyk - Karel Doormanstraat 22.
Hierin verklaart hij dat hij op aanraden van Albert Inberg, verschillende Joden in huis heeft gehad (onderduik adres).
Rechts: Schriftelijke verklaring van J. Hoving, wonende Haulerwijk - Friesland. Vroeger gewoond hebbende in de Treebeekstraat. J. Hoving verklaart hierbij dat Albert Inberg - Bouwbergstraat 30, Joden bij zich heeft ondergebracht en adressen aan Hoving heeft doorgegeven waar Joden geplaatst konden worden.
Op de foto's twee van deze helaas onbekende Joodse onderduikers.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
alberti10
   
Brief gericht aan de weduwe A. Inberg-Hoks van het Departement van Oorlog - Inlichtingendienst Politieke Misdrijven - Bureau Nationale Veiligheid te Amsterdam.
Hierin antwoord men op een brief van de weduwe Inberg  van 10 juli 1945, en laat weten dat Albert Inberg op 18 September 1944 werd gecremeerd.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
alberti01
   
Bronzen plaquette ter nagedachtenis aan de personeelsleden van de staatsmijn Hendrik te Brunssum, die hun leven lieten voor het Vaderland in de jaren 1940-1945. Albert Inberg was opzichter op de staatsmijn Hendrik.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
alberti08
   
Links: Brief van 11 september 1945 Waarschijnlijk betreft het hier een "vriend" van Albert en de familie, welke hen schrijft: Als Albert had blijven leven, ja dan hadden we zeker onafscheidelijke vrienden geworden. C. van Rijssel - Weteringschans 151 - Amsterdam. In de rechter brief van de celmaat van Albert Inberg, word deze "vriendschap" erg in twijfel getrokken, en word C. van Rijssel als mogelijke verrader genoemd in het complot tegen Albert Inberg.
Rechts: Brief van 6 december 1947 Gericht aan mevrouw Inberg, de weduwe van Albert. Hierin beschrijft de celmaat van Albert, Dhr. Meulen zijn laatste uren in de gevangenis te Amsterdam en het verhaal van Albert mbt zijn arrestatie, waarna Albert werd geëxecuteerd en gecremeerd.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
(klik hier voor de brief van Dhr. Meulen - Pdf file)
alberti02
   
In 1982 ontving Albert (A.H.) Inberg postuum het verzetsherdenkingskruis.

Het werd uitgereikt door burgemeester Hoogland van Brunssum. Dit werd in ontvangst genomen door Mevr. Inberg-Hoks (weduwe), haar dochter Wiepkje (geheel links), en haar schoonzoon Dhr. Hoenjet.
Bron: Mevr. Hoenjet-Inberg
alberti04klein
   
Amerikaanse soldaten in gevecht op de Brunssummerheide.
Bron: Gemeente Brunssum

De naam Brunssummerheide wordt gebruikt voor circa 600 hectare groot natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten; dit betreft met name de zogenaamde Schrieversheide. Anderzijds noemt men zo ook het circa 1800 hectare grote recreatiegebied waarin dit natuurgebied ligt. Het recreatiegebied 'Brunssummerheide' ligt in de provincie Limburg, in het zuidoosten van de gemeente Brunssum en aangrenzende gemeenten Heerlen en Landgraaf. Het recreatief gebruik houdt onder andere in wandelen, fietsen, golfen en paardrijden. Tevens bevindt zich er een sterrenwacht.
Bron: Wikipedia
rijkheyt114
   
Amerikaanse Sherman tank komt uit de richting van de Passart, de Akerstraat-Noord (Brunssum-Hoensbroek) opgereden. Aan de linkerzijde bevond zich de Staatsmijn Emma. Rechts hangt de Nationale Driekleur. Deze bevrijders worden met gejuich ontvangen.
Bron: Mevr. Keulers-Dam
keulersdam01
   
Het is een drukte van jewelste op de Akerstraat-Noord, overal wappert de Nationale Driekleur.
Bron: Rijckheyt (centrum voor regionale geschiedenis)
rijkheyt192
   
Amerikaanse eenheden, trekken met hun "Priest"  Treebeek (Brunssum-Hoensbroek) binnen via de Akerstraat-Noord.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum

De 105mm Howitzer Motor Carriage M7 was een Amerikaanse mobiele artillerie in de Tweede Wereldoorlog. De officiële bijnaam Priest kreeg hij dankzij de ring die om het machinegeweer heen zat en veel weg had van een preekstoel.
Bron: Wikipedia
rijkheyt190
   
Amerikaanse soldaat deelt vanuit zijn tank handtekeningen uit (Akerstraat-Noord).
Bron: K. van Straaten
rijkheyt186
   
"19 september 1944"
De eerste tanks van gevechtsgroep A van de 2nd Armored Division "Hell on Wheels" trekken over de Trichterweg Brunssum binnen. Zij komen uit de richting van Amstenrade. De commandant van de eerste tank heet Mike Mauley en komt uit Chicago-USA.
Bron: Familie van Enckevort
venckevort08
   
Amerikaanse tankbemanning wordt bestormd door dolblije bewoners van Treebeek. Het huis rechts op de foto, is de huidige Trichterweg 181.
Bron: Familie van Enckevort
venckevort02
   
Inwoners van Treebeek voor een Sherman tank. Deze foto werd genomen op de Trichterweg, ter hoogte van de Markt. In het midden voor de tank staat met de witte jas Mevr. van Enckevort, lerares van de St. Franciscusschool en woonachtig op de Markt in Treebeek.

Zoon, Jan van Enckevort vertelt, dat 3 Duitse soldaten zich voor de bevrijding door de Amerikanen, hebben overgegeven aan zijn vader.
Bron: Familie van Enckevort
(klik hier voor het verhaal van "Onze Duitsers" - Pdf file)
De datum in dit verhaal moet 19 sept 1944 zijn!
venckevort07
   
"19 september 1944, ±9.30uur - Bevrijding van Brunssum"
De eerste tanks van gevechtsgroep A van de 2nd Armored Division "Hell on Wheels" trekken over de Maastrichterstraat Brunssum binnen. Zij komen uit de richting van Amstenrade. De commandant van de eerste tank heet Mike Mauley en komt uit Chicago-USA. 'S middags beginnen de tanks zich in het land rond de wijk "Het Leeuwstuk" op te stellen ivm het beschieten van Duitse posities. De informatie mbt de Duitse posties krijgen zij van verkenningsvlietuigen, de zogenaamde Nelly's (Piper Cub). Voor deze vliegtuigjes word enkele dagen later een vliegveldje aangelegd op het Amstenraderveld. Toen de tanks wegtrokken werden deze afgelost door lange afstands-artillerie. In het veld langs de Brunssummerweg werd ook nog tijdelijk een militaire rode-kruis post gevestigd. Deze post werd beschermd door luchtdoel-artillerie, welke op de eerst volgende zondag in actie moest komen. Er vloog een Duits jachtvliegtuig over, waarvan niet bekend is of het is afgeschoten. Getuigenverklaringen wijzen daar echter wel op! (verhaal: Jouke Sipsma).
Bron: J. Sipsma (Foto's: Joop Stoffer)
sipsmastrstr02
   
Amerikaans materieel rolt over de Maastrichterstraat.
Bron: J. Sipsma (Foto's: Joop Stoffer)
sipsmastrstr01
   
Mevrouw Gelissen uit de Bovenstraat (voormalig Leeuwstuk) met een van onze Amerikaanse bevrijders - 20 september 1944.
Bron: J. Sipsma
mevrgelissen01a
   
De eerste Amerikaanse tanks van de 2nd Armored Division "Hell on Wheels" verschijnen op de Dorpstraat, ter hoogte van het voormalige zusterklooster.
Bron: M. Hendrix
mhendrix14zw
   
De eerste Amerikaanse tanks verschijnen op de Dorpstraat, ter hoogte van het voormalige zusterklooster.
Bron: M. Hendrix
mhendrix18zwnieuw
   
2nd Armored Division "Hell on Wheels", de bevrijders van Brunssum.
Bron: Webmaster
2ndadpatch
   
De zusters Franciscanessen van Heythuysen, van het klooster aan de Kloosterstraat verwelkomen de Amerikaanse bevrijders, welke door de onderliggende Dorpstraat trekken. De zuster wuiven de soldaten toe met oranje sjaaltjes en aan het klooster hangen de vlaggen uit.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen11aklein
   
De zusters Franciscanessen van Heythuysen, van het klooster aan de Kloosterstraat verwelkomen de Amerikaanse bevrijders, welke door de onderliggende Dorpstraat trekken. De zuster wuiven de soldaten toe met oranje sjaaltjes en aan het klooster hangen de vlaggen uit.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen12
   
De "Hell on Wheels" denderen over de Dorpstraat. Eindelijk is de bevolking van Brunssum weer vrij! 19 sept 1944.
Bron: M. Hendrix
mhendrix15zw
   
De eerste Amerikaanse tanks verschijnen op de Dorpstraat, ter hoogte van het voormalige zusterklooster.
Bron: M. Hendrix
mhendrix17zw
   
Deze Amerikaanse tank bemanning word onthaald met allerlei lekkernijen. Met v.l.n.r: Fien Franssen, Bertien Backbier en Lieske Keulen.
Bron: Mevr. Tilmans
liestilmans01
   
Ook deze Amerikaanse bevrijders worden onthaald met allerlei lekkernijen. Hun jeep heeft aan de voorzijde de volgende belettering: HQ 32.
Met v.l.n.r: Fien Franssen, Maria Franssen, Lieske Keulen, Lei Franssen en Jo Backbier.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen04
   
Bewoners van de Dorpstraat verbroederen met Amerikaanse bevrijders. Met v.l.n.r: Wies Backbier, Moeder Backbier, Bertien Backbier (tussen 2 Amerikanen), Lieske keulen en Fien Franssen.
Bron: Familie Offermans-Schobben
mfranssen02
   
Op 2de Kestdag 1944 verloofde Bertien Backbier zich met Lou Tilmans.
Bron: Mevr. Tilmans

liestilmans03
   
De eerste Amerikaanse tanks verschijnen op de Dorpstraat, ter hoogte van het voormalige zusterklooster.
Bron: M. Hendrix
liestilmans05
   
"Wij zijn weer vrij"
Oproep aan de KATHOLIEKEN van Brunssum, om deel te nemen aan twee grote processie's  i.v.m. de bevrijding. Deze worden mooier, plechtiger en stichtender dan ooit te voren.
Bron: Familie Houben
houbenmath02
   
De eerste Brunssummers maken een praatje met een Amerikaanse tankbemanning.
Bron: M. Hendrix
mfranssen01
   
Inwoners van de Dorpstraat begroeten de bevrijders ter hoogte van het voormalige zusterklooster (rechts), de twee zuilen op deze foto staan er nog steeds . Met rechts op de voorgrond, 3 geestelijken. De middelste van de drie is Kapelaan Debets van de oude Gregoriuskerk. De andere twee geestelijken zijn: Teun Adams en Kapelaan Heinz.
Bron: Familie Offermans-Schobben
ofschob09
   
Inwoners van de Dorpstraat wachten op de Amerikaanse bevrijders. Onder hen ook enkele geestelijken. Hier staan naast elkaar, Heeroom Teun Adams (Fam. Ruiters), Kapelaan Debets en Kapelaan Heinz. Heeroom Teun Adams was tijdens de oorlog ondergedoken bij de familie Ruiters, later was hij pastoor in de Passart. Kapelaan Debets was werkzaam in de Gregorius parochie te Brunssum.
Op de onderste foto zien wij het drietal op de Lindestraat. In de kinderwagen getooid met de Nationale Driekleur zien wij de kinderen van Ruiters.
Bron: Nico Ruiters
ruiterslin05
   
De vlaggen hangen uit in de Dorpstraat! De toegestroomde menigte onthaald de mannen van de "Hell on Wheels". Het is feest in Brunssum. Rechts zien wij de bevrijdingstekening gemaakt door Jan Halmans, ter ere van 70 jaar bevrijding van Brunssum - 19 sept 2014.
Bron: Webmaster
armeens10
   
Amerikaanse tankbemanning wordt feestelijk onthaald door de bewoners van de Dorpstraat. Met geheel links Bertien Backbier, en voor de poort staand: links Lieske Keulen en rechts Tonia Keulen.
Bron: Mevr. Tilmans
mfranssen03
   
Op 19 september 2014, 70 jaar na dato werd op de Dorpstraat te Brunssum een monument onthuld ter ere van onze bevrijders, de mannen van de Amerikaanse 2nd Armored Division. (ontwerp: Cor Lof en Ruud Scholten)
Foto: Edwin Tromp
Monument
   
Dorpstraat 104. Amerikaanse soldaat poseert met Lieske Keulen, welke wordt gadegeslagen door de buren! Het kleine meisje links op deze foto is Wies Backbier.
Bron: Familie Offermans-Schobben
mfranssen10
   
Amerikaanse Sherman tank dendert over de Dorpstraat ter hoogte van het voormalige zusterklooster.
Bron: Familie Offermans-Schobben
mfranssen05
   
Zwaar materieel rolt over de Dorpstraat richting Duitsland. Toch zal het nog meer dan 6 maanden duren voor Duitsland capituleert.
Bron: M. Hendrix
mhendrix09zw
   
Zwaar materieel van de Amerikaanse 2nd Armored Division rolt over de Dorpstraat richting Duitsland, toegejuicht door de Brunssumse bevolking. Op de achtergrond zien wij nog de oude St. Gregoriuskerk.
Bron: M. Hendrix
mhendrix10zw
   
Zwaar materieel van de Amerikaanse 2nd Armored Division rolt over de Dorpstraat richting Duitsland, toegejuicht door de Brunssumse bevolking. Rechts zien wij nog net een stukje van de oude St. Gregoriuskerk.
Bron: M. Hendrix
mhendrix11zw
   
Geschiedenis der 2e Amerikaanse Pantser Divisie.
Headquarters 2D Armored Division
Public Information Office
APO 42 - U.S. Army
Bron: Familie Hendriks
(klik hier voor de hele geschiedenis - Pdf file)
gesch2ndad
   
Map met route, welke de 2nd AD aflegde tijdens de bevrijding van Europa. In sept 1944 loopt deze zegetocht o.a. dwars door Brunssum.
Bron: 2nd AD
2ndadmapww2
   
Heel Brunssum is uitgelopen om onze bevrijders een warm welkom te heten.
Bron: M. Hendrix
mhendrix12zw
   
Links: Amerikaanse Stuart tank op de Dorpstraat, met op de achtergrond de oude St. Gregorius kerk. Rechts: Sherman tank op de Dorpstraat. Een van de bemanningsleden steekt een sigaretje op terwijl hij word gadegeslagen door de Brunssumse dames.
Bron: Familie Boesten
boesten01
   
De klok van de oude St. Gregoriuskerk bleef gelukkig gespaard en werd niet omgesmolten tbv de Duitse oorlogsindustrie.
Bron: Jo Schobben
joschobben02
   
Netty en Anton Ploum heten op 19 September 1944, met hun zelfgemaakte vlag de Amerikaanse bevrijders welkom op de Dorpstraat in Brunssum.
Bron: Mevr. Suylen-Ploum
suylenp05
   
Bergingstank en motorrijder op de Dorpstraat te Brunssum. Het openstaande hekje is dat van Dorpstraat 129, het huis van familie Schobben (nu flats). De boerderij aan de overkant is die van familie van de Boom, de winkel rechts met Philips reclame is van Knibbeler.
Bron: Mevr. Tilmans
liestilmans04
   
Heel Brunssum is uitgelopen om onze bevrijders een warm welkom te heten. Uiteraard mag de Nederlandse driekleur niet ontbreken. Bij de dames is een trui met de Nederlandse leeuw zeer geliefd
Bron: M. Hendrix
mhendrix04zw
   
Heel Brunssum is uitgelopen om de Amerikaanse bevrijders te onthalen op de Dorpstraat.
Bron: Jan Plagge
plagge07
   
Betty Holtus staat hier voor een Amerikaanse M8 Greyhound (pantservoertuig) ergens op de Dorpstraat in Brunsum. Zij verwelkomt de Amerikaanse bevrijders.
Bron: Familie Holtus
holtusveld01
   
Op 19 september 1944 wordt Brunssum bevrijd door de manen van de Amerikaanse 2nd Armored Division "Hell on Wheels". Hier denderen zij door de Dorpstraat op weg naar de Duitse grens. Het geheel wordt gadegslagen door de Brunssumse bevolking. De Nederlandse driekleur wappert overal.
Bron: Mevr. Senden (dochter fotograaf)
melssen05zw
   
De dag na de sigaret - Bevrijding van Brunssum
Artikel van A.H. Franssen in het Limburgs Dagblad ivm 40 jaar bevrijding.
Bron: LD
(klik hier voor het hele artikel - Pdf file)
dagnasigaret01
   
Een zogenaamde half-track van de 2nd Armored Division rolt op 19 September 1944 over de Dorpstraat te Brunssum, gevolgd door een motorrijder. Onze Amerikaanse bevrijders worden warm verwelkomd door de Brunssumse bevolking.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen06zw
   
Half-track van de 2nd Armored Division rolt op 19 September 1944 over de Dorpstraat te Brunssum thv de Grachtstraat.
Bron: Mevr. Senden (dochter fotograaf)
fotosenden01
   
Een half-track van de 2nd Armored Division (2A - 14F) rolt op 19 September 1944 over de Dorpstraat te Brunssum. De bevrijding van Brunssum is een feit.
Bron: Ine de Lange - Melssen

melssen07zw
   
Een Ford GPA "Seep" van de 2nd Armored Division rolt op 19 September 1944 over de Dorpstraat te Brunssum. De Ford GPA was een amfibievoertuig gebaseerd op de bekende jeep uit de Tweede Wereldoorlog. Bij een geallieerde landing vanuit zee en bij het oversteken van rivieren zou een varende jeep zijn waarde kunnen bewijzen. Het ontwerp was echter geen succes; het voertuig was te zwaar en was zowel in het water als op het land moeilijk hanteerbaar. De Seep was wel de basis voor de latere en meer succesvolle amfibievrachtwagen, de DUKW
Bron: Jan Plagge
plagge03
   
Hier trekken de eerste Amerikaanse tanks door de Doprpstraat.
Bron: Ine de Lange - Melssen

melssen08zw
   
Deze foto is genomen de eerste dag der bevrijding van Brunssum door het Amerikaanse leger 19 september 1944 (tekst achterzijde foto).
Bron: Jos Bus
josbus01zw
   
Sherman tank dendert over het onderste gedeelte van de Dorpstraat, tegenwoordig Pastoor Hagenstraat.
Bron: Familie Boesten
boesten03
   
Om ervoor te zorgen dat de Duitsers niet terug konden slaan werd het grensgebied voorzien van allerlei artillerie stellingen. Hierme werd het Duitse gebied over de grens bestookt. Op de foto's zien wij Amerikaanse veldartillerie op de Bouwberg te Brunssum. Op de granaten staat de tekst: "This is for Hitler".
Bron: R. Waltmans
robwww2015
   
Amerikaanse veldartillerie op de Bouwberg te Brunssum. Op de granaten staat de tekst: "This is for Hitler".
Bron: R. Waltmans
robwww2017
   
Amerikaanse troepen op de Bouwberg te Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww2018
   
Amerikaanse soldaten met hun mascotte, een jonge hond in hun radiowagen op de Bouwberg te Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww206
   
Amerikaanse soldaat staat in een krater van een granaatinslag op de Bouwberg.
Bron: R. Waltmans
robwww207
   
Amerikaanse Rode Kruis troepen hebben hun kamp opgeslagen op de Bouwberg in Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww2011
   
Amerikaanse soldaat voor zijn voertuig op de Bouwberg.
Bron: R. Waltmans
robwww2022
   
Aan het pand van slagerij Westra aan de Wilhelminastraat 2 te Brunssum heeft men direct na de bevrijding de nationale driekleur gehesen. Ook werd de gehele vitrine versierd met een foto van de koningin en Engelse en Amerikaanse vlaggetjes.
Bron: Familie Arpots
arpots04
   
Vlaggenparade in de Kerkstraat....Brunssum bevrijd.
Het waren dolle dagen in Brunssum.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
joschobben03
   
19 sept 1944 - Brunssum eindelijk vrij van het Duitse juk.
Het oude raadhuis werd meteen getooid met de Amerikaanse vlag, welke werd geflankeerd door onze nationale driekleur. Uiteraard mag het portret van Koningin Wilhelmina boven de ingang niet ontbreken.
Bron: Familie van Oppen-Arets
vanoppen03zw
   
19 september 1944 - Vrij eindelijk Vrij.
Bron: Delpher
vrijeindelijkvrij
   
Heeroom Teun (Fam. Ruiters), Kapelaan Debets en Kapelaan Heinz in opperbeste stemming voor de drogisterij van de familie Ruiters-Schunck aan het Lindeplein te Brunssum. De etalage is opgetuigd met de Nederlandse leeuw. Eindelijk is Brunssum bevrijd, en dat moet gevierd worden.
Bron: Nico Ruiters
ruiterslin03
   
Familie Ruiters-Schunck voor 'hun' drogisterij "De Linde" aan het Lindeplein te Brunssum. De etalage is opgetuigd met de Nederlandse leeuw, en de kinderwagen is voorzien van de Nationale Driekleur, de kinderen dragen feestmutsjes! Laat de Amerikaanse bevrijders maar komen....wij zullen deze jongens hartelijk ontvangen.
Bron: Nico Ruiters
ruiterslin02
   
Artillerie waarnemingsvliegveld aan de Brunssummerweg. De vliegtuigen (Piper Cub) werden door de bevolking "Nelly" genoemd. Het voormalige huis op de achtergrond is van Fam. De Rooy.
Bron: Gemeente Brunssum
rijkhey39
   
Bertien Backbier (l) en Tini Tilmans (r), gaan maar wat graag op de foto met deze Amerikaanse piloot.

