Voerendaal

Holländische Bunker - Voerendahl 18-5-40
Dat schreef deze Duitse soldaat op de achterzijde van de foto, genomen bij een Nederlandse bunker in Voerendaal.
Bron: M.P.
plagvoerendaal
   
Distributie stamkaart van Johannes, Hub Zenden uit Voerendaal.

De Eerste Distributiestamkaart werd vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland ingevoerd. De kaart uitwisselen met anderen (familieleden en anderen) was verboden. De Tweede Distributiestamkaart werd door de Duitse bezetter ingevoerd om de duizenden onderduikers van voedsel af te snijden. (Deze mensen zaten veelal ondergedoken, omdat zij niet voor de Duitse bezetter wilden werken in Duitsland). Wie immers geen stamkaart had, kon geen bonnen krijgen en dus ook geen voedsel en andere goederen kopen. Om aan de Tweede Distributiestamkaart te komen, moest men zich eerst bij de overheid melden met het Persoonsbewijs. Was dit in orde (er waren wel vervalsingen in omloop), dan kreeg het Persoonsbewijs en de Stamkaart een controlezegel opgeplakt. Zat men ondergedoken (deze mensen hadden veelal een vervalst Persoonsbewijs), dan kon men zich niet legaal melden en dus verkreeg men geen stamkaart en dus ook geen distributiebonnen. Deze maatregel werd door het Ambtenarenverzet zorgvuldig gesaboteerd. Tot irritatie van de Duitse Overheid bleken er uiteindelijk meer stamkaarten verstrekt dan de bevolking volgens haar groot was, zonder dat duidelijk was waar gefraudeerd was.
Bron: P.R. + Wikipedia
prompen13
   
Distributie stamkaart van Anna, Maria Zenden uit Voerendaal.

Verzetsgroeperingen gingen dan ook tijdens de oorlog over tot het overvallen van de kantoren waar de bonnen werden bewaard, de distributiekantoren. De aldus verkregen bonnen werden verdeeld onder personen die onderduikers hadden, zodat men extra voedsel voor de onderduikers kon kopen. De meest spectaculaire overval was de Tilburgse zegeltjeskraak op 25januari 1944, waarbij 105.000 z.g. Rauterzegels ten behoeve van de Tweede Distributiestamkaart werden buit gemaakt.
Bron: P.R. + Wikipedia
prompen11
   
Persoonsbewijs van Ramaekers, Margaretha Hubertina, wonende te Voerendaal (Heerlerweg 27).
Bron: Jozef Waltmans

Het persoonsbewijs is een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal. De "V" bovenaan het persoonsbewijs, staat voor de plaats Voerendaal.

In april 1941 werden alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. Het bewijs had op de voorkant een pasfoto. Andere gegevens die het bevatte waren: De vingerafdruk van de betrokkene De woonplaats van de betrokkene De geboortedatum en het geslacht van de betrokkene.
Bron: Wikipedia
jozefwaltmans04
   
Op zondag 17 september 1944 tijdens de doortocht van Amerikaanse troepen in Kunrade, werden onstaande foto's gemaakt. De foto's werden gemaakt door een zekere Heer Miller? Soldaten op foto's zijn van de 30th Infantry Division, 119th Infantry Regiment, 1st Batallion, ? Company. En de tanks behoorden tot de 743rd Tank Battalion, C-Company.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer01
   
Zondag 17 september 1944, doortocht van Amerikaanse troepen in Kunrade.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer03
   
Zondag 17 september 1944, doortocht van Amerikaanse troepen in Kunrade.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer04
   
Zondag 17 september 1944, doortocht van Amerikaanse troepen in Kunrade.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer05
   
Zondag 17 september 1944, doortocht van Amerikaanse troepen in Kunrade.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer06
   
Zondag 17 september 1944, doortocht van Amerikaanse troepen in Kunrade.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer02
   
Tank Trekker met tank van het 628th Tank Destroyer Battalion in de omgeving van Voerendaal.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer08
   
De M26 Pacific Tank Trekker is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld als trekker voor het vervoer en bergen van zware tanks. Het Amerikaanse leger gaf het voertuig de aanduiding: Truck, 12 ton, 6x6, Tractor M26. In combinatie met een 40 ton oplegger (M15) werd de combinatie ook wel M25 genoemd.
Bron: Wikipedia
m26pacific
   
Sergeant Heldreth van B-Company 295th Engineer Combat Battalion laat enkele verwoeste stukken zien in Kunrade (september 1944).
Bron: Ben Savelkoul
benvoer07
   
Boerderij Lindelauf (Valkenburgerweg). Duidelijk zichtbaar zijn de sporen van beschietingen.
Bron: Ben Savelkoul
benvoer09
   
Amerikaanse soldaat uit Californië USA, genaamd Joe…was van Italiaanse komaf. Hij was ingekwartierd bij de ouders van mevr. Leers, fam. Ploumen, welke woonachtig waren op een boerderij in Heek (Gem. Voerendaal), tussen Klimmen en Valkenburg. Joe heeft na de oorlog een huwelijksaanzoek aan mevr. Leers gedaan, welke hierop niet is ingegaan.
Bron: Mevr. Leers
soldleers01

© 2014 ww2insouthlimburg.nl - mail: info@glorysmile.nl

puksuperhigh tekst