Joseph Peter Smeets

De Brunssumse mijnwerker Joseph Peter, "Joep" Smeets werd tijdens de mijnstaking van 1943 door de Duitse bezetter gearresteerd en flink toegetakeld, waarna hij naar Kamp Vught werd overgebracht. Van hieruit werd hij op transport gezet naar München, waar hij terecht kwam in het concentratiekamp Allach. Allach was een Duitse porseleinfabriek en het was het grootste nevenkamp van Dachau. Kamp Allach werd op 19 maart 1943 geopend. In het kamp werd niet alleen het Allach porselein gemaakt maar ook voor de Duitse oorlogsindustrie gewerkt. Er was een smederij waar zwaarden en dolken werden gemaakt. De smid gebruikte dezelfde SS-merktekens als op het porselein werden gebruikt. Verder leverde het kamp arbeiders aan de BMW fabriek waar vliegtuigmachines werden geproduceerd en gerepareerd. Hier deed Joseph onder erbarmelijke omstandigheden dienst, hij maakte er BMW onderdelen. De gevangenen werden gesplitst in mannen en vrouwen, maar ook in joden en niet-joden. Gemiddeld waren er 3500 mannen en 250 vrouwen, maar de aantallen schommelden. Net als veel andere kampen maakte Allach gebruik van Stehbunkers, die nog kleiner waren dan die in Dachau. Na veel ontberingen werd Joseph op 29 april 1945 door de Amerikanen bevrijd. In juni 1945 keerde Joseph terug naar Brunssum. Op de linker foto zien wij Joseph Peter Smeets in zijn Kamp uniform voor zijn woning aan de Heulenderstraat. Deze is genomen direct na aankomst in Brunssum. Verder zien wij rechts een origineel document van Joseph uit het concentratiekamp en een stuk van het uniform zoals door hem gedragen met hierop de “Rode Driehoek”, welke stond voor een politieke gevangene!
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets12
   
Persooonsbewijs van Wilhelmina Hubertina Geraedts, de echtgenote van Joseph Smeets.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets04
   
Het hoofdgebouw van de staatsmijn Hendrik te Brunssum, waar Joseph werkzaam was als mijnwerker.
Bron: Heemkundevereniging Brunssum

jpsmeets18
   
Distributie stamkaarten van Joseph en Wilhelmina.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets05
   
Op 3 mei 1943 werd Joseph Peter Smeets als mijnstaker, thuis door politie Linsen en de SD (Sicherheitsdienst) gearresteerd en overgebracht naar het "Deutsches Haus" aan de St. Josephstraat te Hoensbroek. Van hieruit ging hij samen met Peters uit Beek en Kreusen uit Heerlen op transport naar het beruchte hoofdkwartier van de SD in Maastricht (Wilhelminasingel 71). Hier werd hij standrechtelijk ter dood veroordeeld. Het vonnis is niet voltrokken en werd omgezet naar 15 jaar tuchtstraf. Joseph werd in Maastricht verhoord door de beruchte SD'er Ströbel, en werd flink mishandeld voordat hij verder ging op transport naar kamp Vught.
Linksboven: het Deutsches Haus in Hoensbroek.
Linksonder: Ströbel en uniform zoals gedragen door de SD
Rechts: Wilhelminasingel 71 te Maastricht, het toenmalige SD hoofdkwartier
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets07
   
Concentratiekamp "Herzogenbusch" (Vught), waar Joseph Peter Smeets verbleef van mei 43 tot mei 44. Hier werd hij eerst 6 maanden lang opgesloten waarna hij bij een werkcommando werd ingedeeld.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets08
   
Originele documenten van de "Bergwerker" (Mijnwerker), Joseph Peter Smeets uit kamp Vught (nummer 4142-blok 22), en Dachau (nummer 68971).
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets08a
   
Op 24 mei 1944 ging Joseph op transport naar concentratiekamp Dachau. Deze reis in veewagons voerde langs Venlo-Keulen-Mannheim en eindigde in Dachau. Hier kreeg hij zijn uiteindelijke registratienummer "68971". Hier zag Joseph met eigen ogen de meest verschrikkelijke dingen, uitgevoerd door het NAZI-regime. Na vier weken veblijf in een barak werd hij uiteindelijk naar Allach bij München gestuud. Dit was een buitencommando van Dachau. Joseph werd hier bij de BMW fabrieken tewerkgesteld, waar o.a. vliegtuigmotoren werden gebouwd. Op 30 april 1945 werd dit kamp door de Amerikanen bevrijd.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets11
   
Op 24 juni 1945 keerde Joseph Peter, "Joep" Smeets als wrak terug in Brunssum. Hij woog op dat moment nog geen 50 kilo meer. Hij is hierna ruim 6 maanden thuis verpleegd om weer op krachten te komen. Joseph bleef echter een geestelijk en lichamelijk wrak, dit ging o.a. gepaard met angstaanvallen, hij zag constant hoe mensen werden opgehangen en doodgetrapt. Door de vele mishandelingen die hij zelf had ondergaan, had hij ook voortdurend pijn in zijn gehele lijf!
Links: De net teruggekeerde Joep Smeets voor zijn woning aan de Heulenderstraat 20 te Brunssum.
Rechts boven: De hele familie Smeets-van Marwijck, welke de woning aan de Heulenderstraat 20 hadden versierd (Welkom Thuis) en "Joep" weer in hun armen konden sluiten.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets


jpsmeets09
   
"Ooggetuigenverslag"
Brieven van Lieske Dromers een meisje uit de Rozengaard, de wijk ook Joseph Peter Smeets woonachtig was. Lieske welke Joseph "Ome Joep" noemde zag hoe hij door de SD werd weggevoerd, maar ook hoe hij terugkeerde in Brunssum.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
klik om te lezen op een van de brieven van Lieske - Pdf file
jpsmeets10
   