Deze foto werd genomen bij het "Artillerie waarnemingsvliegveld" aan de Brunssummerweg. De vliegtuigen (Piper Cub) werden door de bevolking "Nelly" genoemd.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen09
   
Een soldaat van de 2nd Armored Division "Hell on Wheels", deelt een handtekening uit aan een Treebeekse Schoonheid. Direct na de bevrijding was het een sport om zoveel mogelijk handtekeningen van bevrijders te scoren. Vooral bij de jonge dames was dit erg geliefd.
Bron: K. van Straaten
rijkheyt185
   
Irene Meeuwissen staat naast een Amerikaanse soldaat. Deze foto werd genomen op de Schildstraat t.h.v. huisno 3, met de hoek van de Servatiusstraat, waar de ouders van Irene een kruidenierswaren winkel hadden (Vivo). In dit pand is thans een friture gevestigd. Verder zien wij op de foto een Jeep en een pantservoertuig.
Source: Mevr. Mulder-Meeuwissen
muldermeeuw01
   
Telefoonpost van de luchtbeschermingsdienst (LBD) op de staatsmijn Emma. De dienst bestond uit 3 keer 8 uur, zeven dagen per week. Bezetting door Piet van Hof, ......en Frits Faro
Bron: F. Faro
ffaro05bew
   
Telefoonpost van de luchtbeschermingsdienst op de staatsmijn Emma.
Bron: F. Faro
ffaro07
   
Uitkijktoren van de luchtbeschermingsdienst (LBD), op het terrein van de staatsmijn Emma. Nu Brunssum, toen "Treebeek" gemeente Heerlen. Linksboven ziet U een armband zoals gedragen door een plaatsvervangend blokhoofd van de LBD en rechtsboven een verduisterings zaklamp.
Bron: F. Faro
ffaro03
   
Amerikaanse M26 tank transporter, die normaal defecte tanks uit de frontlinie sleept, wacht op het terrein van de staatsmijn Emma op zijn volgende opdracht.
Bron: F. Faro
ffaro12a
   
Twee Amerikaanse "High Speed tractors" (artillerietrekkers) op een M19 of M26 tank transporter van de 456th ordnance evacuation company.
Bron: F. Faro
ffaro16
   
Tankreparatie op het middenterrein van de staatsmijn Emma. Deze twee onbekende Amerikaanse soldaten hebben hier een hutje gebouwd. Op de binnenzijde van de deur hangen verlovingskaartjes vanaf Normandië van een van hen (deze soldaat heeft zich meerdere keren officieel laten verloven, met feest en al). Op de onderste foto zien wij twee Sherman tanks, een heavy wrecker en een ordnance maintenance truck.
Bron: F. Faro
ffaro18
   
Amerikaanse M12, 155SP Gun, waaraan word gewerkt op het binnenterrein van de staatsmijn Emma. De 2,5 ton (6x6) truck is een ordnance maintenance truck. Men is hier druk bezig met las werkzaamheden.
Bron: F. Faro
ffaro17
   
Britse soldaten bewaken met hun 40mm Bofors AA luchtafweerkanon het luchtruim boven de staatsmijn Emma.
Bron: F. Faro
ffaro14
   
Britse soldaten bewaken met hun 40mm Bofors AA luchtafweerkanon het luchtruim boven de staatsmijn Emma.
Bron: F. Faro
ffaro13
   
Hotel-café Oud Brunssum gelegen op de hoek Dorpstraat-Kerkstraat. Dit was de zaak van de familie Melssen, welke wij op de onderste foto zien met een grote groep Amerikaanse soldaten. Buiten meerdere familieleden, zien wij hier ook de buren Frans en Koosje Janssen. Geheel rechts zittend met bril Piet Melssen.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen15zw
   
Hier zien wij nog een grote groep Amerikaanse bevrijders in het hotel-café Oud Brunssum van de familie Melssen gelegen op de hoek Dorpstraat-Kerkstraat. Zij drinken hier op de bevrijding van Brunssum.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen03zw
   
Mijn opa Piet Melssen was de jongste zoon en hij stamde uit een geslacht dat van vader op zoon smid was. De oudste zoon nam de smederij in Meijel over, zijn broers Leo en Bert emigreerden na de eerste wereldoorlog naar Amerika en begonnen daar een smederij. Piet werd opgeleid tot kopersmid, maar hij ging uiteindelijk werken op de mijn, voordat hij het café overnam. In december 1944 ging de deur van het café open en een lange soldaat kwam binnen. Hij keek rond en liep direct door naar de tafel waar mijn opa met een paar klanten zat te kaarten. “Are you Piet Melssen?”, was de vraag. Uit alle mensen die aanwezig waren, koos hij precies de goede. Het bleek Henry (Hank) Melssen te zijn, de oudste zoon van zijn broer Leo. Van samen kerst vieren, zoals gepland, kwam niets. Net voor kerst moest hij verder, naar Duitsland. Ze gingen de Rijn over.

Ik heb Henry zelf nog ontmoet in 1969(?) toen hij met zijn vrouw en oudste zoon de route nareisde die hij als soldaat had afgelegd.

Foto: Piet Melssen met rechts naast hem zijn neef uit Amerika Henry Melssen, welke als bevrijder van Brunssum even zijn oom bezocht. Deze foto is genomen bij de beruchte trap van fotograaf Waltmans aan het Lindeplein te Brunssum.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen09zw
   
Henri Melssen welke als Amerikaanse bevrijder poseert bij de beroemd/beruchte "Trap van Waltmans aan het Lindeplein.
Bron: Mevr. Hermans-Melssen
melssen2bew
   
V.l.n.r. Henk Melssen, Henry Melssen en Jan Melssen. Henk en Jan zijn echte Brunssumse jongens, neef Henry kwam naar Brunssum als "Amerikaanse" bevrijder.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen10zw
   
Kerst-Nieuwjaars kaart van Briste soldaten welke waren ingekwartierd bij de familie Melssen van hotel-café Oud Brunssum, gelegen op de hoek Dorpstraat-Kerkstraat.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen16zw
   
Kerst-Nieuwjaars kaart van Briste soldaten welke waren ingekwartierd bij de familie Melssen van hotel-café Oud Brunssum, gelegen op de hoek Dorpstraat-Kerkstraat. Aan de binnenkant van deze kaart zien wij een soort map met plaatsen waar deze bevrijders vochten.
Bron: Ine de Lange - Melssen
melssen17zw
   
Groepsfoto van Amerikaanse soldaten, genomen in de Veldstraat te Brunssum.
Bron: Mevr. Suylen-Ploum
suylenp01
   
Amerikaanse soldaat Barney, welke ingekwartierd is geweest bij de familie Ploum, van de Veldstraat 23 in Brunssum. Nadat hij met zijn Divisie was verder getrokken naar het hart van Duitsland, stuurde hij op 7 September 1945 deze foto naar voornoemde familie in Brunssum, met achterop de tekst: "To my deerest and best friends forever, with love Barney". Op dat moment lag zijn Divisie in Hasloch aan de Main in Duitsland (Glashütte).
Bron: Mevr. Suylen-Ploum
suylenp04
   
Amerikaanse troepen bivakeren op de Rozengaard in Brunssum.
Bron: M. Hendrix
mhendrix05zw
   
Amerikaanse bevrijder Donn Brimhall, welke was ingekwartierd bij de familie Sanders van de Heufstraat in Brunssum.
Bron: Dhr. Sanders
db02zw
   
Amerikaanse bevrijder Donn Brimhall, welke was ingekwartierd bij de familie Sanders van de Heufstraat in Brunssum. Hier geportretteerd met de zoon des huizes, Leo Sanders.
Bron: Dhr. Sanders
db01zw
   
Foto van een "onbekende" Amerikaanse soldaat uit Cincinnatie, welke kort was ingekwartierd bij de familie Vroomen van de Houserstraat 11 te Brunssum. Hij stuurde deze foto uit Duitsland.
Bron: Mevr. Jonker-Vroomen
jonkvroom03
   
Ingekwartierde Amerikanen in de Heufstraat (Rozengaard). De Brunssumse schoonheden lieten zich maar wat graag met hen op de gevoelige plaat vastleggen. Deze Amerikaanse boys waren ook gul met nylon's, sigaretten, chocolade enz. Helaas zijn hun namen verloren gegaan. De dames op de foto zijn v.l.n.r: Mia Quadvlieg, Truus Quadvlieg, Jeanny Quadvlieg. Ook de onderste persoon is onbekend.
Bron: Pierre Doelen
pdoelen01zw
   
Bidprentje van vader en zoon Jacobs. In de Sint-Nicolaasnacht van 5 op 6 december 1944, sloeg een granaat in achter de pastorietuin, in een huis aan de Kerkstraat, door drie verdiepingen tot in de kelder, zonder dat een van de bewoners werd getroffen. Een tweede granaat bij het jeugdhuis aan de Merkelbeekerstraat, zonder slachtoffers te maken. Een derde granaat kwam neer in de wijk Rozengaard, waarbij vader en zoon (7-jaar) Jacobs in bed werden gedood. Een vierde granaat sloeg in in de Wilhelminastraat met alleen materiële schade, en een vijfde granaat in het gasthuis aan de Grachtstraat, die zonder iemand te treffen door het huis vloog en zich diep in de grond boorde. Vader en zoon Jacobs zijn begraven op het R.K. kerkhof van Bingelrade. Brunssum was reeds op 19 september 1944 bevrijd, dus deze slachtoffers vielen ruim twee maanden hierna.
Bron: J. Sipsma
jacobsprentje
   
Enkele leden van de Brunssumse familie Vromen in en op een Amerikaanse jeep. Op de motorkap zit Frits met hond, achter het stuur Zef, en achter het machinegeweer zien wij Charl. De foto werd genomen op het terrein van de technische dienst van de firma Vromen, waar nu de huidige Hubo is gevestigd. Op de rechter foto zien wij Charl Vromen met helm.
Bron: Fam. Vromen-Kersten
vromenkersten01
   
De Willys MB Jeep is een voertuig van de Amerikaanse strijdkrachten, geproduceerd van 1941 tot en met 1945. De Willys MB Jeep wordt beschouwd als het icoon van de Amerikaanse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog.
Bron: Wikipedia
vromenkersten02
   
Op de huidige parkeerplaats van o.a. de Hubo in Brunssum, werd tijdens de oorlogsdagen een schuilkelder aangelegd door de familie Vromen. Een oud transformator huisje (Cilindervorm) werd ingegraven, hierover werd beton gestort, waarna het met aarde werd afgedekt en ingezaaid met gras. Deze diende indien nodig als schuilkelder voor de mensen van de Kerkstraat en omgeving. Bovenop deze schuilkelder, werd ook nog een soort houten gebouw geplaatst, voorzien van een terras. Hierin begonnen de Amerikanen een PX-Shop, een soort taxfree winkel waar Amerikaanse soldaten van alles konden kopen. Zelfs gouden sierraden waren hier te koop. Toen het Ardennen offensief begon, liet men deze winkel inclusief onderstaande Jeep achter. Na afloop van dit offensief is men teruggekomen en heeft alles, inclusief de Jeep weer meegenomen.
Bron: Fam. Vromen-Kersten
vromenkersten03
   
Charl en Frits Vromen, zitten hier samen met een van de vrouwelijke familieleden op telefoonpalen naast een loods, met rechtsachter de heuvel van de schuilkelder.
Bron: Fam. Vromen-Kersten
vromenkersten04
   
Twee van de dames Vromen op het dakterras van de latere PX Shop (Taxfree Shop) van het Amerikaanse leger.
Bron: Fam. Vromen-Kersten
vromenkersten05
   
Tommy Kennedy
Deze Amerikaanse soldaat uit Texas, was enige tijd ingekwartierd bij de Familie Nauts van Hotel De Kroon aan de Rumpenerstraat 1 in Brunssum. Het schijnt dat hij een oogje had op Keetje Nauts (Dochter), en Keetje wellicht op hem. Waar de foto's zijn genomen is onbekend.
Bron: T. Spronk
tnauts18
   
Tommy Kennedy
Deze Amerikaanse soldaat uit Texas, was enige tijd ingekwartierd bij de Familie Nauts van Hotel De Kroon aan de Rumpenerstraat 1 in Brunssum. Het schijnt dat hij een oogje had op Keetje Nauts (Dochter), en Keetje wellicht op hem. Waar de foto's zijn genomen is onbekend.
Bron: T. Spronk
tnauts19
   
Wiel Graus (rechts) poseert hier samen met een vriend en een Amerikaanse bevrijder. Dit gebeurt op de tracks van een legervoertuig. Op de achtergrond zie wij rijen met jerrycans. De foto is genomen op de Prins Hendriklaan. Het pand op de achtergrond is Snijkers levensmiddelenzaak (later Smokey's Bike Shop). Wiel werd door dit alles geïnspireerd en maakte later vele miniaturen van voornamelijk Amerikaanse legervoertuigen.
(zie onderstaande)
Bron: Familie Graus
graus01zw
   
Deze foto werd genomen voor de woning van de familie Graus, Prins Hendriklaan 39 in Brunssum. De dames Graus zijn gekleed in Amerikaanse uniformen en houden de bij hen ingekwartierde Amerikaan stevig vast. Voor hen staat een van de eerste handgemaakte legertrucks van broer Wiel. De voertuigen van Wiel vonden gretig aftrek bij onze bevrijders.
Bron: Familie Graus
graus02zw
   
Hier zien wij een overzicht van de wekplaats van Wiel Graus, en de houten modellen die hij maakte.
Bron: M. Hendrix
mhendrix08zw
   
Wiel Graus bekijkt met enige trots zijn zelfgemaakte voertuigen.
Bron: Familie Graus
wgrausauto02
   
70 jaar later werd Wiel Graus in het zonnetje gezet met zijn geweldige collectie handgemaakte legervoertuigen, tijdens de Brunssumse bevrijdingsfeesten in september 2015. Hier zien wij Wiel Graus temidden van zijn collectie. De collectie heeft Wiel geschonken aan de stichting War Cemetery Brunssum.
Foto: Pascal Moors
Bron: Webmaster
wielgraus01
   
Ook hier flankeren de gezusters Graus een bij hun thuis ingekwartierde Amerikaanse soldaat. De dames zijn op hun best gekleed.
Bron: Familie Graus
graus03zw
   
Een van de dames Graus met een Amerikaanse bevrijder. (liefje?)
Bron: Familie Graus
graus04zw
   
Deze foto werd genomen in de woonkamer van de familie Graus aan de Prins Hendriklaan 39. Buiten meerdere Amerikaanse bevrijders zien wij hier, Els-Mia-Vrony Graus. Twee van de dames, zittend op het tafeltje dragen truitjes met de Nederlandse leeuw.
Bron: Familie Graus
graus05zw
   
Het persoonsbewijs van Nicolaas Hubertus Bartholomé van de Haafheidestraat 7 werd o.a. gesigneerd door de Amerikaanse soldaat Otis E. Woods uit Hollandale - Mississippi, van wie wij de onderstaande grafsteen zien.
Bron: Wim Jetten
woodsotise02
   
Grafsteen van Otis Everett Woods, US Army - World War II.
Sep. 11, 1918 - Sep. 2, 1986. 
Begraafplaats: Hollandale Cemetery - Hollandale Washington County Mississippi, USA.
Bron: Find a Grave
woodsotise01
   
Mannen van de 2nd Armored Division zijn hier bezig met onderhoud aan de rupsbanden van hun tank. Deze foto werd aan de rand van Brunssum genomen. De soldaat die kijkt is Cpl. Dick Nestlake, welke ingekwartierd was bij de familie Kohnen van de Kerkstraat 116 te Brunssum.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen01
   
Amerikaanse bevrijders, welke waren ingekwartierd bij de familie Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum - Huidige Kruisbergstraat 29. Op deze foto's zijn de bevrijders gehuld in burger kledij. De man in Amerikaans uniform, is Marcel Beaujean, de zoon des huizes.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm02
   
Amerikaanse bevrijders getooid met bolhoed en hoge hoed. In het midden waakt Dhr. Beaujean over hen.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm04
   
Op deze foto's wordt de 22ste verjaardag gevierd van EDY, een van de ingekwartierde Amerikaanse soldaten. Op de bovenste foto met Mevr. en Dhr. Beaujean.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm03
   
Marcel Beaujean gehuld in Amerikaans uniform.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm11
   
Bewoner van de Kruisbergstraat gehuld in Amerikaans uniform.
Bron: Mevr. Beaujean
mbeaujean06
   
Amerikaanse soldaat met zijn 'punt 50' de oostgrens van Brunssum.
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen05
   
"Band of Brothers in Brunssum"
Bron: Mevr. Habets-Jansen

22 september. During this period our troops pushed the enemy East of Brunssum where he dug in. Motar and artillery fire continued to be received. Enemy units in contact were l76th Infantry Division with 351st Infantry Regiment, 343 Infantry Regiment, and 330th Infantry Regiment. Enemy activity was limited during this period to artillery fire and resistance to our patrols by automatic weapons.

25-29 september Not in contact.

30 september The Regiment continued to hold the line East of Brunssum until relieved by the 29th Infantry Division.
Bron: Webmaster
habetsjansen06
   
Amerikaanse bevrijders in de Dorpstraat te  Brunssum.
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen03
   
Onbekende "vergeten" Amerikaanse soldaat welke was ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank) te Brunssum. Op de linker foto staat hij links, en op de rechter foto rechts. Het is onbekend waar deze opnames zijn genomen.
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen08
   
Charles Rawls - Louisiana - 14031715 (rechts).
Charles was ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank).
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen09
   
Calvin Elings - Recc Sqdrn - US Army (midden).
Calvin is nog getuige geweest bij het huwelijk van het buurmeisje van de familie Jansen (Sarkozy), welke huwde met een Amerikaanse soldaat en later emigreerde naar Amerika. Calvin was ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank).
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen10
   
Twee onbekende soldaten 'Brits en of Amerikaans' uit het album van mevr Habets-Janssen. Vaak werden deze foto's als bedankje (herinnering) achtergelaten.
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen11
   
Amerikaanse motorordonnans in een wei aan de Merkelbekerstraat. Deze motorrijder bleek een favoriet van fotograaf Waltmans.
Bron: R. Waltmans
robwww2039
   
Bovenstaande motorordonnans hier in allerlei poses zonder motor. Waarschijnlijk werden deze foto's gemaakt voor het thuisfront.

Een motorordonnans is een militaire motorrijder, die berichtenverkeer onderhoudt.

Door de ontwikkelingen in het elektronische berichtenverkeer is de motorordonnans vrijwel niet meer nodig. Motorfietsen worden wel nog ingezet voor verkenningsopdrachten. Soms dringen commando-eenheden met motorfietsen wekenlang vijandelijk gebied binnen.

Hoewel militaire motorrijders meestal als "ordonnans" aangeduid worden, zijn ze lang niet altijd ingezet voor berichtenverkeer. Ook het begeleiden van militaire transporten en colonnes werd en wordt vaak met militaire motorfietsen gedaan. Daarnaast zijn de meeste militaire politiekorpsen uitgerust met motorfietsen, al dan niet in camouflagekleuren gespoten.
Bron: R. Waltmans + Wikipedia
robwww2035
   
Ook hier zien wij onze motorrijder weer, rechts met een kameraad net over de grens in Duitsland.
Bron: R. Waltmans
robwww2033
   
Amerikaanse soldaat Jack Cordes, welke was ingekwartierd bij de familie Berends van de Zandstraat 5 te Brunssum. De dochter van Dhr en Mevr. Berends, Mevr Coonen-Berends heeft nu "2014", nog steeds contact via brieven en kaarten met de inmiddels 89 jarige Jack Cordes.
Bron: Familie Berends
jcordes
   
Familie Bruist van de Vijverstraat 34 in Brunssum, poseert hier samen met de ingekwartierde Amerikaanse soldaat "Erwin" (zittend - midden). Met staand: vlnr Piet (voetballer Limburgia), Klaas, Oma (Jeltje), Opa (Jacob) en Wieb (poskantoor). Zittend: vlnr Lies, Femmie, Erwin en Mien. Fem en Mien zijn nog in leven 2013.
Bron: Mevr. Bruist
mbruist01
   
Amerikaanse soldaat " All Farell " in Februari 1945, ergens in Brunssum. Foto is als aandenken achtergelaten bij de familie Bruist.
Bron: Mevr. Bruist
mbruist02
   
De Amerikaanse soldaat " Steve S. Pasnick" (links) was ingekwartierd bij de familie Lüpschen van de Heidestraat 55 te Brunssum. Op de rechter foto zien wij Steve Pasnick met zijn geweer in de aanslag.
Bron: Mevr. Lebski-Lüpschen
leblup01
   
Boven: Amerikaanse militairen met hun vrachtwagens op de Beekstraat in Schuttersveld. Met deze vrachtwagens vol met kinderen maakten zij ritjes door de wijk schuttersveld. Op deze foto staan bovenaan de treeplank van de truck, Tonny Hoogenberg met naast haar de Amerikaanse chauffeur George "Love". Op de voorste rij staat de chauffeur Johnny met rechts naast hem in de witte jurk Corry Hoogenberg.

Onder: Op deze foto ziet U Corry Hoogenberg van de Beekstraat 9, naast de Amerikaanse chauffeur Johnny, op de treeplank van de truck staan. Foto's zijn genomen op 08-04-1945.
Bron: Fam. Vossenberg-Hoogenberg
vosham03a
   
Amerikaanse MP (Military Police) op zijn motor. Op de achterzijde staat vermeld: Brunssum 22 September 1944!. Dit is de dag dat Mevr. van Grunsven deze foto kreeg. Deze militair was tijdelijk bij haar ouders thuis ingekwartierd op het adres Kempstraat 44 te Brunssum.
De foto werd genomen in Engeland - Het betreft hier de: South Tidworth C.E. Aided School, Tidworth - UK. De oude school werd onder protest gesloopt in 1985.
Bron: Familie Kuijpers

(EN) The Harley-Davidson WLA is a Harley-Davidson motorcycle that was produced to US Army specifications in the years during and around World War II. It was based on an existing civilian model, the WL, and is of the 45 solo type, so called due to its 45-cubic-inch (740 cm3) engine displacement and single-rider design. The same engine, in a slightly lower state of tune, also powered the three-wheeled Servi-Car (the "G" family), leading to the "solo" distinction.
Bron: Wikipedia
mkuijpers01
   
Amerikaanse bevrijders vieren samen met de bewoners van de Brunahildestraat, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze Amerikaanse soldaten zijn hiervoor speciaal teruggekomen naar Brunssum, waar zij eerder ingekwartierd zijn geweest.

Vrede 8 Mei 1945 - Leve Nederland (tekst op bord voorgrond).

De foto is genomen op de Pr. Hendriklaan, t.h.v. de voormalige LTS.
Bron: Mevr. Roelandt
(klik hier voor de lijst met namen mbt deze foto - Pdf file)
roelandt01
   
Door de grootschalige aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Zuid-Limburg, werden alle faciliteiten die aanwezig waren ook door hen gebruikt. Hierbij denken wij o.a. aan de badgelegenheden op de mijnen, en zoals te zien is op deze foto, ook de kooktoestellen van het klooster in Brunssum, waarbij deze non (dochters der liefde), de Amerikaanse kok een handje helpt bij de bereiding van de warme hap voor de "Yanks".
Bron: H. Rouvroye
hrouv07
   
Amerikaanse bevrijders gaan graag op de foto met de families waarbij zij zijn ingekwartierd. Hier twee Amerikaanse soldaten, op de foto met de kinderen van de familie Broekhuizen, welke woonachtig waren op het Bodemplein in Brunssum. Het jongetje op deze beide foto's is Jos Broekhuizen.
Bron: Jos Broekhuizen
broekhuizen01
   
Deze Britse en Amerikaanse soldaten waren ingekwartierd bij de familie Peeters van de Spoordwarsstraat 2 te Brunssum. Op de rechtse foto zien wij Kenneth M. Ackerman uit Minnesota (USA).
Bron: Familie Peeters
peeters06zw
   
Kenneth M. Ackerman uit Minnesota (USA).
Bron: Familie Peeters
 peeters03zw
   
Deze Amerikaanse kapitein was direct na de bevrijding ingekwartierd bij de familie Overhof uit Brunssum.
Bron: Familie Overhof
overhof03zw
   
Amerikaanse soldaat Tilford liet zich vastleggen op de gevoelige plaat bij de beroemd-beruchte "Trap van Waltmans", de fotograaf aan het Lindeplein te Brunssum. De trap was in deze tijd het fotopunt van Brunssum.
Bron: Webmaster
tilford01
   
Links: John O. Smith - North Carolina USA, rechts: Frank Eden - Summitville USA.
Bron: G. van den Akker
vdakker06
   
John - USA.
Bron: G. van den Akker
vdakker07
   
Amerikaanse soldaat poseert bij de beruchte "Trap van Waltmans".
Bron: Webmaster
cafegorissen02
   
Sgt. Harry Troves "Jerry" - 13535282 - New York.

Hij gaf de werkster van de familie Janssen een tongzoen! Dat was ongehoord en totaal nieuw voor dit meisje, welke zich totaal verschrok door deze actie.
Harry was ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank).
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen01
   
Cecil L. Garrison - 29th Infantry Division, 104th Medical Bn.  Clearing Company "D" Second Platoon.
Bron: Jay Garrison
cecgar01
   
Op 3 oktober 2009 werd de Amerikaanse bevrijder van Brunssum, Cecil Lynn Garrison 90 jaar. Wij zien hem op de uitnodiging voor zijn verjaardagslunch bij de befaamde "Trap van Waltmans" aan het Lindeplein staan.
Bron: Ralph Peeters
clg01
   
Sgt. Harris, Richmond, Virginia U.S.A. poseert bij fotograaf Waltmans in Brunssum. Hij was ingekwartierd bij de familie Ten Haaf-Humblet aan de Beatrixstraat 61 te Hoensbroek (huidige Grubbelaan). Omdat Koninklijke namen door de bezetter werden verboden, werd de straatnaam tijdens de oorlog omgedoopt tot Tunnelstraat.
Bron: Familie Noordbruis
haafhumblet01
   
Paul L. Meza. Paul joined the U.S. Army in 1943 during World War II. He was a mortarman with the 79th Infantry Division and served in Germany, Belgium, England, France, Holland, Austria, Czechoslovakia and Italy. During his time in combat, Paul was injured by shrapnel.

After returning from the war, Paul worked for FMC Corporation as a buyer until he retired in 1964. He is a lifetime member of the Veterans of Foreign Wars #3752 where he served as chaplain. He is also a lifetime member of AMVETS and DAV. Paul, who will be 95 this year, and his wife of 71 years, Andrea, live in California.
Bron: U.S. Department of Veterans Affairs
paullmeza01
   
Pand van fotograaf Waltmans aan het Lindeplein te Brunssum. Het pand en de "Trap" zijn behouden (thans van Oppen, Pelzer en Simons - 2016).
Bron: Rob Waltmans
paullmeza02
   
Paul L. Meza. bij de "Trap van Waltmans", in die tijd een begrip bij iedere Amerikaanse en Britse soldaat die Brunssum aandeed. De foto's links en rechts laten de huidige situatie zien.
Bron: Familie Meza + Webmaster
paullmeza03
   
Marcel Picard zoekt zijn oorlogsvrienden - De Nieuwsbron 22 aug 1974.
30 jaar na het einde van WO2 doet een Amerikaanse bevrijder van Franse komaf een oproep, om weer in contact te komen met de familie waarmee hij tijdens de dagen na de bevrijding optrok. Volgens zij dochter Anne-marie Picard, welke contact met mij zocht in 2016 heeft haar vader via dit artikel de bewuste familie gevonden en nog jarenlang contacten met hen onderhouden. Het ging hierbij om de familie Kerens uit Nuth. Marcel Picard overleed in 2004 in Frankrijk.
Bron: Gemeente Brunssum + Anne-Marie Picard
(klik hier voor een vergroting - Pdf file)
marcelpicardzoektbew
   
Links: Arthur van Winkle, Amerikaanse soldaat bij de fameuze trap van Waltmans. Arthur was in deze dagen ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum. Rechts: Pvt. George Gebhardt uit Phliladelphia, 315th Infantry Company, ook hij was ingekwartierd bij familie de Vries.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham09
   
Alfred M, Amerikaanse soldaat van de 29th Infantry Division bij de fameuze trap van Waltmans. Arthur was in deze dagen ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham04
   
Links: Freddie Kelly, Rechts: Ernest Towne. Deze twee Amerikaanse soldaten van de 29th Infantry Division bij de fameuze trap van Waltmans. Beide soldaten waren ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham11
   
Ook bij de foto van Conrad C. Hudnall, hier bij de "Trap van Waltmans" hoort een verhaal. Tijdens de dolle dagen na de bevrijding leerde Conrad een Brunssumse schone kennen met wie hij een kortstondige relatie had. Toen hij met het Amerikaanse leger verder trok naar Duitsland bleek zijn liefje uit Brunssum zwanger te zijn. 70 jaar later (2014) wist zijn zoon Conrad Seegers, de familie in Amerika te traceren.
Bron: Conrad Seegers
hudnall02
   
Conrad C. Hudnall ergens in Duitsland.
Bron: Conrad Seegers
hudnall01
   
Conrad C. Hudnall op latere leeftijd tijdens de jacht ergens in Amerika.
Bron: Conrad Seegers
hudnall03
   
Amerikaanse soldaat van de 79ste Infanterie Divisie, 315IR bij de trap van "Waltmans" in Brunssum. Deze foto is genomen in mei 1945. De naam van de soldaat is Sgt. Bud.
Bron: Christian Dijkhuizen
cdijkhuiz01
   
Amerikaanse soldaat van de 79ste Infanterie Divisie, 315IR bij de trap van "Waltmans" in Brunssum. Deze foto is genomen in mei 1945. De naam van de soldaat is Pvt. Wegner.
Bron: Christian Dijkhuizen
cdijkhuiz03
   
Millard F. Patterson, 224th Field Artillery Battalion, A Battery, 29th infantry Division
5 november 1944 Brunssum.
Bron: Johan Willaert + J. Creac
cdijkhuiz04
   
Millard F. Patterson, 224th Field Artillery Battalion, A Battery, 29th infantry Division
5 november 1944 Brunssum.
Bron: Johan Willaert + J. Creac
trapw07
   
Onbekend, Donald van Roosen (midden) beide behorende tot de 29th Infantry Division, en geheel rechts een officier van de 2nd Armored Division "Hell on Wheels".
Bron: J. Gawne + Vance Zemke
trapw13
   
De foto van de bovenstaande Donald van Roosen verscheen in maart 1994 in het Franse Militaria Magazine.
Bron: P.R.
militariamag
   
Bron: Webmaster trapw12
   
Capt Earl E Tweed, Commanding Off L Company 115th Rgt, 29th Division. Rechts zien wij hoe een priveverzamelaar deze scene heeft nagebootst voor zijn verzameling.
Bron: J. Gawne
trapw08
   
Earl E Tweed op hoge leeftijd aan de kust van Normandie.
Bron: Ralph Peeters
earltweedafter
   
Frank a swell comrade - What's cooking Joe!!
Bron: Webmaster
trapw11
   
Links: Golding, midden en rechts Bartolini. De twee kleurenfoto's zijn genomen tijdens de feesten rondom het feit dat Brunssum 70 jaar geleden werd bevrijd (sept 2014). De beruchte trap bestaat nog steeds. Deze foto's werden met honderden andere gemaakt door Bert Lie, de uniformen werden beschikbaar gesteld door Quartermaster Inspector, en uiteraard mogen wij de huidige eigenaar van de Trap niet vergeten: Adviesbureau Van Oppen-Pelzer-Simons.
Source-Bron and Owner-Eigenaar
J. Gawne + Webmaster
trapw14
   
Hier zien wij Tiny Westra in Claude Henley's uniform bij de trap van Waltmans. Op de rechter foto, welke werd gemaakt op 26-8-2010 zien wij Tiny Arpots-Westra op 91 jarige leeftijd, waarbij zij de bewuste trapfoto vasthoud. De foto bij de trap werd direct na de bevrijding gemaakt bij studio Waltmans aan het Lindeplein te Brunssum.
Bron: Mevr. Arpots-Westra
trapw05
   
Onbekende Amerikaanse soldaat, welke was ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum. Op de achterzijde van de foto staat: maart 1945.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham02
   
Zwaantje de Vries van de Heidestraat 63, hier met een M1 Thompson "Tommy Gun" en Amerikaanse helm. Ook Zwaantje's zus naast haar is gedeeltelijk gekleed in Amerikaans tenue en voorzien van helm en bewapening. De foto werd genomen aan de Heidestraat te Brunssum.
Bron: Mevr. Waterham de Vries

De Thompsonpistoolmitrailleur, ook wel Tommygun genoemd, is een Amerikaans machinepistool dat tussen 1917 en 1920 ontwikkeld werd door generaal John T. Thompson. In 1921 werden de eerste exemplaren in gebruik genomen door het Amerikaanse leger.
Bron: Wikipedia
waterham19
   
Amerikaanse soldaten Artie en Tommy welke waren ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum. Deze foto werd genomen aan de Heidestraat te Brunssum in maart 1945.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham14
   
Groepsfoto met de bovenstaande Amerikaanse soldaten Artie en Tommy (tegen de boom). Zwaantje de Vries staat in het midden. Deze foto werd genomen aan de Heidestraat te Brunssum in maart 1945.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham13
   
Amerikaanse soldaten maken "kiekjes" voor het thuisfront met de meisjes van Schuttersveld.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham18
   
Deze klomp werd geschonken aan een Amerikaanse bevrijder van Brunssum. Na 70 jaar is hij weer terug in Brunssum (Collectie Ralph Peeters).
Bron: Ralph Peeters
klompralph
   
"These are the records of the 29th Division from 6 june 44 - 1 jan 45"
Kaart van de Amerikaanse 29ste Infanterie Divisie, met hierop hun daden van 6 juni 1944 t/m 1 januari 1945. Op deze kaart staan Treebeek en Eygelshoven apart ingetekend.
Bron: Dhr. Richter
(klik hier voor de grote kaart van de 29th Division - Pdf file)
kaart29thklein
   
De uitsnede uit bovenstaande kaart van de 29th Infantry Division met schitterende tekeningen van o.a. Treebeek (Trebeek) en Eygelshoven (Eigelshoven). In Treebeek/Brunssum deden de troepen zich tegoed aan warme douches op de Staatsmijn Emma en Hendrik, Bier in het Beambte Casino en werd door de plaatselijke nonnen voor hun gekookt.
Bron: Dhr. Richter
kaart29thbrseygls
   
Duitse helm - beschilderd door een Amerikaanse bevrijder van de 29th Infantry Division, met hierop alle plaatsen die hij tijdens de bevrijding aandeed. Ook Brunssum en Treebeck "Treebeek" staan hierbij. De helm is tebewonderen in het museum te Gettysburg-Pennsylvania USA.
Bron: Erik Dorr
helmtreebeckklein
   
Leendert van Santen met een onbekende Amerikaanse soldaat in het Vijverpark in Brunssum.
Leendert zou zich kort hierna aanmelden bij de Stoottroepen.
Bron: Familie van Santen
santen04
   
Leendert van Santen met bovenstaande Amerikaanse soldaat op de Brunssummerheide.
Bron: Familie van Santen
santen02
   
De Amerikaanse soldaat, Russell Benda heeft bij het Leeuwstuk gelegerd gelegen (Amerikaanse veldhospitaal - Amstenraderveld). Hij kwam vaak bij mijn moeder thuis (Familie Backus, hoek Bovenstraat/Leeuwstraat) met chocolade, koffie, enz. De helm die hij op deze foto draagt is de binnenhelm van de normale helm. De 3 andere foto's stuurde na de oorlog uit Amerika. Wij zien hem hier met zijn vrouw en kinderen, Pat en Bruce (Ponderay, Idaho, USA).
Bron: Hans van Bruggen
rusbend01
   
Foto's van de woningen Maanstraat 8 en 10 in Treebeek (Brunssum), welke op 26 september 1944 werden getroffen door een Duitse granaat. De Duitsers hadden het voornemen, de cokesfabriek van de staatsmijn Emma te bombarderen, doch deze werd hierbij slechts licht beschadigd. Op de linker foto ziet men de woning van Maanstraat 8 voor de explosie, en op de rechter foto de ravage na de bominslag op Maanstraat 8 en 10. Bij dit bombardement werden twee personen gedood, Mej. Bollmann de huishoudster van de familie van der Lubbe van de Maanstraat 10 en Jan Greeven de zoon van de familie Greeven die op nummer 8 wonen. De Duitsers hebben op 2 oktober 1944 nog een keer geprobeerd de cokesfabriek te bombarderen, maar ook dit mislukte. Hierbij vielen geen slachtoffers, er was alleen materiële schade.
Bron: J. Sipsma
(klik hier voor het krantenartikel mbt de bombardement - Pdf file)
bommentreebeek01
   
Amerikaanse soldaten komen even op rust in het Casino in Treebeek.

"Restcenter Treebeek"

Zij genieten hier van een vers getapt biertje.
Bron: H. Rouvroye
hrouv03
   
"It Cost's Very Little More To Ride First Class"
Coney Island - HQ Treebeek Restcenter - APO 339.

Lijst met werknemers uit 1945, met o.a:

- Lemmen Johanna
- Smeets Hubert
- Claus Paulus
- Zegers Hendrika
Bron: Gemeente Brunssum
(klik hier voor de complete lijst - Pdf file)
restcenter03bew
   
Bedankje van Colonel Charles G. Rau van de 7th Armored Group aan mevr. dr. Heslenfeld, de vrouw van de Treebeekse huisarts Kees Heslenfeld en haar medewerkers voor hun inzet tgv het "Rest Center - Treebeek", dat gevestigd was in het beambtecasino van de staatsmijnen, gelegen aan het Treebeekplein (huidige FitnessBijHoen).
Onderaan zien wij een originele kartonnen insigne welke door de vrouwelijke hostesses werd gedragen.
Bron: Toon Heslenfeld

Toon Heslenfeld verteld:
Mijn moeder was bijzonder goed in organiseren. Zij organiseerde meerdere dansavonden in de plaatsen genoemd in de brief (Treebeek, Sittard, Kerkrade, Heerlen, Valkenburg en Maastricht). Hierbij werden honderden meisjes uitgenodigd. Het was een groot feest. De Amerikanen huurden tientallen autobussen in om iedereen op te halen en af te leveren bij de danszalen. Als het feest voorbij was, werd iedereen weer netjes naar huis gebracht.
 