Documenten van Joseph Smeets o.a. gericht aan het afwikkelingsbureau concentratiekampen te Vught en een aanvraag voor extra levensmiddelen om te kunnen aansterken.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
klik rechts op het document om deze in te zien - Pdf file
 jpsmeets14
   
Brunssum 22-7-1945.
Ondergetekende Jozef P. Smeets. Geboren 19 maart 1920.
Heulenderstraat 20 te Brunssum, wonende aldaar, werdt gearresteerd tijdens de stakingsdagen van mei 1943.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
klik op de brief van Jozef (Joseph) om deze te lezen - Pdf file
jpsmeets13klein
   
Deze lijst werd op 30-01-1948 door Joseph Smeets ingevuld. Deze bevat een opsomming van data van verblijf in de verschillende concentratiekampen.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets16
   
Op 16 dec 1981 werd aan Joseph Peter Smeets het "Verzetsherdenkingskruis" toegekend. Op maandag 12 januari 1982 ontvingen Joseph en vijf andere personen uit handen van Burgemeester Hoogland van Brunssum het verzetsherdenkingskruis. De andere gedecoreerden waren:
- Dhr. H.H. Hegtermans
- Mevr. J.M. Hegtermans-Udo
- Dhr. P.R. Raedts
- Mevr. E.M. Raedts-Mrakic
- Dhr. Hoogakker (Onderbanken)
Bron: Familie Beekelaar-Smeets

Het Verzetsherdenkingskruis is een Nederlandse onderscheiding.

Het Verzetsherdenkingskruis is geen koninklijke onderscheiding, maar een nationale die werd ingesteld bij Koninklijk Besluit (nr. 104) op 19 december 1980 ter gelegenheid van de 35ste herdenking van de bevrijding. Het Verzetsherdenkingskruis is niet hetzelfde als het Verzetskruis. De onderscheiding is bestemd voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog.

De instelling van deze onderscheiding was controversieel. Enerzijds waren er rechthebbenden die het niet aanvroegen vanwege 'te weinig, te laat'. Anderzijds waren er ook die het wel aanvroegen, maar niet toegekend kregen vanwege gebrek aan bewijs van hun (vermeende) verzetsdaden. In totaal hebben 15.300 mensen het kruis aangevraagd, aan 15.000 van hen is het kruis toegekend.

Het kruis is van zilver en het werd door de Rijksmunt gemaakt. Het wordt gedragen na het Oorlogsherinneringskruis en voor het Ereteken voor Orde en Vrede.
Bron: Wikipedia
jpsmeets06
   
In 1983 werd Joseph Peter Smeets door de Inter Allied Military Organization "Sphinx" te België achtereenvolgens onderscheiden met;
- The Commemorative War Medal of General Eisenhouwer (links).
- The Interallied Distinguished Service Cross (rechts).
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets01
   
De vereniging is na WO II ontstaan en draagt de officiele benaming: "INTERALLIED MILITARY ORGANIZATION SPHINX".

De vereniging is opgericht door de Poolse generaal CONRAD STRZELCZYK, die als jonge officier hier aan het westelijk front, aan de slag van Kemmel (West-Vlaanderen bij Ieper) in oktober 1918 deelnam en die gedurende WO II als verbindingsofficier van generaal EISENHOWER eindigde.

In 1970 kwamen vertegenwoordigers van 13 geallieerde landen te Parijs samen en verenigden zich om van de feitelijke vereniging een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) te stichten.

Voor meer informatie verwijzen wij U naar hun website
jpsmeets15
   
In 1985, 1986 en 1987 werd Joseph Peter Smeets door de Inter Allied Military Organization "Sphinx" te België onderscheiden met The Imosphinx Order of Merit Cross.
- Knight, 1985 (links)
- Officer, 1986 (midden)
- Commander, 1987 (rechts)
Bron: Familie Beekelaar-Smeets
jpsmeets02
   
Op 30 september 1989 werd Joseph Peter Smeets onderscheiden met het "Europa Kruis". Dit gebeuren had plaats in de Hanenhof te Geleen. Ook Dhr. Hegtermans uit Brunssum werd onderscheiden omdat hij tijdens de oorlogsjaren, met gevaar voor eigen leven een bijdrage leverde aan het transport van geallieerde piloten.
Bron: Familie Beekelaar-Smeets

Het Kruis van Federatie van Europese Oud-Strijders (Europa Kruis), vaak in het Frans als het "Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants" aangeduid, is een particuliere onderscheiding. De "Confédération Européenne des Anciens Combattants", een organisatie die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht verleent het kruis aan oud-strijders die zich inzetten voor vrede, de verdediging van de beschaving en de vrijheid, een verenigd Europa en het bewust maken van de volgende generaties van de opofferingen en verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt.

De gedecoreerden moeten een "carte d’ancien combattant", een oud-strijderspas bezitten of een oorlogsonderscheiding dragen.

Het kruis wordt ook door Nederlandse en Belgische veteranen gedragen. Het heeft geen officiële status en militairen in actieve dienst mogen deze onderscheiding niet opspelden.

Het rood-wit-blauwe kruis met de vier gouden stralen in de armen wordt aan een blauw lint met de sterrenkrans van de Europese vlag gedragen. Aan de onderscheiding is ook een diploma verbonden.
Bron: Wikipedia
jpsmeets03

© 2014 ww2insouthlimburg.nl - mail: info@glorysmile.nl

puksuperhigh tekst