Ik heb zo’n avond meegemaakt. Eerst met de bus door Hoensbroek en Brunssum en vervolgens naar het Beambte Casino in Treebeek.  Dan volgde eerst een toespraak in het engels van een officier en vervolgens een in het nederlands van een van de hostesses. Deze laatsten waren te herkennen aan een mooi ontworpen wit kartonnen insigne. Natuurlijk waren er geen alcoholische dranken aanwezig, maar er was echt goed uitgepakt voor de jongelui wat eten en drinken betreft. Koffie en coca cola waren iets heel bijzonders toen. Een reusachtige "ARMY Band" zorgde voor prima muziek, allemaal in de Glen Miller style. In een mum van tijd hadden de meisjes de Boogie Woogie te pakken . Nooit eerder had ik zo veel gezonde vrolijkheid gezien. Om nooit te vergeten .
drheslenfeld01a
   
Links: Een handgetekende kerstkaart van een Amerikaanse soldaat (Kerst 1944). Afgebeeld is de St. Barbarakerk. Het motief lag voor de hand, de Amerikaanse militairen waren gelegerd in de R.K. Huishoudschool aan de overkant van de kerk.

Rechts: Amerikaanse militair voor de R.K. Huishoudschool in Treebeek (latere OBS). De Amerikaanse militairen waren tijdelijk gelegerd op deze school. Op de achtergrond de St. Barbarakerk aan de Schildstraat.
Bron: W. Moorer
wmoorer02
   
Boven: Amerikaanse truck voor de R.K. Huishoudschool aan de Koolweg in Treebeek (de latere OBS). De Amerikaanse militairen waren tijdelijk gelegerd op deze school.

Onder: Amerikaanse militair staat bij zijn jeep voor de R.K. Huishoudschool in Treebeek. Op de achtergrond zien wij de St. Barbarakerk aan de Schildstraat. Deze soldaat wijst op de tekst welke hij op de jeep heeft aangebracht "Fighting Pappy"
Bron: Klaas Santing
klaassanting01
   
De Amerikaanse soldaat John Fischer, staat hier naast An Mulder bij de voordeur van de familie Mulder, Treebeekstraat 36, waar hij tijdelijk was ingekwartierd. Dat er meer was tussen An en de Amerikaan John Fischer blijkt wel uit de manier van vasthouden. Op de foto rechts staat het verliefde stelletje in de achtertuin.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden04
   
Familie Mulder van de Treebeekstraat 36 poseert hier samen met de Amerikaanse soldaat John Fischer, welke hier was ingekwartierd. Op de foto zien wij van links naar rechts; Wim Mulder, John Fischer, An Mulder en Mevr. Mulder. Let ook op het raampje links naast de voordeur, wat was betimmerd met hout ivm de verduistering.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden05
   
Links: John Fischer
Rechts: Na de bevrijding van Nederland werd ook bij het huis van de familie Mulder de Nederlandse vlag gehesen.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden06
   
Verjaardagskaart van de Amerikaanse soldaat John Fischer, aan An Mulder van de Treebeekstraat 36.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden01
   
Deze foto stuurde John Fischer vanuit Duitsland aan de familie Mulder.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden09
   
An Mulder (links), en haar vriendin Jo Ermens (rechts) van Treebeekplein 21, zitten hier samen met twee Amerikaanse soldaten bij Jo in de voortuin. Jo zou later met een Engelse soldaat in het huwelijksbootje stappen (foto hiervan verderop deze pagina).
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden08
   
Hier zien wij de Amerikaanse soldaat Bob met Lia Navest achter haar ouderlijk huis aan de Engerstraat 28.
Bron: Petra Willems
pwillems01
   
Maria Ottengraf van de Akerstraat in Brunssum voelt zich helemaal op haar gemak tussen deze knappe Amerikaanse soldaten. De foto werd genomen in de tuin van de woning van Maria's ouders aan de Akerstraat, welke grenst aan de Brunssummerheide.
Bron: Krista Havermans
ottengraf005
   
November 1944
Maria en Johanna Ottengraf zijn niet weg te slaan bij de Amerikaanse bevrijders. De foto's met "klavertje vier" motief werden genomen in de tuin van de woning van Maria en Johanna's ouders aan de Akerstraat, welke grenst aan de Brunssummerheide. Sommige soldaten waren bij hun thuis ingekwartierd, ander sliepen tijdelijk in tentjes in de Brunssummerheide. Veel van deze soldaten lieten foto's en adressen achter of stuurden later foto's toe uit Duitsland.
(klik hier voor een overzicht van wat men achterliet, c.q. toestuurde - Pdf file)
Bron: Krista Havermans
ottengraf002bew
   
Maria en Johanna Ottengraf (met helm op de voorgrond) genieten van dit moment bij hun thuis in de tuin samen met enkele Amerikaanse bevrijders.
Bron: Krista Havermans
ottengraf008
   
Amerikaanse soldaten poseren in de tuin van de familie Ottengraf aan de Akerstraat in Brunssum.
Bron: Krista Havermans
ottengraf003
   
Tijdelijk Amerikaans tentekamp in de Brunssummerheide. Dit lag achter de woningen van de Akerstraat. De meeste van de mannen vonden een slaapplaats bij de mensen thuis.
Bron: Krista Havermans
ottengraf007
   
Amerikaanse sherman tank in rust ergens op de Langeberg (Brunssummerheide).
Bron: Krista Havermans
ottengraf004
   
Ook deze Amerikaanse soldaat, "Kenneth D. Colburn" uit Plainfield - New Jersey, was tijdelijk ingekwartierd bij de familie Ottengraf in Brunssum.
Bron: Krista Havermans

ottengraf0016a
   
De Amerikaanse soldaat Edwin W. Ament, uit Harrisburg Pennsylvania (Hq & Sv Company 309th Engr Bn, 79th Division). Was in 1945 te Brunssum ingekwartierd bij: J. Gerards van de Rimburgerweg 45 (Rumpen).
De 79th Division zat in de buurt van Brunssum-Hoensbroek-Heerlen in maart 1945. Zij hebben op de Maas met boten geoefend voor het oversteken van de Rijn.
Bron: Aaldrik Hermans
amentew01
   
Hier zien wij enkele kameraden van Edwin W. Ament bij hun kamp boven aan de Bouw-berg te Brunssum. Op de foto staat de volgende tekst: John Knyrim, John Fleisner, Thorvild Roragen, and a couple other men, whom i cannot remember, who i worked with on our water unit.
Bron: Aaldrik Hermans
amentew02
   
Enlisted Record & Report of Separation - Honorable Discharge.
Toebehorend aan Edwin W. Ament. Edwin vocht o.a. mee in Normadie (Frankrijk), Rijn-land (Duitsland) en Centraal Europa. Hij ontving hier o.a. de Good Conduct Medal, Br Stars en de Victory Medal voor.
Bron: Aaldrik Hermans
amentew03
   
Mevrouw Servais en haar dochter Mariet, poseren hier samen met twee ingekwartierde Amerikaanse bevrijders bij hun woning aan de Karel Doormanstraat 22 te Brunssum. De Amerikaanse soldaat rechts op de foto is John Curtis, links staat Joe Richardson. Beide soldaten zijn inmiddels overleden. De kleindochter van Mevr. Servais heeft in 2011 nog de familie van soldaat Curtis bezocht in Amerika.
Bron: Familie Pelzer
pelzers02
   
Jos en Marie-José Pelzer bij het graf van soldaat John C. Curtis op San Joaquin Valley National Cemetery, Santa Nella, Californië USA. Marie-José is de kleindochter van Mevr. Servais bij wie John Curtis tijdens de bevrijding was ingekwartierd.

Wij hebben sinds een aantal jaren een heel goed contact opgebouwd met de familie Curtis. Sinds het bezoek van de dochter van John Curtis in 2008 aan ons, en ons bezoek aan de familie Curtis afgelopen zomer (2011), kunnen wij praten van een hechte vriendschap. Dit alles is geboren een jaar of tien geleden, omdat mijn moeder (in de oorlog 16 jaar) graag wilde weten of deze John Curtis nog in leven was. Ik ben via de yello pages op zoek gegaan met de gegevens die mijn moeder bewaard had en kwam uit bij zijn echtgenote die nu nog in leven is. John Curtis was toen al een jaar of tien overleden (Bron: Marie-José Pelzer).
Bron: Familie Pelzer
pelzers01
   
Joe Richardson.
Bron: Familie Pelzer
pelzers03
   
Boven: Amerikaanse soldaten voor café J.Jennekens op de Rumpenerstraat, tegenwoordig hotel café - Rumpenerhof. In de deuropening kijkt een Britse soldaat gelaten toe.
Onder: Amerikaans orkestje speelt de zaal plat in café Jennekens.
Bron: R. Waltmans
robwww204
   
Ansichtkaart van café J.Jennekens op de Rumpenerstraat (Hotel-Restaurant-Café Rumpenerhof).
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
rumpenerhof
   
Mej. Coenen met een onbekende Amerikaanse bevrijder.
Bron: C. de Rijck
cderijck01zw
   
Bill tijdens zijn verblijf in Brunssum, poserend voor zijn tank. Bill maakte deel uit van de Amerikaanse 7th Armored Division (Lucky Seventh).
Bron: Familie Bothmer
soldaatbillbrsmklein
   
Amerikaanse bevrijders poseren met de families waarbij zij ingekwartierd zijn. Deze foto is genomen in de tuinen achter de woningen van de Vondelstraat (links) met de hoek Wieenweg (rechts). In het midden achteraan staat met kind op de arm Mevr. Smeets met haar dochter Roos, met links naast haar Mevr. Giezenaar-Hammer  met haar dochter Jo op de arm. Geheel links zien wij dochter Hammer, welke erg in trek was bij de jonge Amerikaanse bevrijders . De man in pak is Dhr. Giezenaar, met rechts naast hem de Tankcommandant "Johnny", welke wij terugzien op onderstaande foto. De tank stond iets verderop. 4 van deze bemanningsleden waren ingekwartierd bij de familie Giezenaar.
Bron: Roos Peulen-Smeets
rpeulen01
   
Dit is de bovenstaande commandant van de tank. Getrouwd kort voordat hij naar Europa vertrok. De tank stond op het gedeelte tussen de Vondelstraat en Hazenkampstraat. Begin december vertrokken zij naar de Ardennen en van daaruit naar Duitsland tot bijna in Berlijn toe. Ze moesten zich daarna terutrekken tot achter de Elbe. Wij hebben nog lang contact gehad met deze militair genaamd Johnny. Toen hij terug kwam in Amerika had zijn vrouw een zoontje van 3 jaar.
Bron: Sjaak Giezenaar
sjaakgieznr01
   

Wilhelmina Richter van de Engerstraat 24 in Treebeek en haar toenmalige verloofde de Amerikaanse soldaat Donald H. Burgher met wie zij later huwde. Donald was soldaat
in het Amerikaanse leger (29ste Divisie), welke in het casino van Treebeek hun restcenter hadden gevestigd.
Bron: Dhr. Richter
richter008
   
Huwelijk tussen de Treebeekse Wilhelmina Richter en de Amerikaanse bevrijder Donald H. Burgher in mei 1945 te Heerlen. Wilhelmina was een van de vele meisjes die huwden met een Amerikaanse/Britse bevrijder. Na afloop van de oorlog vertrok Wilhelmina samen met haar Donald voorgoed naar Amerika.
Bron: Dhr. Richter

richter001bew
   
Graf van Donald H. Burgher en zijn Wilhelmina (Richter) in Amerika.
Bron: Dhr. Richter
richter005
   
Ook de Amerikaanse soldaat Don E. Marshall (links), was ingekwartierd bij de familie Richter van de Engerstraat 24 in Treebeek. Veel van deze soldaten stuurden later nog foto's en brieven. 
Bron: Dhr. Richter
richter009
   
Mia Gordijn was woonachtig aan de Akerstraat te Brunssum. Zij huwde in 1947 de Ameri-kaanse bevrijder George Alvarez. George behoorde tot de 2nd Armored Division.De bruids-foto is in Amerika zijn genomen want ze zijn daar getrouwd. Mia's broer, Cally Gordijn, is in de vijftiger jaren ook geëmigreerd naar Amerika. Beiden zijn nog steeds woonachtig in New Jersey.

Bron: Maurice Gordijn
miagordijn01
   
Ray Kempema - 2ND Armored Division

Ray was tijdens zijn verblijf in Brunssum ingekwartierd bij de familie Maassen-Heuvelmans van de Haansberg 7.

Ray Kempema was de eerste van enkele Amerikanen die tijdens de 2e wereldoorlog bij mijn grootouders in Brunssum ingekwartierd waren op de Haansberg. Mijn opa is hem ergens tegen gekomen en Ray zocht onderdak, liefst bij een gezin. Hij verlangde naar huiselijkheid. Opa nam hem mee naar huis, waar oma een beetje in paniek schoot omdat haar Engels zo slecht was. Ray sprak haar aan in het Nederlands, hij bleek Nederlandse ouders te hebben. Voor zover mijn moeder zich kan herinneren, kwam de familie Kempema oorspronkelijk uit Friesland. Ray was heel erg graag bij mijn familie en als hij naar het front moest, miste hij hen erg. Oma was moederlijk en vertroetelde die arme jongens. Het ging zelfs zo ver dat Ray liftend vanuit Berlijn naar Brunssum kwam, om toch tussendoor maar even bij mijn grootouders te zijn. Al was het maar voor een paar dagen. Later, toen ik op school zat heeft mijn leraar Engels geholpen om hem weer op te sporen in de VS. Dat lukte en ineens kwam er bericht dat Ray's vrouw Sylvia naar Nederland zou komen om oma op te zoeken. Opa was helaas al overleden. Sylvia zou een aantal plekken bezoeken waarvan Ray zich herinnerde dat hij er geweest was. Zelf had hij een te broze gezondheid om de reis nog te ondernemen, maar hij was erg blij dat er contact met hem was gezocht.
Bron: Astrid Cornelissen
raykemp01
   
Kerstkaart van de Amerikaanse soldaat Ralph Whitis, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum. Op de kleine foto ziet U Ralph met zijn drie kinderen.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels01
   
Amerikaanse soldaat Jerry, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum.
De tekst op de foto is: "To Jeanny with Love - Jerry"
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels07
   
Amerikaanse soldaat Jerry, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum. De rechter foto is genomen in 1943, waarschijnlijk in het trainingskamp ergens in Amerika.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels06
   
Amerikaanse soldaat Jerry, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum. Foto genomen te Brunssum.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels05
   
Amerikaanse soldaat Victor, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum. Waarschijnlijk zijn deze foto's genomen in het opleidings c.q. trainingskamp in Amerika.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels08
   
Amerikaanse soldaat Victor, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels09
   
Kerst/Nieuwjaarskaart van een Amerikaanse soldaat, welke was ingekwartierd bij de familie Muijlkens-Heijlands van de Prins Hendriklaan 48 in Brunssum.

Hij schrijft het volgende:
Do you remember me, Casimir the fellow with the little moustache, friends with Dancer and Huskey.

Afz: Mr and Mrs Casimir Bochniak and Daughter Carol Ann.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels13
   
Onbekende Amerikaanse soldaat, staat hier voor de huisdeur van de familie Muijlkens-Heijlands aan de Prins Hendriklaan 48 te Brunssum, waar hij tijdelijk was ingekwartierd.
Bron: Mevr. Krekels-Muijlkens
krekels03
   
Esquire zak kalender (1945). Deze werd uitgegeven tijdens de kerstdagen in 1944. De kalender was zeer geliefd bij onze bevrijders, en nu een gewild verzamel object.
Bron: Familie Roumen-van Mourik
esquire01kln
   
Esquire zak kalender (1945). Deze werd uitgegeven tijdens de kerstdagen in 1944. De kalender was zeer geliefd bij onze bevrijders, en nu een gewild verzamel object.
Bron: Familie Roumen-van Mourik
esquire02kln
   
Robert L. Gunter was ingekwartierd bij de familie Drent van de Hazenkampstraat. Robert kwam uit Jacksonville, Florida USA.
Bron: Jozefien Pingram
jpingram01
   
De Brunssumse fotograaf Waltmans ging ook vaker met de Amerikaanse troepen de grens over. Ook ontwikkelde hij films van deze soldaten. De foto's die U hier ziet komen uit Duitsland en/of de streek rondom Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww209
   
De Brunssumse fotograaf Waltmans ging ook vaker met de Amerikaanse troepen de grens over. Ook ontwikkelde hij films van deze soldaten. De foto's die U hier ziet komen uit Duitsland en/of de streek rondom Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww2020
   
De Brunssumse fotograaf Waltmans ging ook vaker met de Amerikaanse troepen de grens over. Ook ontwikkelde hij films van deze soldaten. De foto's die U hier ziet komen uit Duitsland en/of de streek rondom Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww2029
   
De Brunssumse fotograaf Waltmans ging ook vaker met de Amerikaanse troepen de grens over. Ook ontwikkelde hij films van deze soldaten. De foto's die U hier ziet komen uit Duitsland en/of de streek rondom Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwww2023
   
Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in België of Frankrijk en bij de familie Waltmans achtergelaten als geschenk.
Bron: R. Waltmans
robwww2010
   
Achtergelaten fotocadeau van een Amerikaanse soldaat. Deze foto is waarschijnlijk genomen tijdens zijn opleiding in Amerika, voordat hij vertrok naar Europa. Helaas ontbreken verdere gegevens.
Bron: R. Waltmans
robwww2028klein
   
Onze bevrijders werden extra gewezen op de gevaren van evt geslachtsziekten. Zij werden voorzien van een "Individual Chemical Prophylactic Packet", geheel rechts afgebeeld, om erger te voorkomen.
Bron: M.P.
plagmarc24
   
Edenpark - Vijverlaan.
Deze 3 Amerikaanse soldaten waren ingekwartierd bij opa en oma Bruist van de Vijverstraat 32 of 34, de middelste is All Farell en een van die andere twee heet Erwin.
Bron: Barry Bruist
mevrbruist04
   
Rob Waltmans, zoon van fotograaf Waltmans links met Nederlandse pet en sabel, rechts als Amerikaanse GI.
Bron: R. Waltmans
robwalt01
   
Rob Waltmans poseerde graag met allerlei soldaten. Hier zien wij Rob met verschillende Amerikanen.
Bron: R. Waltmans
robwalt03
   
Links, Henk en rechts, Rob Waltmans poseren met een Amerikaanse soldaat bij de beruchte "Trap" in de fotostudio van hun vader (Fotograaf Waltmans), aan het Lindeplein te Brunssum.
Bron: R. Waltmans
robwalt06
   
De onbekende Amerikaanse soldaat van de onderstaande foto met loveseat bij fotograaf Waltmans.
Bron: Barry Bruist
mevrbruist05
   
Rechts: "Verliefd stelletje op de loveseat bij fotograaf Waltmans"
Een meisje van de familie Bruist zit hier knus handenhoudend op een bankje met een helaas onbekende Amerikaanse soldaat. Deze zelfde soldaat zien wij ook terug op bovenstaande foto.
Links: Onbekende Britse soldaat bij de beruchte trap van Waltmans. Waarschijnlijk was hij ingekwartierd bij de familie Bruist in Brunssum. Veel van deze jongens lieten een foto van hen na als bedankje en herinnering.
Bron: Barry Bruist 
mevrbruist01klein
   
Links: Rob Waltmans met Engelse baret.
Rechts: Rob in de armen van een bij hun thuis ingekwartierde Engelse soldaat.
Uiteraard zijn beide foto's genomen bij de bekende TRAP.
Bron: R. Waltmans
robwalt02
   
De zonen van fotograaf Waltmans laten zich vastleggen met een bij hun thuis ingekwartierde Engelse soldaat. Uiteraard gebeurde dit bij "het fotopunt van Brunssum", de wereldberoemde trap. Links, Marinus en rechts, Henk.
Bron: R. Waltmans
robwalt04
   
De zonen van fotograaf Waltmans laten zich vastleggen met een bij hun thuis ingekwartierde Engelse soldaat. Uiteraard gebeurde dit bij "het fotopunt van Brunssum", de wereldberoemde trap. Links, Jan en rechts, Rob.
Bron: R. Waltmans
robwalt05
   
Britse soldaat Raymond bij de fameuze trap van Waltmans. Arthur was in deze dagen ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum. Op de achterkant van deze foto staat de volgende tekst; 
"My love To you all"  Raymond, 11 Dec 44.
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham03
   
Sergeant Bartlett.
11 Church St. Dodbrooke, Kingsbridge, S. Devon, England. Hij was ingekwartierd bij de fam. Schouteten aan de Prins Hendriklaan te Brunssum.
Bron: Familie Schouteten
schouteten01
   
Sergeant Arthur Fox.
O Section - 52 Divisional Signals, 5 Rowan Ave, Ridges Estate, North Shields, Northumberland, England. Hij was ingekwartierd bij de fam. Schouteten
aan de Prins Hendriklaan te Brunssum.
Bron: Familie Schouteten
schouteten02
   
Albert Cox - Leyton (London) UK bij de beroemde Trap.
Bron: G. van den Akker
vdakker08
   
Horace Ashby, een slager uit Strood Rochester (Kent) UK, en zijn dochters Pamela, 12 jaar en Diana 7 jaar oud.
Bron: G. van den Akker
vdakker12klein
   
Onbekende Britse soldaat bij de bekende "Trap van Waltmans".
Bron: Pascal Gorissen
unknownwaltmans001bewnw
   
Links: Engelse soldaten poseren bij de "Trap van Waltmans"

Rechts: Ronnie Smith - 14416169 - L.A.R. - British Army - Royal Signals.
Born on 27-07-1924 - Birmingham - England. Ronnie was ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank).
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen02
   
Links: Donald G. Lambourne - 124 Church Road - Mosely - Birmingham 13 - England.
Rechts: J.W. Balls - Northumberland - England.
Beide 'Britse' soldaten waren ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank).
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen07
   
Tommy Thirkell (links) - Durham - England - Born 11-01-1922 - Servicenr: 2380679
34n Tank Brigade, Royal Signals B.L.A. Tommy was ingekwartierd bij de familie Jansen, Kerkstraat 84 (Middenstandsbank).
Bron: Mevr. Habets-Jansen
habetsjansen04
   
Bij de familie Schobben (Dorpstraat 129) ingekwartierde Engelse "Kolonel MacCain".
Bron: Familie Offermans-Schobben
ofschob03
   
Eddy, George en Albert (op slee) in de Brunssumse sneeuw, januari 1945. Deze Britse soldaten waren ingekwartierd bij de familie v.d. Akker (rechter foto). Op de achtergrond is nog het oude raadhuis van Brunssum zichtbaar.
Bron: G. van den Akker
vdakker01
   
"Winterpret in Brunssum"
Eddy, George en Albert vermaken zich met de jeugd in de Brunssumse sneeuw, januari 1945. Deze Britse soldaten waren ingekwartierd bij de familie v.d. Akker. Op de achtergrond (bovenste foto) is nog het oude raadhuis van Brunssum zichtbaar. De foto's zijn genomen thv Lindestraat/Kruisbergstraat.
Bron: G. van den Akker
vdakker03
   
Eddy, George en Albert vermaken zich met de jeugd in de Brunssumse sneeuw, januari 1945. Deze Britse soldaten waren ingekwartierd bij de familie v.d. Akker. Op de achtergrond (bovenste foto) is nog het oude raadhuis van Brunssum zichtbaar. De foto's zijn genomen thv Lindestraat/Kruisbergstraat.
Bron: G. van den Akker
vdakker04
   
"6 jan 1945 - To my friends in Brunssum"
Foto van 3 soldaten van de Engelse 4/7th Royal Dragoon Guards aan de familie v.d. Akker in Brunssum. Davie Pryde, George Robb, met pijp en W. Pritehard.
Bron: G. van den Akker
vdakker14
   
Good Luck from Stan, Ann, Joan and Barbara Dabson, to the family v.d. Akker in Brunssum.

Stan Dabson (4/7th Royal Dragoon Guards) verbleef direct na de bevrijding enige tijd in Brunssum en werd een vriend van de familie v.d. Akker. Op de onderste foto uit 1969 zien wij Ann and Stan, geheel rechts tijdens hun bezoek aan de familie v.d. Akker in Brunssum.
Bron: G. van den Akker
vdakker10
   
Mannen van de 4/7th Royal Dragoon Guards lieten ook deze foto achter bij de familie v.d. Akker in Brunssum. Waar de foto genomen is (Engeland, Brunssum?) is helaas onbekend.
Bron: G. van den Akker
vdakker15
   
Sgt Edward Dexter was in 1945 ingekwartierd bij de familie Arets van de Sluiterdstraat 19 in Brunssum.
Bron: Marco Arets
ma03
   
Links: Een van deze Britse soldaten was ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum. Deze foto werd genomen in 1941 ergens in Egypte. Op de achterkant van deze foto staat de volgende tekst: "Remember Me?, Egypt 1941"
Rechts: Ook de Britse soldaat Freddy was ingekwartierd bij de familie de Vries. Op de achterkant van deze foto staat de volgende tekst;  "To Ans, Roeli and Leni with all my love Freddy xxxx"
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham01
   
Ook de Britse soldaat Dicky (links) was ingekwartierd bij de familie de Vries van de Heidestraat 63 te Brunssum (foto verstuurd vanuit India in 1945).
Bron: Mevr. Waterham de Vries
waterham05
   
Links: Ook de Britse soldaat David was ingekwartierd bij de familie de Vries. hij stuurde deze foto op 21 december 1946 vanuit Bombay in India aan Ans.
Rechts: De Britse soldaat Bill verzond deze foto in augustus 1946 vanuit Singapore aan familie de Vries. Vaak hielden deze contacten nog jaren aan.
Bron: Mevr. Waterham de Vries

waterham08
   
"Lach eens naar het vogeltje" zegt deze Britse soldaat tegen Mevr. Houben van Dorpstraat 202 - nu Pastoor Hagenstraat.
Bron: Familie Houben
houbenmath07
   
Mevr Peters (onderstaande foto) woonde aan de Leeuwstraat 42 te Brunssum
(Voormalig Leeuwstuk).
In de Goorstraat (leeuwstuk) bevondt zich de keuken van de Engelse soldaten. De man op de foto's bij het Engels kerkhof te Brunssum was in 1945 3 maanden bij hun ingekwartierd en het betreft:
Ron Repsch, echtegnoot van Yvette Repsch
21 Spurway Puri
Polegrate
East Sussex
BN26 5DQ Engeland
Op de zwart-wit foto zien wij een andere bij de familie Peters ingekwartierde Engelsman Ronny Solmen.
Bron: Mevr van Aubel-Peters
aupet12
   
Dat mevr Peters in 1945 (20 jaar) goed lag bij deze Britse bevrijders blijkt wel uit de vele namen en adressen op de achterzijde van haar portret foto.
Bron: Mevr van Aubel-Peters
aupet11
   
Sergeant-Majoor, Jozeph Christiaan "Sjef" Janssen voor zijn ouderlijk huis aan de Spoorstraat 24. Sjef volgde voor WO2 de kaderopleiding bij de Infanterie en zette dit direct om na de bevrijding en trad weer in dienst. Hij draagt hier een Engelse Battle Dress, met onderaan de twee mouwen een stoffen kroon , omgeven door een lauwerkrans (Sergeant-Majoor).
Bron: Jos Janssen + H. Ettes
sjefjanssen07
   
Sergeant-Majoor, Sjef Janssen uit Brunssum met vrouw Fienie bij de berucht/beroemde "Trap van Waltmans" aan het Lindeplein. Rechts een foto van het pand van fotograaf Waltmans (thans Van Oppen-Pelzer-Simons). De trap is ook na meerdere verbouwingen behouden in originele staat!
Bron: Jos Janssen
sjefjanssen08
   
Sergeant-Majoor, Sjef Janssen uit Brunssum met vrouw en zoon, (De inmiddels overleden, zeer bekende Brunssummer "Wiel Janssen"). Op de onderste foto poseert Sjef bij de berucht/beroemde "Trap van Waltmans" aan het Lindeplein. Sjef volgde voor WO2 de kaderopleiding bij de Infanterie en zette dit direct om na de bevrijding en trad weer in dienst.
Bron: Jos Janssen

Sergeant-Majoors en Opperwachtmeesters dragen op de onderarm van beide mouwen van een veldblouse en overjas een stoffen kroon , omgeven door een lauwerkrans (crown in wreath), ongeveer 16cm van de onderkant der mouw.
Bron: H. Ettes
sjefjanssen05nw
   
Enkele kameraden van Sjef Janssen uit Brunssum. Het is helaas onbekend waar deze foto is genomen.
Bron: Jos Janssen
sjefjanssen06
   
Op deze twee foto's zien wij Sjef met zijn kameraden van de infanterie. Op de bovenste foto zien wij hem geheel links vooraan (plaats onbekend). Op de onderste foto staat Sjef, 2e van links. Deze foto werd genomen in Amsterdam.
Bron: Jos Janssen
sjefjanssen04
   
Bovenstaande Engelse soldaat geniet met kameraden van de Brunssumse winter 1944/1945.
Bron: R. Waltmans
robwww201
   
Deze "Tommy's" houden een sneeuwballen gevecht aan de Lindestraat.

Thomas Atkins (? - 17 september 1794) was een Engels soldaat, die sneuvelde in de Slag om Boxtel. Deze veldslag werd geleverd tegen de Franse troepen welke deze slag wonnen. De Hertog van Wellington was aanwezig bij de stervende soldaat toen die zijn laatste woorden sprak: It's allright sir, it's all in a days work.

De hertog was hier zeer van onder de indruk en vijftig jaar nadien herinnerde hij zich de naam van deze soldaat nog: Tommy. Zo werd de naam Tommy (meervoud: Tommies) overgedragen op een Engels soldaat in het algemeen, en met name tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk dat Thomas te Boxtel is begraven: op 25 september 1794 staat in het begraafboek vermeld: Een soldaat.
Bron: R. Waltmans + Wikipedia
robwww202
   
Op de linker foto ziet U Ria Waltmans, de dochter van de fotograaf in een uniform van de Royal Engineers. Op de rechter foto ziet U de Royal Engineer Bill Bright. De hartjes op de baretten doen vermoeden dat hier liefde in het spel was!
Bron: R. Waltmans
robwalt07
   
Britse bevrijders, welke waren ingekwartierd bij de familie Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum - Huidige Kruisbergstraat 29, tijdens de Kerstdagen van 1944. Hier staat Dhr. Beaujean met pijp, naast een Engelse soldaat, welke deel uitmaakte van een tank-bemanning.
Bron: Mevr. Beaujean
mbeaujean03
   
Mevrouw Beaujean poseert hier samen met een onbekende Britse Officier voor haar wo-ning op de Kruisbergstraat.
Bron: Mevr. Beaujean
mbeaujean04
   
Familie Beaujean aan de wandel met de onbekende Britse Officier, welke bij hun was inge-kwartierd. Men bezoekt hier o.a. het niemandsland (Duits Grensgebied) en de Brunssum-mer Heide.
Bron: Mevr. Beaujean
mbeaujean01
   
Familie Beaujean aan de wandel met de onbekende Britse Officier, welke bij hun was inge-kwartierd. Men bezoekt hier o.a. het niemandsland (Duits Grensgebied) en de Brunssum-mer Heide.
Bron: Mevr. Beaujean
mbeaujean02
   
Britse bevrijders, welke waren ingekwartierd bij de familie Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum - Huidige Kruisbergstraat 29, tijdens de Kerstdagen van 1944. Op de voorgrond zien wij meneer en mevrouw Beaujean. Op de onderste foto staat links achter een van de zonen des huizes, Bob Beaujean (zijn naam was eigenlijk - Mathieu, doch iedereen kende hem als Bob). Op de bovenste foto met plaksnor, de andere zoon Marcel Beaujean.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm06
   
Britse bevrijders in huize Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm07
   
Britse soldaten voor hun gecamoufleerde Sherman Firefly tank ergens op de Dorpstraat.

De Sherman Firefly is een Britse herbouw van de Amerikaanse M4 Shermantank uit de Tweede Wereldoorlog. De Firefly werd in 1944 en 1945 gebouwd omdat de normale Shermantanks niet opgewassen waren tegen de Duitse Tiger I tank. Er werd een krachtiger 17 ponder-kanon in de toren aangebracht en ook werd de bepantsering iets verbeterd. De soldaat links op deze foto was ingekwartierd bij de familie Beaujean, Kruisbergstraat 29 te Brunssum (was toen Putstraat)
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm05
   
Britse soldaten poseren ergens op de Dorpstraat te Brunssum bij een boerderij.
Bron: Mevr. Franssen
mfranssen14
   
Kerst 44"
Britse bevrijders in huize Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm08
   
Kerst 44"
Britse bevrijders in huize Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm09
   
Britse bevrijders, welke waren ingekwartierd bij de familie Beaujean aan de "Putstraat" te Brunssum - Huidige Kruisbergstraat 29, tijdens de Kerstdagen van 1944. De Engelse soldaat met bril (links), zien wij enkele foto's hogerop voor zijn tank staan op de Dorpstraat in Brunssum. Naast hem zit mevrouw Beaujean de dame des huizes.
Bron: Mevr. Beaujean
beaujm10
   
Persoonsbewijs van Maria Grada Verheijen. Hierop prijken namen van de nodige Amerikaanse bevrijders. Op de foto zien wij Maria "Rietje" met haar buurmeisjes en enkele onbekende Britse soldaten, welke in heel Schuttersveld ingekwartierd lagen.
Bron: Bert Spoelstra (zoon)
bertspers01
   
Deze twee Engelse militairen van het, Royal Army Service Corps (RASC) waren ingekwartierd bij de familie Dörnberg-Dresscher van de Biesstraat 4 te Brunssum.
Op de onderstaande foto ziet U het oude "Dresscher Huis".
Bron: Peter Hendriks
peterhendriksa
   
"Dresscher Huis"
Biesstraat 4 in Brunssum (inmiddels afgebroken). Hier verbleven de twee bovenstaande Engelse soldaten.
Bron: Peter Hendriks
peterhendriksc
   
Egge kolonie 1945. Kinderen met buitgemaakt oorlogsmateriaal voor een zelfgemaakt hutje op de hoek Molenstraat/Steenbergstraat. Staand v.l.n.r: Jantje Freiters, Harry Wolfhagen, Fritske Verkoyen, Jantje Konings, Gerrit Konings. Zittend v.l.n.r: Lambert Hendriks, ? Raets, Wiel Hendriks, Lenie Hendriks.
Bron: Peter Hendriks
peterhendriksb
   
"George Strike"
Deze Britse soldaat van het Royal Corps of Signals (verbindingstroepen) was ingekwartierd bij de familie Kohnen van de Kerkstraat 116 te Brunssum. George bemande samen met enkele collega's een radiowagen, die ter hoogte van het huidige zwembad de Bronspot stond. De familie Kohnen heeft nog lange tijd gecorrespondeerd met George, totdat het contact uiteindelijk verwaterde. Sjef Kohnen heeft als zoon getracht weer contact te krijgen met George Strike. In 2005 heeft hij met behulp van het LD contact weten te leggen met de broer van George. Helaas was George kort hiervoor op 82 jarige leeftijd gestorven. Op de foto rechtsboven zien wij George Strike, en op de foto daaronder George Strike (l) en Bill Munford (r) in de tuin van de familie Kohnen in Brunssum. 
Bron: Dhr. J. Kohnen + LD
skohnen02
   
Britse soldaten van het Royal Corps of Signals (verbindingstroepen) welke ingekwartierd waren bij de familie Kohnen van de Kerkstraat 116 te Brunssum. Zij bemanden een radiowagen, die ter hoogte van het huidige zwembad de Bronspot stond. Hier staan zij in de tuin van de familie Kohnen, welke zich tegenover hun woning bevond (Het huidige Koutenveld 24) in Brunssum. Links zien wij soldaat George Strike, in het midden Bill Munford en geheel rechts Dhr. Matthieu Kohnen.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen04
   
Brief van d.d. 18 juni 1945 van de familie Strike uit Engeland aan de familie Kohnen in Brunssum. Hierin bedanken zij de familie Kohnen voor de hartelijke opname van hun zoon George in hun gezin tijdens zijn verblijf in Brunssum.
Bron: Dhr. J. Kohnen
(klik hier voor de brief v.d. familie Strike - Pdf file)
skohnen16a
   
Brief van John Strike, de broer van George aan de familie Kohnen. Helaas was George kort voor de hernieuwde briefwisseling op 82 jarige leeftijd gestorven.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen21
   
Brief van d.d. 18 juni 1945 van de familie Munford uit Engeland aan de familie Kohnen in Brunssum. Hierin bedanken zij eveneens de familie Kohnen voor de hartelijke opname van Bill in hun gezin tijdens zijn verblijf in Brunssum in de winter van 1944.
Bron: Dhr. J. Kohnen
skohnen05
   
Soldaat Bill Munford kreeg uiteraard ook netjes een brief terug uit Brunssum. Familie Kohnen droeg deze Britse jongens een warm hart toe.
Bron: Dhr. J. Kohnen
(klik hier voor de brief aan Bill - Pdf file)
skohnen25
   
"Brieven van Bill"
Deze zijn geschreven door Bill Munford aan de familie Kohnen uit Brunssum. Bill was tijdens de winterperiode van 1944 als soldaat ingekwartierd bij de familie Kohnen van de Kerstraat 116 in Brunssum. Bill Munford bediende samen met andere collega's een radiowagen welke ter hoogte van het huidige zwembad (De Bronspot) stond.
Bron: Dhr. J. Kohnen
(klik hier voor de brieven van soldaat Bill - Pdf file)
skohnen26
   
"With Best Wishes From John"
De Britse soldaat John was ook tijdelijk ingekwartierd bij de familie Richter van de Engerstraat 24 in Treebeek. In januari 1945 stuurde hij de familie dit bedankje toe!
Bron: Dhr. Richter
richter0010
   
Deze foto van de Britse soldaat Sammy, werd op 22 november 1944 gemaakt in Brussel (B). Hij stuurde deze foto met  "Kerst Groet" naar de familie Richter in Treebeek, waar hij kort daarvoor nog was ingekwartierd.
Bron: Dhr. Richter
richter0011
   
V.l.n.r: Mayke Gelissen (in Engels uniform), Engelse soldaat, Harrie Gelissen en José Gelissen. De twee kleine kinderen zijn Mara en Jan van Enckevort. De familie Gelissen was woonachtig op het voormalige Leeuwstuk.
Bron: Familie van Enckevort
gelissenaleeuwst01
   
Links: Engelse soldaten Harris en George, welke waren in gekwartierd bij de familie van Enckevort aan de Markt te Treebeek, poseren hier met dochter Mara van Enckevort.
Rechts: Mara van Enckevort met een onbekende Engelse soldaat.
Bron: Familie van Enckevort
venckevort03
   
Een ingekwartierde Engelse soldaat word geflankeerd door Jan en Mara van Enckevort, de zoon en dochter van deze familie aan de Markt te Treebeek.
Bron: Familie van Enckevort
venckevort04
   
Britse troepen op rust in Treebeek. Hier staat de hele linkerzijde van de ABC straat vol met tanks en een commandoauto. op de achtergrond zien wij de Markt in Treebeek met bij het kruis de woning van de familie van Enckevort.
Bron: Familie van Enckevort
venckevort06
   
Het Joodse jongetje "Jaakje" Zadok Parsser, was ondergedoken bij de leraren familie van Enckevort, welke tijdens de oorlogsjaren woonachtig waren aan de Markt in Treebeek. Tot op de dag van vandaag is er contact tussen beide (Israel-Sittard).
Bron: Familie van Enckevort
venckevort05
   
Veldmaarschalk Montgomery inspecteert de troepen "Dorsets" op het Treebeekplein, ter hoogte van de huidige sportschool Hoen.
Bron: Harold Apps
montytreebeek
   
"Monty was in Brunssum"
Zo kopte tientallen jaren later het LD. De Britse Veldmaarschalk Bernard Law Montgomery was inderdaad enkele malen kort in Brunssum. Het hoofdkwartier van de 43e Wessex Divisie in Brunssum was tijdelijk gevestigd in het pand van de dames Chorus aan de Kloosterstraat 1 te Brunssum (trapgevel). Het pand is reeds geruime tijd geleden gesloopt. Ook het oude UNITAS gebouw (links) bestaat niet meer. Thans ligt hier een rotonde (Dorpstraat-Kerkstraat).
Bron: LD + Heemkundevereniging Brunssum
(klik hier voor het artikel uit het LD - Pdf file)
montybrsm03
   
Veldmaarschalk Bernard Law Montgomery (zwarte Baret-midden) op bezoek bij het Hoofdkwartier van de 43e Wessex Divisie in Brunssum. Men had tijdelijk het pand betrokken van de dames Chorus aan de Kloosterstraat 1 in Brunssum (met trapgevel), telnr: 289. Rechts naast Monty, staat Maj Gen Thomas, en geheel links Pat Spencer Moore.
Bron: IWM + Heemkundevereniging Brunssum
montybrsm01
   
Van Michael Schobben kreeg ik deze foto, het betreft dezelfde als bovenstaande, doch deze is door Veldmaarschalk Bernard Law Montgomery en zijn staf gesigneerd.
Bron: Michael Schobben
monty01zw
   
Veldmaarschalk Bernard Law Montgomery (zwarte Baret) inspecteert de troepen op de Bouwberg te Brunssum (oktober-november 1944). Links op de achtergrond ziet U het met zeil afgedekte huis van de familie Cals (inmiddels gesloopt).

"Montgomery in Brunssum"
It must have been just before the attack towards Geilenkirchen. After the failure of Operation Market Garden - Arnhem - we went down south  to Brunssum to try and enter Germany that way, but then after Tripsrath we went up  north again and attacked through the Reichswald Forest, Goch etc.
Cecil Newton - Veteran 4th/7th Royal Dragoon Guards
Bron: L. J. Cals + C. Newton
montybrsm02
   
Het was altijd een dolle boel bij de familie Westra, de slager aan de Wilhelminastraat.
Op deze foto zien wij v.l.n.r. - Bovenste Rij:
Links, Jo Arpots de later man van Tiny Westra - midden, John Beekman de toenmalige verloofde van Loes Westra (dochter), die rechtsonder zo triest zit te kijken - tweede van rechts, slager Renze Westra. 
Onderste rij:
Tweede van links de slagersvrouw Anna Westra-De Haan. In het midden zien wij de andere dochter, Tiny Westra. De namen van de Britse en Amerikaanse soldaten zijn helaas onbekend.
Bron: Familie Arpots
arpotsfam01
   
Ook hier is het weer een dolle boel in huize Westra. De Britse soldaten genieten zichtbaar.
Bron: Familie Arpots
arpotsfam03
   
Albert Knowles, een jonge Engelse soldaat die verliefd was op Tiny Westra, de dochter van slager Westra aan de Wilhelminastraat. Hij stuurde foto's en prentbriefkaarten welke wij onderaan zien: Zeppelin in Berlijn en veldmaarschalk Montgomery.

Bernard Law Montgomery, sinds 1946 burggraaf Montgomery of Alamein, was een Britse generaal en veldmaarschalk.
Bron: Familie Arpots
arpotsfam06bew
   
Engelse soldaten poseren voor hun "Sherman M4A4 recovery" aan het Lindeplein te Brunssum. Rechts op de achtergrond is het oude Raadhuis zichtbaar. De tank is gestald voor drogisterij "De Linde" van de familie Ruiters-Schunck (pand links voor). Op de foto zien wij naast enkele Engelse soldaten ook Mia Ruiters, met op haar arm  dochter Chris en op de arm van de Engelse soldaat de andere dochter Hanny Ruiters
Bron: Nico Ruiters + Maurice Donkers
ruiterslin01
   
Engelse soldaten poseren voor hun "Sherman M4A4 recovery" aan het Lindeplein te Brunssum. Rechts op de achtergrond is het oude Raadhuis nog net zichtbaar. De tank is gestald voor drogisterij "De Linde" van de familie Ruiters-Schunck (pand links voor). Op de foto zien wij naast enkele Engelse soldaten ook Mia Ruiters, met op haar arm  dochter Chris en op de arm van de Engelse soldaat de andere dochter Hanny Ruiters
Bron: Nico Ruiters + Maurice Donkers
ruiterslin04
   
Engelse soldaten poseren voor hun "Sherman M4A4 recovery" aan het Lindeplein te Brunssum. De tank is gestald voor drogisterij "De Linde" van de familie Ruiters-Schunck (thv huidige nieuwe Brikke Oave). Op de foto zien wij naast Mia Ruiters enkele Engelse soldaten met op hun armen Chris en Hanny Ruiters.
Bron: Nico Ruiters + Maurice Donkers
ruiterslin06
   
Links: Onbekende Engelse soldaat, van de Royal Engineers.
Rechts: Sid, een Schotse soldaat (Kok), welke was ingekwartierd bij de familie Ploum van de Veldstraat 23 te Brunssum. Op de achterzijde van deze foto schreef hij het volgende: "To Mariet Ploum, with Love Sid XXX"
Bron: Mevr. Suylen-Ploum
suylenp02
   
Britse soldaten spelen in de sneeuw met de kinderen van de familie Corbeij. Deze mannen van de 43 Wessex Divisie (Royal Signals), waren tijdelijk bij de familie Corbeij van de Kerkstraat 99 ingekwartierd. Tweede van links (zittend in de sneeuw) Alan Gibson, de Britse soldaat van wie ik deze foto's kreeg.
Bron: Alan Gibson
corbeij01
   
Britse soldaten spelen in de sneeuw met de kinderen van de familie Corbeij. Deze mannen van de 43 Wessex Divisie (Royal Signals), waren tijdelijk bij de familie Corbeij van de Kerkstraat 99 ingekwartierd. Geheel links (voorste rij) Alan Gibson, de Britse soldaat van wie ik deze foto's kreeg.
Bron: Alan Gibson
corbeij02
   
Op deze foto zien wij Alan Gibson geheel links met een fles drank! Deze bijzondere foto toont ware "Britse Humor". De foto is net voor Kerst 44 genomen ergens in Nederland. Bron: Alan Gibson corbeij03
   
Links: Dhr en Mevr Hoks van de Doorvaartstraat met ingekwartierde Britse soldaten van het Royal Tank Regiment-Royal Signals. Foto werd genomen bij de beruchte "Trap van Waltmans" aan het Lindeplein te Brunssum. Dhr Hoks draagt op deze foto zijn brandweer uniform.
Rechts: De Pin Up Boys - Nov 1944.
With Best Wishes: Bill Randell, Reg Hodgson, Bill and Ray.
Bron: Webmaster
hoks01
   
Links: With Lots Of Good Wishes to Mr and Mrs. Hoks, From Bill (Northampton).
Rechts: Best Wishes From Reg.
Deze Britse soldaten van het Royal Tank Regiment, waren ingekwartierd bij de familie Hoks in de Doorvaartstraat. Nov 1944.
Bron: Webmaster
hoks02
   
Links: Onbekend.
Rechts: To Mother & Dad From Don.
Ook deze twee Britse soldaten waren ingekwartierd bij de familie Hoks.
Bron: Webmaster
hoks03
   
Ook deze onbekende Britse soldaat zocht een tijdelijk heenkomen bij de familie Hoks van de Doorvaartstraat.
Bron: Webmaster
hoks04
   
Familie R. van het Treebeekplein met de bij hun ingekwartierde Britse soldaten. Een van deze twee soldaten draagt de naam Bill.
Bron: Familie R.
rijkhoek06
   
Twee onbekende Britse soldaten, welke waren ingekwartierd bij de familie R., gaan bij de bank van het oude Treebeekplein met zoon R. op de foto. Op de achtergrond zien wij de woningen aan de Koolweg.
Bron: Familie R.
rijkhoek05
   
Twee Britse soldaten, welke waren ingekwartierd bij de familie R. van het Treebeekplein. Een van deze twee soldaten draagt de naam Bill. Op de achtergrond de woningen van het oude Treebeekplein (Deze zijn later gesloopt).
Bron: Familie R.
rijkhoek01
   
Britse soldaten Ronny (links) en Ernst (rechts), welke waren ingekwartierd bij de familie R. van het Treebeekplein staan hier bij hun truck op het terrein van de staatsmijn Emma.
Bron: Familie R.
rijkhoek02
   
Dat de vriendschappelijke band tussen de Treebeekse familie R. en de bij hun ingekwartierde soldaten aanhield na hun vertrek blijkt uit deze foto, welke de soldaten opstuurden in 1945 uit Walsrode (Noord Duitsland).
Bron: Familie R.
rijkhoek04
   
Engelse soldaat "Eddie", welke was ingekwartierd bij de familie Dam uit de Treebeekstraat. Zijn gegevens: (naam) Eddie Denton, 24 Leicester Crescent, Ilkley, Yorks - England.
Bron: Mevr. Keulers-Dam
keulersdam02
   
Deze twee Schotse soldaten, Charles en Bill waren tijdens de bevrijding ingekwartierd bij familie Boersma in de Treebeekstraat (overgrootouders). Zijn hielden tot aan hun dood contact met elkaar.
Bron: Webmaster
charlesenbill
   
Britse "Clino Mortar MKIV" mortier richter, welke werd achtergelaten in Brunssum. Met dit kleine stuk gereedschap wist men de locatie tot het "Doel", de vijand te bepalen.
Bron: Webmaster
clinomortier
   
Britse militairen in de Kloosterstraat te Brunssum.
Bron R. Waltmans
robwww205
   
De Engelse soldaat Chris Griffiths was ingekwartierd bij de familie Muis van de Venweg 41 te Brunssum. Deze familie had tijdens de oorlogsjaren (via de NV groep), een Joods kind (Jack Aldewereld – “Henkie Muis”) ondergebracht van wie bijna de gehele familie werd vermoord in de concentratiekampen. Zij voeden hem op als hun eigen zoon.
Bron: Jack Aldewereld
cgriffiths01
   
De Engelse soldaat Chris Griffiths was ingekwartierd bij de familie Muis van de Venweg 41 te Brunssum. Na de bevrijding kreeg je familie Muis nog jarenlang een Kerstkaart van deze soldaat, zoals deze in 1947.
Bron: Jack Aldewereld
cgriffiths03
   
Dear Family Muis.
Christmas is here and my thoughts travel to Brunssum and you!

Inmiddels had Chris Griffiths vrouw en kind en was hij geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Ook toen bleef de familie Muis jaarlijks zijn kerstgroet ontvangen.
Bron: Jack Aldewereld
cgriffiths02
   

Poesie album van Netje van Nispen - 2e Spoorstraat No19 in Treebeek. Dit album werd volgeschreven door ingekwartierde Britse soldaten.

Mijn album heb ik lief
Wie hem weg pakt is 'n dief
Wie hem ooit zal vinden
Mag hem niet verslinden
Maar brengt hem gauw terug bij

Netje v. Nispen
Bron: Mevr. van Nispen

vnispen01
   
Driver Jack uit Aberdeen in Schotland - Bert uit Durham in Engeland.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen02
   
Beste Colette, God zegene U, dit schrijft Jack Heaton uit Davenport (Cheshire). Ook na afloop van de oorlog hadden de families van Nispen en Heaton nog regelmatig contact. Een langdurige vriendschap was geboren.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen03
   
Bovenste foto: soldaat Jack Heaton met zijn vrouw Mary.
Onderste foto: Netje van Nispen met twee van haar familieleden op bezoek bij de Britse bevrijder Jack Heaton in Engeland. Vlnr: Doris-nicht, Truus van Nispen-zus, Mary vrouw van Jack, Jack Heaton de ooit in Brunssum ingekwartierde soldaat en Netje van Nispen, het meisje van het poesie album.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen08
   
Wensby uit Londen - Good luck from Harry.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen04
   
A.S. Nichols uit Peterborough - Dalby uit York.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen05
   
George Rackham uit Devon - Hyland uit Essex.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen06
   
Craggs "Royal Airforce" uit Durham City - Hickman "RAF" uit Staffordshire.
Bron: Mevr. van Nispen
vnispen07
   
Britse soldaten verbroederen met de familie Posthuma uit Treebeek, waarbij de drank rijkelijk vloeide. Met een accordeon werd de stemming er goed ingehouden. Deze foto is genomen op de Maastrichterstraat thv het Leeuwstuk.
Bron: F. Posthuma
posthuma07
   
Britse soldaten verbroederen met de familie Posthuma uit Treebeek. De foto's zijn genomen op de Maastrichterstraat thv het Leeuwstuk.
Bron: F. Posthuma
posthuma08
   
Schotse militair Georg, welke samen met nog twee andere was ingekwartierd bij de familie Moorer, van de Delstraat 10 in Brunssum (voormalig Leeuwstuk). Zij waren slechts kort bij deze familie ingekwartierd, dwz van ±15 december 1944 t/m ±24 december 1944.
Bron: W. Moorer
wmoorer03
   
Britse soldaten poseren op hun "Bren Gun Carrier". De foto's zijn genomen ter hoogte van het Wok Restaurant De Lange Muur aan de Trichterweg.
Bron: F. Posthuma
posthuma09
   
Britse soldaten op de foto met inwoners van Treebeek. De "Bren Gun Carrier" was een gewild foto object. De foto's zijn genomen ter hoogte van het Wok Restaurant De Lange Muur aan de Trichterweg.
Bron: F. Posthuma

(EN)The Universal Carrier, also known as the Bren Gun Carrier from the light machine gun armament, is a common name describing a family of light armoured tracked vehicles built by Vickers-Armstrong and other companies.

The first carriers – the Bren Carrier and the Scout Carrier with specific roles – entered service before the war, but a single improved design that could replace these, the Universal, was introduced in 1940.

The vehicle was used widely by British Commonwealth forces during the Second World War. Universal Carriers were usually used for transporting personnel and equipment, mostly support weapons, or as machine gun platforms. With some 113,000 built by 1960 in the United Kingdom and abroad, it is the most produced armoured fighting vehicle in history.
Bron: Wikipedia
posthuma10
   
Ingekwartierde Britse militair "Jimmy" - familie Mulder, Treebeekstraat 36.
Op de achterzijde staat de volgende tekst:
All the best Pal - From Jimmy, Harringay (London).
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden03
   
Ingekwartierde Britse militairen in de tuin van de familie Mulder, Treebeekstraat 36, alwaar zij ingekwartierd waren.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
vanhelden07
   
Deze foto werd genomen in de wei van de familie Claessen, Rumpenerstraat 41 te Brunssum. Dhr. en Mevr. Claessen waren de uitbaters van café Claessen "Zaal Wilhelmina". Direct na de bevrijding deed zaal Wilhelmina dienst als; Keuken, danszaal, bioscoop en slaapzaal voor ingekwartierde soldaten. Op deze foto zien wij een van de dochters Claessen tussen twee Britse militairen staan.
Bron: Fieny van Kampen-Claessen
claessen08
   
Deze foto werd genomen in de wei van de familie Claessen, Rumpenerstraat 41 te Brunssum. Dhr. en Mevr. Claessen waren de uitbaters van café Claessen "Zaal Wilhelmina". Direct na de bevrijding deed zaal Wilhelmina dienst als; Keuken, danszaal, bioscoop en slaapzaal voor ingekwartierde soldaten. Op deze foto zien wij drie kinderen van Claessen met twee Britse militairen.
Bron: Fieny van Kampen-Claessen
claessen09
   
Deze foto werd genomen in de wei van de familie Claessen, Rumpenerstraat 41 te Brunssum. Dhr. en Mevr. Claessen waren de uitbaters van café Claessen "Zaal Wilhelmina". Direct na de bevrijding deed zaal Wilhelmina dienst als; Keuken, danszaal, bioscoop en slaapzaal voor ingekwartierde soldaten. Op deze foto zien wij twee van de dochters Claessen naast twee Britse militairen staan.
Bron: Fieny van Kampen-Claessen
claessen10
   
Foto links: Amerikaanse soldaat staat bij de ingangspoort van café Claessen "Zaal Wilhelmina" aan de Rumpenerstraat.
Foto rechts: Amerikaanse soldaat ergens in de buurt van Brunssum.
Bron: Fieny van Kampen-Claessen
claessendubbel
   
Herman Toepes uit Brunssum in Brits uniform.
Bron: Fieny van Kampen-Claessen

claessen12
   
Onbekende Britse soldaat, welke na de oorlog schreef met de ouders van Lia Adams. Helaas is de brief verloren gegaan. Lia is tijdens de bevrijding van Brunssum geboren. Haar ouders woonden op het voormalige Leeuwstuk.
Bron: Lia Adams
 liaadams02zw
   
Militair orkest speelt de zaal van café Gorissen aan de Kerkstraat plat tijdens de kerstdagen in 1944. De nummers van o.a. Glenn Miller en Benny Goodman worden ten gehore gebracht.
Bron: Webmaster
Klik op de foto van de band en luister naar Glenn Miller
cafegorissen01klein
   
Britse tankbemanning poseert voor hun sherman tank op het Lindeplein te Brunssum. Met zittend op de loop, Wally Bartley, en voor de tank v.l.n.r: Nobby Clark, Bill Crocker en George Altham. Zij behoorden tot de Britse 4th/7th Royal Dragoon Guards.
Bron: Nick Crocker, zoon van Bill Crocker
nickc04
   
Britse tankbemanning poseert voor hun sherman tank op het Lindeplein te Brunssum. Met zittend op de tank (links), Bill Crocker, op de loop, Wally Bartley, en voor de tank v.l.n.r: Des Penrose, Nobby Clark en George Altham. Zij behoorden tot de Britse 4th/7th Royal Dragoon Guards. Des Penrose zou later sneuvelen in België.

Bill Crocker wist zich nog het volgende te herinneren:
I ended up driving a tank into the town of Brunssum, Holland to help liberate the place. The troops were then billetted there for a while, during which time they had the privilege of sharing the home of the family Peters. There were 6 unmarried daughters, Annie, Jo, amongst them and one young son Fritz. Does anyone out there remember this family. I have met them back in the 80s and Mama Peters died at the grand old age of 102.
Bron: Nick Crocker, zoon van Bill Crocker
nickc05
   
De bestuurder van een Engelse tank was tijdelijk ingekwartierd bij de familie Holtus van de Veldstraat te Brunssum. Op deze foto wordt "Frank Taylor" uit Tenterden in Kent, bedolven onder bloemen en verwend met zelf gebakken taart.
Bron: Familie Holtus
holtusveld02
   
Foto genomen in de tuin van Kasteelstraat 36, bij de familie Silln-Verlinden (Rozengaard - Brunssum). U ziet hier Meneer en Mevrouw Silln-Verlinden met op de arm hun dochter, de eigenaresse van deze foto. Zij worden omringd door Engelse soldaten, waarvan de namen helaas onbekend zijn. Een van hen had echter als bijnaam Nobby.
Bron: M. J. H. Walbeehm-Silln
karelsill01
   
Onbekende Britse soldaat met zijn vriendin-vrouw. Hij was ingekwartierd bij de familie Deckers op de Rozengaard. Deze foto is genomen in Engeland door B. Wheelwright Photographic uit Bromwich.
Bron: Familie Deckers
deckers01
   
De kinderen Vroomen, van de Houserstraat 11 te brunssum, op de foto met de bij hun thuis ingekwartierde Britse militairen.
Bovenste rij: Josefina – Annie – Johanna.
Onderste rij : Christina – William – Catrina – Corolientje - Bill (Freddie).
Deze foto werd gemaakt bij foto Senden op de Dorpstraat.
Bron: Mevr. Jonker-Vroomen
jonkvroom02
   
Josefina "Fina" Vroomen poseert hier met de Engelse soldaat Bill (Freddie), welke bij hun thuis was ingekwartierd. Deze foto werd gemaakt bij foto Senden op de Dorpstraat.
Bron: Mevr. Jonker-Vroomen
jonkvroom01
   
Hier poseert Bill Crocker (2e van rechts), met zijn kameraden met een Brunssummer welke lid was van de "Binnenlandse Strijdkrachten". Deze foto is genomen in de tuin van hun tijdelijke Brunssumse verblijf.

De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) (officieel: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) was een op 5 september 1944 officieel opgezette bundeling van de tot dan toe weinig samenwerkende eigenlijke verzetsgroepen. De Binnenlandse Strijdkrachten kwam dan ook voort uit de drie belangrijkste verzetsgroepen: de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV).
Bron: Nick Crocker, zoon van Bill Crocker
nickc01zw
   
Bill Crocker's kameraden maken een dolletje in de tuin van hun tijdelijke adres in Brunssum. Zij waren tijdelijk "ingekwartierd" bij een Brunssumse familie.

(Inkwartieren: iemand, gewoonlijk een soldaat, een tijdelijk verblijf toewijzen in andermans woning).
Bron: Nick Crocker, zoon van Bill Crocker
nickc02zw
   
Vl.n.r: Bill Crocker, Wally Bartley, George Altham en een verdere onbekende kameraad in de tuin van hun tijdelijk thuis in Brunssum.
Bron: Nick Crocker, zoon van Bill Crocker
nickc03zw
   
Engelse soldaat Tom Mansson, geflankeerd door een Brunssumse schoonheid.
Bron: P. Santing
petersanting01
   
Britse bevrijders vieren kerst 1944 bij de familie Wiering in de Kerkstraat. Met geheel links Dhr. Loonen en uiterst rechts Mevr. Wiering-Dabekousen.
Bron: M. Hendrix + E. Wiering
mhendrix06klzw
   
Britse bevrijders vieren kerst 1944 bij de familie Wiering in de Kerkstraat. Op deze foto zien wij o.a: Dhr. Loonen, Mevr. Wiering-Dabekousen, Nico Wiering, Harry Wiering, Piet Wiering, Tony Wiering, Mia Wiering, Johanna Loonen, Nelly Loonen, Wiel Graus en Marcel Hendrix.
Bron: M. Hendrix + E. Wiering
mhendrix07klzw
   
Sidney Stratton

Engelse militair, oppasser bij Britse officieren en ingekwartierd bij de Fam. Snijders aan de Lindestraat 12 (nu 146). Is naderhand vertrokken naar Geilenkirchen waar hij nog een gans heeft geschoten en deze bij de Fam .Snijders heeft laten bezorgen. Op de foto staat de datum 1 dec. 1944. Ook hebben er in oorlog Duitse officieren in het huis aan de Lindestaat gewoond die zich overigens altijd correct hebben gedragen volgens de heer Snijders (geb: 1930).
Bron: Familie Snijders
sstratton01zw
   
Theo Arets van de Wieenweg met een bij hem thuis ingekwartierde Britse soldaat samen vastgelegd bij de "Beruchte Trap van Waltmans" aan het Lindeplein.
Bron: Familie van Oppen-Arets
theoarets01zw
   
De Britse soldaat Harry Hopkens bij de trap van Waltmans.
Bron: Webmaster
harryhopkens01
   
"With very best wishes"
B. Baket
Foto cadeau voor de familie van Mourik van de Langeberg, van de bij hun ingekwartierde Britse soldaat B. Baket. Ook deze foto werd genomen bij de "Trap van Waltmans".
Bron: Familie Roumen-van Mourik
famroumen01a
   
Britse soldaten bij de beruchte "Trap van Waltmans", aan het Lindeplein.
Bron: Mevr. de Jonge-Vlaandere
dejonge01a
   
Britse soldaten (43e Wessex Divisie) bij de beruchte "Trap van Waltmans".
Bron: Mevr. de Jonge-Vlaandere
dejonge03a
   
Fhil en Tom, twee Engelse soldaten laten zich vastleggen bij "het fotopunt van Brunssum", de trap van fotograaf Waltmans. Deze soldaten waren ingekwartierd bij de familie Timmermans uit de Dorpstraat. Tom (rechts), sprak iedere avond de volgende tekst tegen Mevr. Timmermans: "Mom i go to bed. Mom i see you in the morning. Goodnight Mom".
Bron: K. Timmermans
embpent01
   
Links: Larry Brown, 9th Troop, A squadron 9e R.T.R. Brunssum dec 1944.
Rechts: Jack Woods, 9th Troop, B squadron 9e R.T.R. Brunssum dec 1944.

The photographer at Brunssum did a roaring trade while the Ninth were there. Jack is wearing one of the tank suits (zoot-suits), specially designed to keep crews warm in the winter - which they did.
War Memories Jack Woods - Klik hier
Bron: Henk Bredewolt + Royal Tank Regiment Association
henkbred01klein
   
Boven: 9th Troop, B squadron 9e R.T.R. (Royal Tank Regiment). Brunssum dec 1944.

Met geheel bovenaan Trooper, Jack Woods, en rechts onder hem staand Trooper Cyrill Smith. In de tweede rij van onder, geheel rechts staat Trooper Charlie Merry.

Onder: Officieren van het 9e R.T.R. (Royal Tank Regiment). Brunssum dec 1944.

Van onder naar boven v.l.n.r.: Kapitein John Brecknell, Majoor Mike Reynell, Kapitein Robert Long, Luitenant Peter Beale, Luitenant McMahon, Luitenant Freddie Gritchlet, Luitenant John Stone, Luitenant David Scott - Luitenant Peter Bracewell.

In december 1944 the unit i served in, 9th Royal Tank Regiment of the British Army, spent a week in Brunssum. We were on our way from Roosendaal to Geilenkirchen to take part in operation Shears. Before the operation could start Hitler launched the Ardennes offensive, and we were moved down there in a counter-attack role. We remembered Brunssum with affection for its friendliness, comfortable billets, pit-head baths, and a photographer's studio that seemed to take a picture of everyone. The accompanying photo shows the officers of B Squadron. In the front row from the left are John Brecknell, Squadron commander Mike Reynell, killed in the Reichswald in february 1945, Roger Long and Peter Beale. (Bron: Peter Beale)
Bron: Henk Bredewolt
henkbred06
   
Links: Boekje thanksgiving service 2e Britse leger - "Memorial Service 30 Sept 1944".
Rechts: Staff Serg. George Rathke, 9th Troop, B squadron 9e R.T.R. Brunssum dec 1944.
Bron: Henk Bredewolt
henkbred04
   
10th Troop, B squadron 9e R.T.R. (Royal Tank Regiment). Brunssum dec 1944.

Van onder naar boven v.l.n.r.:
Sammy Joule (Trooper), Jock Riddel (Sergeant), Peter Beale (Luitenant), Len Holloway (Korporaal), Allan Flint (Trooper) - Titch Caldwell (Trooper), Norman Parsons (Trooper), Doug Bignell (Trooper), Ken Litherland (Trooper), Adrian Dibben (Trooper), Chalky White (Trooper), Jock Sanderson (Trooper) zittend - Lofty Earl (Trooper), Ray Webb (Trooper), Carforth (Trooper).
Op de kleine foto zien wij oud luitenant Peter Beale, woonachtig in Sydney Australië.
Op deze foto is hij 66 jaar oud (1989).
Bron: Henk Bredewolt
henkbred05
   
Sqms. Jim Lewis, 9th Troop, B squadron 9e R.T.R. Brunssum dec 1944.
Bron: Henk Bredewolt
henkbred03
   
Au-Revoir..Afscheidsconcert
Ontbinding, B squadron 9th BN R.T.R. sat 16h June 1945 - zaterdag 16 Juni 1945.
Getekend door alle militairen van dit betreffende squadron. Rechts in de trap staan alle steden vernoemd waar zij hebben gevochten, c.q. verbleven. Ook Brunssum word hierin genoemd.

Op de onderste foto zien wij Peter Norman "Berry" Veale. Hij was van juli 1944 tot 1945 de commanding officer Lt/Col van het 9th BN Royal Tank Regiment. Voor WO2 was hij bankdirecteur.
Bron: Henk Bredewolt
henkbred07
   
Trooper Charlie Merry, van de 9th Troop, B squadron 9e R.T.R. poseert op zijn Churchill tank met inwoners van Brunssum. Deze foto is gemaakt in dec 1944.
Bron: Henk Bredewolt

henkbred02
   
In veel Brunssumse gezinnen waren zowel Amerikaanse en Britse soldaten tijdelijk ingekwartierd, zo ook bij de familie Baartmans. Dat zien wij ook op deze foto's:

Links: Kapitein Ben met de zusjes Baartmans, Fons en Jeanette(rechts).
Rechts: John C. Croft, Royal Artillery - 86th Liverpool Regiment.
Deze foto's zijn ook weer genomen bij de "Trap van Waltmans".
Bron: J.Baartmans
baartmns01
   
Onbekende Britse soldaten bij de beruchte "Trap van Waltmans" (Foto Waltmans - Lindeplein te Brunssum). Deze twee soldaten waren na de bevrijding van Brunssum ingekwartierd bij de familie Kőfler, Kempstraat 18 te Brunssum.
Bron: Familie Kőfler
famkof01
   
Gezocht - John D. Knight uit London
Dhr. Kőfler, eigenaar van deze foto heeft in 2002 via het Limburgs Dagblad getracht de bij hem thuis ingekwartierde soldaat John D. Knight uit London te vinden. Echter zonder succes. Familie Kőfler was in deze tijd woonachtig aan de Kempstraat 18 in de wijk Schuttersveld. In de winter van 1944 is er door Amerikaanse soldaten een nummer op de voorgevel van hun huis geschilderd, wat betekende dat hier soldaten welkom waren. Eerst hadden wij Amerikanen ingekwartierd en later Britse soldaten, aldus Joseph Kőfler. Meestal waren ze met een man of vier, vijf. Soms waren ze ook maar met z'n tweeën. En ze bleven een week, hooguit veertien dagen. Ik vond het heel gezellig al die soldaten over de vloer, vertelt Joseph Kőfler. We aten samen en luisterden vaak s'avonds naar de radio. Rechts onder zien wij "Shirley", de dochter van soldaat John D. Knight uit London.
Bron: Familie Kőfler
famkof05
   
Ook de soldaat links(staand) op de foto was na de bevrijding van Brunssum ingekwartierd bij de familie Kőfler, Kempstraat 18 te Brunssum.
Bron: Familie Kőfler
famkof03
   
Deze Brunssumse schoonheden deden dienst als "Hulptroepen". Dit soort foto's was in de dagen na de bevrijding een absolute must. Gehuld in Britse uniformen, links - Betty Holtus, rechts - Onbekend. Foto werd genomen bij fotograaf Senden aan de Dorpstraat.
Bron: May Embrechts
hulptroepenmay01
   
John C. Croft, Royal Artillery - 86th Liverpool Regiment. In het midden zien wij zijn "battle dress", het jasje van het Britse veldtenue.
Bron: J. Baartmans
baartmns03
   

"De laatste der Veteranen"
Het verhaal van John C. Croft. Krantenartikel van 30 September 2009 (De Zuid-Limburger).
Bron: J. Baartmans
(klik hier voor het gehele artikel - Pdf file)
laatstederveteranenkrantklein
   
De kameraden van de bovenstaande John C. Croft. Het is helaas onbekend waar deze foto werd genomen.
Bron: J. Baartmans
baartmns05
   
Deze foto werd genomen aan de achterzijde van het Postkantoor aan de Raadhuisstraat in Brunssum. De bakfiets word bestuurd door de Engelse soldaat Retch. Achterop zit Jeanette Baartmans. In de bak zitten haar jongere broers en zusters. De bewuste bakfiets werd o.a. gebruikt voor het rondbrengen van de postpaketten, bovendien werden er de radio's mee opgehaald, welke door het Duits gezag gevorderd werden ter inbeslagname. Deze radio's werden opgeslagen in de kelder van het postkantoor. Fam. Baartmans runde in deze tijd het Postkantoor in Brunssum.
Bron: J. Baartmans

Radio was hèt massamedium tijdens de oorlogsjaren. In Duitsland speelde de radio een essentiële rol in de nationaal-socialistische propaganda. Zodra Hilversum was bezet, werd ook de Nederlandse radio onder Duits toezicht geplaatst. In januari 1941 werden de omroepverenigingen vervangen door één staatsomroep onder NSB-leiding.
 De meeste Nederlanders luisterden echter ondanks een verbod gewoon naar de zenders uit Engeland. Naast de BBC was dat twee keer per dag een kwartier lang Radio Oranje, de officiële zender van de uitgeweken Nederlandse regering. De wilskrachtige toespraken van koningin Wilhelmina uit Londen gaven hoop en moed. Daarom besloten de Duitsers in mei 1943 tot "tijdelijke inbeslagname" van de radiotoestellen. De poging van de Duitsers om de Nederlanders via de radio tot zich te winnen was mislukt. De inlevering van de radio's zou ook gedeeltelijk mislukken. Duizenden radio's verdwenen onder vloeren of achterin kasten en er werden allerlei radio-ontvangers in elkaar geknutseld om clandestien naar de radio te kunnen blijven luisteren.
Bron: Internet

Klik op een van de radio's voor de liedjes van Radio Oranje
baartmns06
   
Ook deze foto werd genomen aan de achterzijde van het Postkantoor. Wij zien hier de Britse soldaat Raymond.
Bron: J. Baartmans
baartmns04
   
Foto gericht aan Jeanette Baartmans te Brunssum. Op de foto ziet U meerdere Engelse soldaten en de Familie Thissen van de Lindestraat. Op de achterkant van deze foto staat de volgende tekst:

"A Souvenir to a very charming young lady"
Bernard, Edward, Eddie, George, Ken, Johnny - Dec 44
Bron: J. Baartmans
baartmns07
   
Dat er ook huwelijken werden gesloten tussen Brunssumse dames en hun bevrijders, bljkt wel uit deze foto. Op deze trouwfoto staat de Engelse soldaat, Fred Merrell naast zijn kerverse bruid, Hennie van Mameren van de Pelgrimsweg. Het bruidspaar is in Engeland gaan wonen, en Hennie woont daar nog steeds. Fred is helaas overleden.
Bron: Fam. Koort-van Mameren
koortvm02
   
Huwelijk van de Engelse soldaat Cyril Handley met de Brunssumse Gerry Posthuma in 1946, welke hij had leren kennen in Brunssum (bevrijding 1944). Het kersverse paar ging in Dorset in Engeland wonen.
Bron: Henk Bredewolt
henkbred08
   
Trouwfoto van de Treebeekse, Jo Ermens en haar Britse bruidegom, Sergeant Mc Carthy. Het huwelijk werd gesloten op 22 December 1945.
Johanna Maria Josephina Ermens is geboren op 14-11-1923 in Helmond, dochter van Johannes Adrianus Ermens en Johanna Catharina Wijnen. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 22-12-1945 in Heerlen (Gem. Treebeek) met C.A. McCarthy. C.A. is geboren in Ierland. Geheel rechts op de foto An Mulder (Geh. Van Helden), vriendin van Jo, welke op Treebeekstraat 36 woonachtig was. Foto's van Fam. Mulder zijn hogerop deze pagina te vinden.
Bron: Mevr. van Helden-Mulder
joermenshuw
   
Poëziealbum van Liesbeth Vlaandere uit Brunssum.
In december 1944 werd dit album beschreven en getekend door de bovenstaande Britse soldaten, welke bij de familie waren ingekwartierd.
Bron: Mevr. de Jonge-Vlaandere
dejonge10bew
   
Brunssum 6th Dec

My dearest Elisabeth
Where have you been
Are you coming to London
To visit the Queen
Me spraaken goot
HOLLANDS
KISS OOMA?

All the best
Liesbeth
Ooma Albert
London
England
Bron: Mevr. de Jonge-Vlaandere
dejonge07a
   
Poëziealbum van Liesbeth Vlaandere uit Brunssum.
Bron: Mevr. de Jonge-Vlaandere
dejonge09a
   
Deze Engelse soldaat "George" was ingekwartierd bij de familie Cals van de Bouwbergstraat in Brunssum - Toen Bouwbergstraat 26, later Bouwbergstraat 90. De aansteker (rechts) liet hij als geschenk achter.
Bron: Frans Cals
fcals01
   
Links: Johnny - Rechts: Jim.
Ook deze twee Engelse soldaten waren ingekwartierd bij de familie Cals.
Bron: Frans Cals
fcals02
   
Ook Freddie uit Engeland was ingekwartierd bij de familie Cals.
Bron: Frans Cals
fcals04
   
De Engelse soldaat "Clifford C. Barnett" was ingekwartierd bij de familie Cals van de Bouwbergstraat in Brunssum - Toen Bouwbergstraat 26, later Bouwbergstraat 90.
Bron: Frans Cals

De ingekwartierde Britten waren van de volgende onderdelen:
-The First Bat. The Worcestershire Regiment
- 43e Divisie Somerset Light Inf
- British Liberation Army
- 43e Divisie B.L.A.
- R.A.M.C. 43e Divisie
- 34e Army Tank Brigade
- H.Q. 8th Armed Brigade
- 147e Regiment R.A.C.
- D.A.A.G. 43e Divisie
- R.E.M.E. 214 Brigade H.Q.
- H.Q. 5 A.G.R.A.
- 1044 Sq. ft.
- 180 Sq. ft.
- 275 Sq. ft.
- 787 Sq. ft.
- 4536 Sq. ft.
- C. Platoon, 419th Heavy Battery
Bron: Webmaster
fcals05
   
Britse soldaat George Harris van de Somerset Light Infantry was ingekwartierd bij de familie Hoenen van de Rumpenerstraat 100 te Brunssum. Dhr Hoenen was schoenmaker.
Bron: Familie Hoenen
hoenen01a
   
Dit blik met als inhoud een Thee rantsoen (inhoud: thee, suiker en melkpoeder) werd door George Harris achtergelaten bij de familie Hoenen. Ht wordt nu nog gebruikt om allerlei klein naaigerei in te bewaren.
Bron: Familie Hoenen
hoenenzus01
   
Ook deze eerste hulp kit is achtergelaten door de Britse soldaat George Harris tbv de familie Hoenen.
Bron: Familie Hoenen
hoenenzus02
   
Ook dit baretembleem is achtergebleven bij de familie Hoenen. Dit behoorde toe aan een andere ingekwartierde Britse soldaat, welke diende in het Dorsetshire Regiment.
Bron: Familie Hoenen
hoenenzus03
   
Ook deze onbekende Britse soldaat was tijdelijk ondergebracht bij de familie van schoenmaker Hoenen aan de Rumpenerstraat 100 te Brunssum.
Bron: Familie Hoenen
hoenen05
   
Engelse soldaten in Schuttersveld. Deze foto's zijn genomen tussen eind 1944 en begin 1945 op de hoek van de Brunahildestraat-Schutterstraat-Schuttekampweg.

Staand v.l.n.r: Cyril , Danny, Lambert Kort, Hennie K, Frenkie, ?.
Voorste rij v.l.n.r: Albert Kort, Sjaak Kort.
Zij staan voor een Britse Bedford MWD - Type: 15 CWT.
Bron: Albert Kort
kort01
   
Bovenste foto: Danny - Onderste foto: Hennie Kort.
Type voertuig: Britse Bedford MWD - Type: 15 CWT.
Bron: Albert Kort
kort02
   
V.l.n.r: Sjaak Kort, Cyril, Lambert Kort, Albert Kort.
Bron: Albert Kort
kort03
   
Engelse soldaten in Schuttersveld. Deze foto's zijn genomen tussen eind 1944 en begin 1945 op de hoek van de Brunahildestraat-Schutterstraat-Schuttekampweg.

V.l.n.r: Lambert Kort, Arthur, Sjaak Kort, Albert Kort, Danny.
Bron: Albert Kort

kort04
   
Bovenste foto v.l.n.r: Danny, Frenkie, Sjaak Kort, Albert Kort, Cyril.
Onderste foto v.l.n.r: Cyril, Mr. Kort, Danny, ?, ?.
Bron: Albert Kort

kort05
   
Engelse soldaten in Schuttersveld. De bovenstaande foto's zijn genomen tussen eind 1944 en begin 1945 op de hoek van de Brunahildestraat-Schutterstraat-Schuttekampweg. Het voertuig op al deze foto's betreft een Britse Bedford MWD - Type: 15 CWT.

Hier zien wij Arthur welke als Britse soldaat ingekwartierd was bij de familie Kort. Hij zou enige tijd na deze opname sneuvelen in Duitsland. Ook Cyril welke te zien is op meerdere bovestaande foto's liet in Duitsland zijn leven.
Bron: Albert Kort
kort06
   
De dochter van de familie Peeters van de Spoordwarsstraat 2, bij de we mogen wel zeggen "Beruchte Trap van Waltmans", het fotopunt van Brunssum tijdens de dolle dagen na de bevrijding.
Bron: Familie Peeters
peeters02zw
   
"Eggelaan november 1944"
Op deze foto zien wij naast de Amerikaanse soldaten, als 2e van links, Frans Perescis, en als 2e van rechts, Jan Arts. Frans Perescis is hier net terug uit zijn krijgsgevangenschap (o.a: Bremen, Polen en Bergen Belsen).
Bron: Familie Perescis
perescis01
   
Poster van de Groote Brunssumse Bevrijdingsfeesten van 30 aug t/m 2 sept 1945. Tijdens deze feesten was Brunssum "sprookjesachtig versierd en verlicht" naast verschillende concerten was er een etalage wedstrijd, kinderoptocht, danspaleis, stadsloop, verder waren er kinderfeesten, sportwedstrijden en de clou was een Groote Bevrijdingsoptocht met ruim 50 praalwagens en groepen. Ter afsluiting van deze feestelijkheden was er een grootsch vuurwerk.
Bron: Gemeente Brunssum
posterbev002
   
31 aug 1945. Een bevrijdingsoptocht trekt door de straten van Brunssum.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
bevtocht4501azw
   
31 aug 1945. Een bevrijdingsoptocht trekt door de straten van Brunssum.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
bevtocht4502bzw
   
31 aug 1945. Een bevrijdingsoptocht trekt door de straten van Brunssum.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
bevtocht4503czw
   
31 aug 1945. Een bevrijdingsoptocht trekt door de straten van Brunssum. In het midden van deze praalwagen zien wij het woord "VREDE".
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
bevtocht4504dzw
   
31 aug 1945. Een bevrijdingsoptocht trekt door de straten van Brunssum.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
bevtocht4505ezw
   
Een groep "Moffen" (Duitse soldaten) trekt door de Kerkstraat. Uiteraard werd in de bevrijdingsoptochten de bezettingsperiode niet vergeten.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets

Mof is een scheldwoord voor een Duitser. Het woord "mof" wordt in Nederland en in Vlaanderen gebruikt. Het werd daar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebruikt.
Bron: Wikipedia
jpsmeets17
   
Ook over de Steenbergstraat trekt een bevrijdingsoptocht. Voor op de wagen staat in Duits uniform Opa Piet Vlaandere, de opa van onze bron.
Bron: Mevr. de Jonge-Vlaandere
dejonge05
   
"Leve De Vrijheid"

Ter herinnering aan de bevrijding van Brunssum door de Amerikanen 19 sept 1944. Deze schitterende tekening werd gemaakt door Marcel Hendrix.
Bron: M. Hendrix
levedevrijheidklein
   
Marcel Hendrix tekende in 1944 deze schitterende prent m.b.t. de bevrijding van Brunssum door het Amerikaanse leger. (foto 2014 - webmaster).
Bron: M. Hendrix
Foto: Webmaster
mhendrix24klr
   
Tijdens de slag om Venray najaar 1944 werd de psychiatrische inrichting Sint Anna bijzonder zwaar door het oorlogsgeweld getroffen. Onder erbarmelijke omstandigheden overleden veel bewoonsters als gevolg van uitputting en gebrek aan medische voorzieningen. Daarnaast vielen er vele doden te betreuren die door direct oorlogsgeweld om het leven kwamen. Hun namen werden opgetekend, opdat we hen niet zullen vergeten. Onder de vele slachtoffers was ook de 19 jarige Wanda Porowski uit Brunssum. Zij stierf op 05-10-1944. Het monument van de psychiatrische inrichting Sint Anna is thans geplaatst naast het Venrays oorlogsmonument. Het stond voorheen op de "geruimde" begraafplaats van Sint Anna.
Bron: Sjeng Ewalds
monumentvenray01
   
12 okt 1944. Evacuatie, Vijverstraat 32.
Deze tekst staat op de achterzijde van de foto's. Meer is hierover helaas niet bekend.
Bron: J.P.
joeynw2016mrt17
   
Aloysius, Carolina Heesbeen - geboren 6 september 1920 te Brunssum, gesneuveld te Moresnet (B) op 17 oktober 1944 in dienst van het Amerikaanse leger. Aloysius lag eerst begraven op de R.K. begraafplaats te Rumpen. Thans is zijn laatste rustplaats het Ereveld in Loenen.
Zijn oudere broer Johan, Anna Heesbeen - geboren 22 oktober 1914 te Best, werd op 13 februari 1945 door de Duitsers vermoord te Oranienburg (D) - lager Sachsenhausen.
Bron: Johan Heesbeen

Sachsenhausen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi-Duitsland. Het kamp lag 35 kilometer van Berlijn en werd in 1936 gebouwd door gevangenen. Het kamp lag in de wijk Sandhausen (tegenwoordig Sachsenhausen, net als het kamp zelf) in de stad Oranienburg.
Bron: Wikipedia
aloyheesb04
   
Graf van Aloysius, Carolina Heesbeen op het Ereveld in Loenen.
Bron: Johan Heesbeen
aloyheesb05
   
Ook nadat Brunssum bevrijd was duurde de oorlog nog lange tijd voort. Zo ook in het verre oosten. Hier overleed op 10-11-1944 Mathieu Lenssen uit Brunssum in een "Jappenkamp" te Sumatra (Indonesië).
Bron: Familie Overhof
overhof04zw
   
Op 17 december 1944 gaf het Rumpens Mannenkoor samen met de Brass Band "Kunst & Vriendschap" een spetterend optreden in zaal Wilhelmina te Brunssum. Dit "Grand Concert" werd als bedankje opgevoerd voor de Britse troepen.
Bron: May Embrechts + Website RMK 1921
rmk1944
   
Bonkaart voor het bevrijde Nederlandsche gebied.
Ook na de bevrijding bleef alles nog geruime tijd op de bon. Denk hierbij aan:
-Taptemelk
-Aardappelen
-Brood
-Vleesch
-Boter
Bron: M.P.
plagmarc21
   
Tijdens de oefeningen op de heide gebruikten de Amerikanen o.a. de rechts afgebeelde doelen, welke een "Duitse soldaat" afbeelden.
Links zien wij "het" geweer van de Amerikaanse troepen, de M1 Garand.
Bron: M.P.

De M1 Garand is een semiautomatisch geweer dat zijn diensten in het Amerikaanse leger vooral bewees tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men noemt het dan ook wel 'The rifle that won the war' (= het geweer dat de oorlog won.) De Amerikaanse generaal George Patton was zeer te spreken over het 'M1 Garand' geweer.
Bron: Wikipedia 
plagmarc27
   
Johan(n) Hendrik Stevelmans "Harry" - Waffen SS.

Zijn oude kameraad uit Brunssum, Wiel Gommans eveneens van de Maastrichterstraat, wist mij nog het volgende verhaal te vertellen:

Wiel en Harry werden opgepikt door de Duitsers nadat zij op de terugweg naar Limburg de verkeerde trein hadden genomen. Dit gebeurde in Amsterdam, waar zij na de mijnstaking heen waren getogen, en enkele dagen hadden verbleven. Hierdoor belanden zij in Ede, waar zij door de Duitsers een week in een kamp werden gestopt. Hierna werden zij uit elkaar gehaald en zagen elkaar nooit meer! Wiel Gommans werd door de Duitsers tewerkgesteld in Mannheim (D), waar hij puin moest ruimen. Bij terugkeer in Nederland werd Wiel 1 ½ jaar vastgezet, omdat men dacht dat hij in Duitse dienst was geweest. Hij werd eerst vastgezet in Voerendaal en hierna moest hij werken in de Mijn Willem-Sophia. Wiel’s naam werd hierna van alle blaam gezuiverd, daar men niets kon bewijzen. Wiel heeft nooit geweten wat met Harry is gebeurd. Hij was dan ook zeer verrast na ruim 65 jaar zijn sterbeurkunde te zien (14-05-2011). het is niet te achterhalen of dit de juiste weergave van de feiten is.
Bron: Mevr. Stevelmans + Wiel Gommans
stevelmansh01
   
Sterbeurkunde van de Brunssummer; Johan Hendrik Stevelmans, geb 27 september 1921 te Brunssum. Woonachtig op de Maastrichterstraat 11 aldaar. Hierop zien wij dat "Harry" als Panzergrenadier diende bij de SS. Hij overleed op 22 januari 1945 te Spuri/Lettland.
Bron: Mevr. Stevelmans
stevelmansh02
   
Vluchtelingen-Verklaring
De gemeente Coevorden neem in maart 1945, E en M van Akker uit Brunssum op als Oorlogsgeweldvluchtelingen. Hun laatste adres in Brunssum was Kempstraat 24.
Bron: M.P.
plagmarc17
   
De Brunssummer Gerard Peeters uit de Bongardstraat trad tijdens de oorlog in Duitse dienst bij de SS. Na de bevrijding moest hij voor straf mijnen ruimen, o.a. in Venray en omgeving. Hier stierf hij op 28 augustus 1945 samen met 2 van zijn ex strijdmakkers toen een van hen op een S-mijn trapte. De lijken van de slachtoffers zijn door personeel van het 1ste Nederlandse "Bomb Desposal", onder wiens toezicht de betrokkenen bezig waren met het opruimen van mijnen, overgebracht naar het interneringskamp te Vught.
Bron: Sjeng Ewalds
venraybrsmss
   
S-mijn (Schrapnellmine in Duits), door de Amerikanen genoemd "Bouncing Betty", is de bekendste antipersoonsmijn gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Wanneer geactiveerd, springen deze mijnen in de lucht en ontploffen ter hoogte van de heup. Bij die explosie schieten allerlei scherpe stukken staal in alle richtingen. De S-mijnen zijn ontwikkeld door Duitsland in 1930 en veel gebruikt door het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog. De mijn was ontworpen om gebruikt te worden in open plaatsen om onbeschermde infanterie te doden.
Bron: Wikipedia
smijnduits
   
Document van de Duitse gravendienst (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), waarin wordt aangegeven dat de op 9-2-1922 te Brunssum geboren, Max Neumann welke sinds 5-9-1945 wordt vermist, ligt begraven te Tscherepowez in Rusland. Hij zal t.z.t. worden overgebracht naar een Duitse militaire begraafplaats.
Bron: M.P.
maxneumann01
   
Poster van het 'Kampioenschap Wielrennen' op 29-09-1946, ter gelegenheid van onze bevrijding. Het parcours:
- Hokkelenberg
- Schiffelerstraat
- Lindestraat
- Maastrichterstraat
- Bexdellestraat
- Heufkestraat
- Hokkelenbergstraat
Bron: Gemeente Brunssum
posterbev001
   
Kamp van gedetineerden aan de Venweg te Brunssum. (Bewarings- en Verblijfskamp 'Hendrik') in grijze vierkant. De N.S.B´ers, SS' ers en politieke gevangenen werden tewerkgesteld in de staatsmijn Hendrik, en konden op deze manier hun straf uitzitten. Rechts van het kamp ziet U de staatsmijn Hendrik.
Bron: Gemeente Brunssum
nsbkampvenwegoverzicht
   
Gestraften in de Mijn.

Artikel uit het weekblad "Eigen Erf" van 19-3-1949.
In dit artikel doen verslaggevers het verhaal over gewezen S.S.ers, N.S.B.ers, Landwachters of hoe zij allemaal enkele jaren geleden nog mochten heten. Nu zijn zij gevangenen in een Mijnkamp in Brunssum, Eygelshoven en Heerlen of juister gezegd in een Rijkswerkinrichting. Mijnwerkers die zich aanboden om mede te helpen de kolenslag voor Nederland te winnen.
Bron: Webmaster
(klik hier voor het hele artikel - Pdf file)
gestraften01
   
Geachte heer Scholten,
Deze foto, genomen tijdens mijn verblijf in het,, mijnkamp Hendrik’’.
De foto dateert van augustus 1947, voor onze verblijfsbarak van het kamp.
Met groeten: J van T

J van T was een van de vele Nederlandse jongens die zich aanmelden voor de SS.
(klik hier voor zijn verhaal - Pdf file)
jvtkopie
   
De gebouwen van het strafkamp aan de venweg. Op de linker foto ziet U nog de gebouwen van de staatsmijn Hendrik op de achtergrond.
Bron: Fotograaf A.K.H. Adriaens
gedkampbrsm02
   
Bewakers van het Bewarings- en Verblijfskamp 'Hendrik' aan de venweg.
Bron: Webmaster
bewakerskamphendrik
   
Armband Politieke Gevangene - Militair Gez. Mijnstreek.
Bron: J.P.
polgevangene
   
Originele indexkaarten van het aantal gedetineerden in het voormalige kamp van gedetineerden aan de Venweg te Brunssum (Bewarings- en Verblijfskamp 'Hendrik'). Dit strafkamp is hier geweest van 1946 tot en met 1950. Hier zijn in totaal 61 personen ondergebracht geweest. In 1950 heeft de laatste bewoner het kamp verlaten. De N.S.B´ers, SS' ers en politieke gevangenen werden tewerkgesteld in de staatsmijn Hendrik, en konden op deze manier hun straf uitzitten.
Bron: Gemeente Brunssum
gedkampbrsm01
   
Brieven verstuurd uit het Bewarings- en Verblijfskamp 'Mijnkamp Hendrik' te Brunssum in 1948.
Bron: A. van der Linden
brievenstrafkamp
   
Allerlei kranten/knipsels mbt Bewarings- en Verblijfskamp 'Mijnkamp Hendrik' te Brunssum. Met rechts boven de zaak tegen de Douwe Luurs, landwachter uit Friesland, welke in het kamp in Brunssum verbleef. Rechts onder zie wij een uitsnede van de Brunssumse telefoongids. Het bewaringskamp Hendrik had telefoonnummer 329. Justitie-Dir. rijkswerkinr en strafgev in de mijnstreek te schrieversheide (Heerlen) had telefoonnummer 404.
Bron: Webmaster
strafkamp02
   
Rijkswerkinrichting ‘De Passart’ te Treebeek (1947-1951).
Volgens de Rijksbegroting 1948 werd Rijkswerkinrichting (RWI) ‘De Passart’ te Treebeek in 1947 in dienst gesteld. Behalve dit interneringskamp waren er nog enkele andere strafgestichten in de Oostelijke Mijnstreek. De heer Christiaan Abel Arnoldus (1890-1991) werd ‘Hoofddirecteur Strafgestichten Mijnstreek’. Hij woonde te Heerlerheide. De capaciteit van ‘De Passart’ bedroeg circa 500 geïnterneerden, enkel mannen. Volgens de Rijksbegroting 1950 telde ‘De Passart’ medio november 1949: 516 geïnterneerden, waarvan 466 politiek veroordeelden. Het kamp lag in ‘Tuindorp’, vrijwel naast de Staatsmijn Emma, bereikbaar via de Passartweg. Het kamp zou 21 barakken hebben geteld. In deze barakken verbleven onder meer gewezen Waffen-SS’ers.
Via andere strafkampen geworven en geselecteerde politieke delinquenten verrichtten op vrijwillige basis, in aparte diensten en ploegen, (ondergrondse) arbeid in Staatsmijn Emma. In colonnes en onder bewaking liepen zij vanaf het kamp naar de Emma en terug.
Bron: Land van Herle
(klik hier voor meer informatie mbt RWI "De Passart" - Pdf file)
kampemmaww2
   
Een lange rij mannen, gehuld in oude soldatenjassen, op weg naar hun werk in de mijn "Emma". Op de voorgrond het prikkeldraad, op de achtergrond de mijn. Dit zijn de twee polen, waartussen het leven voor de politieke delinquenten zich afspeelt. Zij verblijven in Rijkswerkinrichting (RWI) ‘De Passart’.
Bron: DSM Archief
kampemmaww1
   
Blijkbaar was een gedeelte van (RWI) ‘De Passart’ ingericht als vrouwen-bewaringskamp. Dit bewaringskamp te Treebeek zoekt 12 verpleegsters voor hun ziekenhuis.
Bron: Webmaster
strafkamp03
   
Oud brandkastenkraker Cor van Hout was ooit bewaker in het interneringskamp in Treebeek.

"Ik zat daar ooit 3 maanden, gewapend met pistool en al, toen ik bij de directie werd geroepen voor een ondervraging" zegt hij. Ze waren er achter gekomen, dat ik in concentratiekamp Fargen had gezeten en vroegen 'Cor, wat doe je als je hier een van die sadisten van toen tegenkomt'. Dan schiet ik hem gelijk dood, zei ik. Ik kon gelijk mijn wapen inleveren en vertrekken.
Bron: Webmaster
strafkamp01
   
Van "Oostfront naar Kolenfront"
Artikel uit het LD van 9 feb 2016.
13.000 NSB'ers, Waffen-SS'ers en andere verraders die na hun veroordeling te werk worden gesteld in de Limburgse mijnen, om de kolenproductie op te voeren.
Bron: LD
(klik hier voor het hele artikel - Pdf file)
mijnkampenld01
   
Voetbalwedstrijd met voormalige Engelandvaarders, o.a. 4 uit Brunssum, waaronder Godderij en Jan Peters. Helaas is niet meer bekend over deze foto.
Bron: Jan Plagge
plagge04
   
Januari 1946.
Het Nederlandse 1102 G-T-Coy / C-platoon is neergestreken op het Lindeplein te Brunssum.
Bron: T. Spronk
tnauts06
   
Piet Meulenberg uit Brunssum hielp bij het opruimen van explosieven door geheel Nederland. Piet deed dit mijn zijn kameraden Piet Hendriks van De Egge en Dhr. Wessels van Schuttersveld. Piet Meulenberg woonde aan het Lindeplein 4 te Brunssum.
Bron: Familie Meulenberg
pmeulenberg01
   
Ook in de jaren na het einde van WO2 werden er diverse bevrijdingsoptochten georganiseerd. Hier zien wij een wagen met een Indonesisch tafereel over de Kerkstraat-Dorpstraat trekken. In het hutje op de achterkant van de wagen zit het Dorpshoofd "Kepala Kampong". Op het voorste bord staat de tekst "Kampong Oedjoeng".
Bron: Jo Schobben
joschobben04
   
50 jarig regeringsjubileum Wilhelmina 1948.
Ter ere hiervan trekt een bonte stoet door de straten van Brunssum. Ook de oorlogsjaren worden aangehaald. Hier zien wij "Adolf" met zijn troepen langs het gemeentehuis van Brunssum trekken.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
regjub4801bew
   
Gedenkt onze Helden

50 jarig regeringsjubileum Wilhelmina 1948.
Ter ere hiervan trekt een bonte stoet door de straten van Brunssum.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum
regjub4802bew
   
Brief van een Engelse veteraan, welke ingekwartierd was bij familie Nauts van Hotel De Kroon aan de Rumpenerstraat te Brunssum. In 1963 schrijft hij deze brief aan Mrs. K. Nauts, die toen woonachtig was op Oeloven 38 in Brunssum.
Bron: T. Spronk
(klik hier voor de brief aan Keetje nauts - Pdf file)
tnauts20
   
Tot op heden zijn er warme contacten tussen inwoners van brunssum en hun bevrijders, c.q. familieleden in Amerika en Engeland. In 1964 stuurde Angelo R. Dintino uit Amerika, welke direct na de bevrijding was ingekwartierd bij de familie de Boer van de Vijverstraat 100, dit gelukstelegram aan de dochter van deze familie. Hij sprak hierin zijn "Blessings" uit voor een lang en gelukkig huwelijk.
Bron: Dhr Weening
weening01
   
"Weerzien na 48 jaar"
23-12-1992. De Engelsman Tommy Little bezoekt de familie Verhoog, bij wie hij als jonge soldaat tijdens de kerst van 1944 was ingekwartierd.
Bron: LD
(Klik op afbeelding - zoom in)
tommylittle01klein
   
Nooit geplaatste plaquette ter herinnering aan WO 2. Het was de bedoeling deze te plaatsen op het adres Akerstraat 105 te Brunssum.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten Willem, Hubertus Fijten en zijn vrouw Maria Fijten-Kuipers hier joden onderduiken met gevaar voor eigen leven en dat van hun gezin.
Een joods meisje van 17 jaar is helaas omgebracht in concentratiekamp Bergen-Belsen.
Na de bevrijding van Brunssum in september 1944 was hier aan de Akerstraat 105 een noodlazaret van de Amerikanen gevestigd.
De plaquette hangt thans bij de stichting medische dienst in Herten.
Bron: Alex Fijten
fijtenalex01

© 2014 ww2insouthlimburg.nl - mail: info@glorysmile.nl

puksuperhigh tekst